אודות המחלקה


ברוך בואכם לאתר הבית של המחלקה לניהול ולכלכלה באוניברסיטה הפתוחה!

■  קורסי הניהול והכלכלה הוצעו באוניברסיטה הפתוחה כבר בשנה הראשונה לפעילותה - 1976. במשך שלושת העשורים האחרונים, גדלה וצמחה המחלקה לניהול ולכלכלה ובמסגרתה פותחו למעלה מ-60 תכניות לימודים לתואר ראשון ותכנית לימודים לתואר שני במינהל עסקים (MBA). המחלקה מציעה עשרות קורסים בתחומי הכלכלה, הניהול והחשבונאות. הקורסים פותחו על-ידי סגל המחלקה וחוקרים ידועי-שם מהקהילה המדעית, ומשמשים גם את הלומדים והמרצים באוניברסיטאות אחרות בארץ.

■  האוניברסיטה הפתוחה כוננה אפיקי מעבר בתכניות לכלכלה עם מרבית האוניברסיטאות בארץ, המאפשרים לסטודנטים להתחיל את לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, ולאחר מכן לעבור לפקולטות שונות באוניברסיטאות האחרות ולהתקבל אליהן על סמך הישגיהם באוניברסיטה הפתוחה. כמו כן, קיימים אפיקי מעבר בתכניות שונות בניהול.

■  בלימודי הקורסים השונים משולבות טכנולוגיות מתקדמות להוראה מרחוק, כולל מפגשי וידאו בהוראה סינכרונית בחלק מן הקורסים. אתרי הקורסים באינטרנט תומכים בתהליך הלמידה ומאפשרים קשר רצוף, א-סינכרוני, עם סגל ההוראה.

■  הסטודנטים שלנו לומדים במרכזי לימוד ברחבי הארץ ואף בחו"ל, במסגרת הנחיה רגילה או הנחיה מוגברת, על פי בחירתם. בוגרי המחלקה לניהול ולכלכלה השתלבו בעולם העשייה ובלימודים לתארים מתקדמים, במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם.

■  המחלקה לניהול ולכלכלה זכתה לשבחים רבים של ועדות המועצה להשכלה גבוהה. הנכם מוזמנים לעיין בדו"חות הערכת האיכות העצמית בניהול- 2006, 2014  בדו"חות הערכת האיכות העצמית בכלכלה- 2007, 2015 ובממצאי ועדת המועצה להשכלה גבוהה שנכתבו בעקבותיהם: ממצאים כלליים ומסקנות לגבי האו"פ בניהול ו-MBA מנהל עסקים 2014,2006 וכן לגבי דו"ח הוועדה להערכת איכות הלימודים בכלכלה.

■  למחלקה לניהול ולכלכלה יש אלפי בוגרים ולמעלה מאלף מוסמכים. הנכם מוזמנים לבקר באתר מועדון מוסמכי תכנית ה-MBA