רשימה חלקית של הקורסים המוצעים בתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית באוניברסיטה הפתוחה  (התכנית כפופה לשינויים):

 

תפיסה חזותית גבוהה: התנהגות ומוח (14400)

מרצה: פרופ' נורית גרונאו

קורס זה יעסוק בסוגיות מרכזיות בתחום של תפיסה חזותית גבוהה (high level visual perception) וזיהוי עצמים (object recognition).

הקורס יסקור מספר נושאים אשר היוו מקור לדיון ולמחלוקת בשלושת העשורים האחרונים בספרות הקוגניטיבית והנוירו-קוגניטיבית של תפיסה חזותית גבוהה. יילמדו מאמרים "קלאסיים" לצד מאמרים עדכניים מהשנים האחרונות, העוסקים בסוגיות של קביעות אוביקט, עיבוד מודולרי של קטגוריות "ייחודיות", קשרים בין תפיסה חזותית ופעולה, ו"הארכיטקטורה התפקודית" של המערכת החזותית.

 

זיכרון חזותי (14408)

מרצה: פרופ' טל מקובסקי

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בחקר הזיכרון בכלל והזיכרון החזותי בפרט.

נדון במאפייני זיכרון העבודה החזותי, הזיכרון החזותי ארוך-הטווח ובהבדלים ביניהם. נבחן גם את הקשר בין סמנטיקה לזיכרון חזותי ונלמד על הגורמים המשפיעים על קיבולת הזיכרון וטיבו.

 

שפה וזיקנה (14323)

מרצה: פרופ' גתית קוה

הקורס מציג את הנושאים המרכזיים בתחום של שפה וזיקנה, בהתבסס על מאמרי מחקר עדכניים בתחום. יושם דגש גם על מאפיינים תקשורתיים של אנשים בגילים שונים וגם על הדרכים שבהן תקשורת בין-אישית משפיעה על קשרים חברתיים. 

 * מי שלמד את קורס סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה (10969) לא יוכל להרשם לקורס זה.

 

על מוח ונפש (14406)

מרצה: פרופ' רביד דורון​

נקודת המוצא של הקורס הינה שהנפש נוצרת מפעולת המוח ולכן יתמקד הקורס בהבנת המוח הבריא, הפגוע ובהשוואה ביניהם.

חלק מהנושאים שידונו בקורס יהיו:

  • שאלת הגוף והנפש בפילוסופיה. הכרת עקרונות הפעולה של מערכת העצבים, ממבנה תא העצב ועד לאנטומית המוח.
  • המערכת המוטרית תנועה, קלקול ותיקון.
  • עולם השינה והחלום, התנהגות תוקפנית היש לה הסבר? 
  • פסיכופתולוגיה - סכיזופרניה, דיכאון וחרדה - מה עומד בבסיס ההפרעות - תורשה מול סביבה.
  • התמכרות לסמים, ונושאים חמים ועדכניים במדעי המוח.

 

סוגיות בקשב וזיהוי חזותי (14412)

מרצה: פרופ' נורית גרונאו

קורס זה יעסוק במספר סוגיות עכשיוויות המעסיקות את החוקרים מתחום התפיסה החזותית והקשב, ובניהן – כיצד אנחנו מזהים עצמים וסצינות, אילו הטיות קיימות בזיהוי, מהו תפקידו של מנגנון הקשב בזיהוי גרויים ובאינטגרציה של מידע חזותי, ועוד. כמו כן, נסקור מספר סוגיות "קלאסיות" אשר העסיקו את חוקרי התפיסה והקשב לאורך השנים, כגון הגורמים העיקריים ללכידת קשב, תופעות של ״עיוורון״ (אצל בריאים), היחסים בין תפיסה ופעולה, וכד׳.

 * הקורס בפיתוח

קוגניציה ואיום (14304)

מרצה: ​פרופ' ערן חיות

הקורס חושף בפני הלומדים שתי אסכולות מחקר שונות מאוד זו מזו, שחברו להן יחדיו לחקר האינטראקציה שבין תהליכים רגשיים ותהליכים קוגניטיביים.

הקורס מתמקד במפגש המחקרי והתאורטי הדן בתהליכי סלקציה תפיסתית ותגובתית ותפיסת איום. מטרת הקורס היא להשתמש בספרות כדי לחשוף את הסטודנטים לבעיות ולהבטחות הגלומות בתהליך המדעי שנוצר במפגשים מהסוג הזה, כלומר, לדון בתהליך עלייתן ונפילתן של תאוריות ופרדיגמות מחקריות.

 

קשב וקוגניציה (14325)

 

מרצה: פרופ' טל מקובסקי

קורס זה יציג בפני הלומדים תחומי מחקר, תופעות, פרדיגמות ומודלים עדכניים בחקר הקשב.

לקשב השפעה עצומה על כל היבטי הקוגניציה ובקורס נדון במספר סוגיות מרכזיות בחקר הקשב. מה הגורל של המידע הלא קשוב? מה הקשר בין קשב לזיכרון? מה הקשר בין קשב למודעות? האם דרוש קשב ללמידה לא מודעת? האם ניתן לאמן ולשפר את היכולות הקשביות? ועוד.

 * מי שלמד את קורס סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה (10983) לא יוכל להרשם לקורס זה.

 

היבטים יישומיים של פסיכולוגיה קוגניטיבית (14411)

מרצה: דקל שלו ומרצים מבחוץ (אנשי מקצוע)

מטרת קורס זה היא לחשוף את הסטודנטים והסטודנטיות לתחומים בשוק העבודה שבהם יש שימוש ויש יתרון, למי שרכשו תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית, ולהגביר את החיבור בין הידע העיוני שנרכש בתואר השני בפסיכולוגיה קוגניטיבית לבין היישומים האפשריים שלו בתחומי עיסוק שונים. הקורס יאפשר מגוון של מפגשים בלתי אמצעיים עם אנשי מקצוע בתחום ולא רק עם אנשי אקדמיה. מפגשים כאלה יציגו כיווני התפתחות אפשריים לאחר סיום התואר השני.


שינויים קוגניטיביים לאורך החיים

מרצה: פרופ' גתית קוה

מחקר על יכולות קוגניטיביות מניח בדרך כלל אחידות בין-אישית רבה, ורובו נעשה על משתתפים בקבוצת גיל מצומצמת.

הקורס ידון בשונות בין-אישית בקוגניציה כפי שהיא באה לידי ביטוי בילדות ובבגרות, ובהיבטים שמשפיעים על שונות זו, כגון גנטיקה וסביבה, גמישות ופיצוי, והיכולת לפתח רזרבה קוגניטיבית. הקורס יתמקד במיוחד בהשפעות של העלייה בגיל בשנות הבגרות על היכולת הקוגניטיבית, בתחומים של קשב, זיכרון ושפה, תוך התייחסות לתהליכים שמשותפים לכל התחומים.

 

 * הקורס בפיתוח

סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א‏' (14301)

מרצה: ​ד"ר אמיתי קאופמן

הקורס נועד ללמד לעומק את העקרונות המתודולוגיים והסטטיסטיים המנחים את המחקר הפסיכולוגי, תוך התנסות ותרגול של שיטות ניתוח סטטיסטיות שונות.

מטרות הקורס הן להקנות כלי חשיבה מדעיים, מתודולוגיים וסטטיסטיים; מערכי ניתוח שונות בין-נבדקים חד-גורמיים ורב-גורמיים; ניתוחי המשך, השוואות מרובות וגודל אפקט בניתוחי שונות ועוד.

 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב‏' (14302)

מרצה: ד"ר אמיתי קאופמן

מטרת הקורס הינה ללמוד לעומק את העקרונות המתודולוגיים והסטטיסטיים המנחים את המחקר הפסיכולוגי, תוך דגש על רגרסיה על כל גווניה.

נושאי הלימוד יתמקדו ברגרסיה עם משתנה בודד, רגרסיה מרובה, שיטות לבחירת מנבאים, רגרסיה היררכית ועוד.

 

מבוא לתכנות ניסויים וניתוח נתונים בפייתון (14409)

מרצה: ד"ר יפתח עמיר

תכנות, היכולת לכתוב תוכנות מחשב, הפך להיות מיומנות מבוקשת במקצועות רבים כיום. בהתאם, תכנות מדעי שכולל פיתוח קוד לניתוח נתונים ולבניית ניסויים חשוב עבור חוקרים וחוקרות צעירים במדעים הניסויים. מבין שפות התכנות הרבות שקיימות בשוק, שפת פייתון היא אחת השפות המומלצות ביותר בעולם המחקר ובתעשייה, במיוחד כשפה ראשונה ללמוד. זאת בזכות התחביר הפשוט שלה, משאבי הלמידה הרבים באינטרנט שקשורים בה והמבחר הרב של כלי עיבוד מדעיים (‏"חבילות"‎)‏ שקיימים עבורה.

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ולסטודנטיות היכרות והתנסות ראשונית בתכנות בשפת פייתון, ובפרט בתכנות ניסויים התנהגותיים ובניתוח נתונים. מטרות הקורס הן (‏א‎)‏ להקנות את הידע הבסיסי בתכנות; (‏ב‎)‏ להקנות תחושת מסוגלות דרך תרגילים בכיתה ובבית. בסיום הקורס סטודנטים וסטודנטיות יוכלו להמשיך בעבודה ובלמידה עצמאית הרלוונטית לתחום המחקר שבו יבחרו להתמקד.


סמינר מחקר

תכנית הלימודים מחייבת הגשת עבודה סמינריונית אמפירית אחת, כחלק מקורס סמינר מחקר.

מטרות הסמינר הן לימוד מעמיק - הן מההיבט התיאורטי והן מההיבט המתודולוגי - של נושא מתקדם בפסיכולוגיה קוגניטיבית והתנסות מעשית בביצוע מחקר אמפירי בנושא.

במסגרת הסמינר הסטודנטים והסטודנטיות יתמחו בנושא מסוים על ידי קריאת ספרות מדעית שתיקבע על ידי מדריך/מדריכת הסמינר. כמו כן, הסטודנטים יידרשו למצוא מאמרים נוספים באופן עצמאי בכתבי עת או בספרים רלוונטיים.  כל סטודנט/ית יקבל/תקבל חניכה אישית שתסייע לו/לה להכיר לעומק את התהליך המחקרי, החל משלב הכרת הבסיס התאורטי, דרך בחירת המתודולוגיות המתאימות לבחינת שאלות מחקר העולות מתאוריות אלו, וכלה באיסוף נתונים, ניתוחם והצגתם בכתב או בעל-פה.

להלן הסמינרים המוצעים בשנת תשפ"ד (2023-2024):

פתח הכל