ידיעון תשפ"ה

חטיבה בבין-תחומית במנהיגות ושינוי חברתי

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

הערות

1002

לתכנית בניהול עם חטיבה בין-תחומית במנהיגות ושינוי חברתי,הקורס התנהגות ארגונית-מיקרו (10430) (או בגרסתו הקודמת התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד), או הקורס התנהגות ארגונית-מקרו (10434) ייחשב במניין הקורסים בתכנית החד-חוגית, ולא ייחשב במסגרת הבחירה בחטיבה.

1001

לתכנית בסוציולוגיה עם חטיבה בין-תחומית במנהיגות ושינוי חברתי, הקורס מבוא לסוציולוגיה (10134) ייחשב במסגרת התכנית החד-חוגית, ויש ללמוד במקומו קורס בחירה אחר בחטיבה.

1003

לתכנית בסוציולוגיה עם חטיבה בין-תחומית במנהיגות ושינוי חברתי, הקורס מגמות בחברה הישראלית (10495) ייחשב במניין הקורסים בתכנית החד-חוגית, ולא ייחשב במסגרת הבחירה בחטיבה.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים