תנאי הקבלה לתכנית פסיכולוגיה קוגניטיבית

הגשת מועמדות לתכנית ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית פתוחה לבעלי ולבעלות תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי הקוגניציה מהמוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בעלי ממוצע של 88 ומעלה בתואר הראשון, וציון 100 לפחות במבחן מתא"ם. בעלי ממוצע ציונים של 90 ומעלה בתואר הראשון פטורים ממבחן מתאם. מועמדות של בעלי ממוצע ציונים של 88-85 עם ציון מתאם 110 תידון בוועדת חריגים.

בעלי תואר ראשון בתחומים שאינם בפסיכולוגיה או מדעי הקוגניציה נדרשים לסיים בהצלחה ששה קורסים טרם הגשת המועמדות. ממוצע הציונים הנדרש בקורסי ההשלמה – 90 ומעלה (כאשר הציון בכל קורס במסגרת ההשלמה צריך להיות 80 ומעלה), וממוצע 80 ומעלה בתואר הראשון.

קבלה על תנאי

קבלה על תנאי לתכנית תתאפשר רק לסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון רלוונטי (בפסיכולוגיה או במדעי הקוגניציה). סטודנטים אלה נדרשים לסיים חובות שמיעה עד הסמסטר הראשון בתכנית. אפשרי שתישאר עבודה סמינריונית אחת להשלמה עד תום הסמסטר הראשון בתכנית.

למי שאינו/ה בעל/ת תואר ראשון רלוונטי, יש לסיים את קורסי ההשלמות (מלבד פסיכולוגיה פיזיולוגית ב') עד למועד הגשת המועמדות. את פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' יש לסיים בסמסטר ב' האחרון שלפני תחילת הלימודים.

 

תהליך הקבלה לתכנית

שלב א': פניות המועמדים לתכנית, שעמדו בדרישות הסף ושלחו את כל המסמכים הנדרשים, מועברות לוועדת הקבלה לתואר שני.

שלב ב': מועמדים שיימצאו מתאימים יזומנו לראיון אישי.

שלב ג': הוועדה מקבלת החלטה סופית על המועמדים שהתקבלו לתכנית, וגם על אלו שבקשתם נדחתה. החלטות אלו מתעדכנות במערכת השיבוץ הממוחשבת.

שלב ד': הודעות קבלה ודחייה נשלחות למועמדים בשבוע הראשון של חודש יולי.

 

הנחיות להגשת מועמדות לתכנית

את ההגשה ניתן לבצע באופן מקוון, אך את המסמכים הנלווים יש לשלוח בנפרד. ניתן לשלוח את כל המסמכים (מקוריים או מאושרים כנדרש, ראו להלן) למייל של עדה ארנון adaar@openu.ac.il, או בדואר למרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה בכתובת: ת.ד. 808, רעננה 4353701, או למסור אותם באחד ממרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה ברחבי הארץ.

פתח הכל

מועדי הגשת מועמדות לשנת הלימודים 2024

שימו תקופת הגשת מועמדות לשנת הלימודים 2024 הוארכה: 6.12.2022 עד 5.04.2023.

מועד אחרון לשליחת המלצות לשנת הלימודים 2024 גם הוארך: עד 5.04.2023.

מועדי ראיונות: אפריל-מאי 2023.

שליחת הודעות קבלה: יולי 2023.

התכנית כפופה למערכת השיבוץ הבין אוניברסיטאית. התאריכים עשויים להתעדכן בהמשך.

 

שכר לימוד

התשלום הוא עבור שנת לימוד והסטודנטים נדרשים לשלם 200% שכ"ל, כלומר בשנתיים הראשונות ללימודים.

ניתן לקחת קורסים במשך חמש שנים. בשנה השישית הסטודנטים ידרשו לשלם על כל קורס, ויחולו דמי גרירה בסך 10% משכ"ל שנתי.

 

*הערה: חשוב להדגיש כי על פי החלטת מל"ג, סטודנט שיסיים תואר שני במגמה מחקרית מבלי שלמד תואר ראשון בפסיכולוגיה ו/או למד את כל קורסי ההשלמה לתואר שני (על פי מתווה מל"ג, שהוא רחב יותר מששת קורסי ההשלמה הנדרשים לקבלה לתכנית), לא יוכל להתקבל לאחת מההתמחויות בפסיכולוגיה הקיימות במשרד הבריאות.

 

מפגש מידע מקוון למתעניינים בתכנית

מפגש מידע מקוון למתעניינים בתכנית

במפגש המידע שנערך בינואר 2022 הציגו חברי הסגל את הנושאים הנלמדים בתכנית ואת מבנה הלימודים, וענו לשאלות מתעניינים