סגל

סגל אקדמי בכיר

ראש המחלקה

ראש תחום מתמטיקה

טלפון
09-7780776
דוא"ל
gilal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
353
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר למתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תחום מדעי המחשב

טלפון
09-7781257
דוא"ל
lorenz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
284
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20950 פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה
22959 סמינר מחקר: נושאים בהנדסת תוכנה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני מדעי המחשב תואר שני

ראש תכנית מדעי הקוגניציה

מדעי המחשב

טלפון
09-7781252
דוא"ל
shental@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
292
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20921 סמינר מצטיינים במדעי המחשב ובקוגניציה
22996 השתתפות בקולוקוויום מדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי ה , 14:00-12:00 09-7781252 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תכנית לימודים - תואר ראשון הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781936
דוא"ל
diamanta@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
265
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781259
דוא"ל
leonidb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
276
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22932 אלגוריתמים מבוזרים לרשתות תקשורת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 14:00-12:00 1259 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
galezer@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7782206
דוא"ל
shoni@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
368
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781272
דוא"ל
tamirta@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
281
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781883
דוא"ל
oferle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
267
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781429
דוא"ל
elile@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
279
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781251
דוא"ל
anat@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
288
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 12:00-10:00 09-7781251 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781453
דוא"ל
manorme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
278
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי ד , 11:00-09:00 09-7781453 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781218
דוא"ל
nutov@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
282
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 16:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22956 קורס מחקר בנושאים מתקדמים בתקשורת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג , 13:00-11:00 04-9573256 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781856
דוא"ל
paran@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
351
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20381 סמינר במתמטיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר למתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781291
דוא"ל
moranfe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
290
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22952 סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי ב , 16:00-14:00 1291 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781261
דוא"ל
dfried@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
285
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781441
דוא"ל
reutts@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
294
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22933 מבוא לעיבוד שפה טבעית
22937 סמינר: שיטות מתקדמות בעיבוד שפה טבעית
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7783327
דוא"ל
dszpruch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
355
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781272
דוא"ל
abraham@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
281
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי המחשב

טלפון
09-7781252
דוא"ל
aviv@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
292
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי המחשב

טלפון
09-7781253
דוא"ל
zippy@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
279
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781430
דוא"ל
daniela@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
351
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

עמיתי המחלקה

עמית מחלקה
טלפון
09-7781219
דוא"ל
hassner@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
עמית מחלקה
טלפון
09-7781219
דוא"ל
michael.langberg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני מדעי המחשב תואר שני

מרכזת הוראה מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב, תעודות הוראה

טלפון
דוא"ל
ela@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
289
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 11:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20478 יסודות התכנות בשפת Java
20560 סמינר: ממדעי המחשב להוראתם
22997 פרויקט מתקדם במדעי המחשב
55468 פרקטיקום בהוראת מדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מדעי המחשב ימי , 09-7781099 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מדעי המחשב - תואר שני ימי , 09-7781264 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תעודת הוראה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה

מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב, מתמטיקה

טלפון
09-7781232
דוא"ל
miray@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
283
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 11:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20462 אנליזה נומרית 1
20562 גרפיקה ממוחשבת
20581 חישוביות ביולוגית
20900 אנליזה נומרית 2
20922 סמינר בבינה חישובית
22955 סמינר מחקר: נושאים בראייה ממוחשבת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 11:00-09:00 09-7781232 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני - עבודות מסכמות ותזות ימי א , 11:00-09:00 09-7781232 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781221
דוא"ל
michav@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20465 מעבדה בתכנות מערכות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

טלפון
09-7783364
דוא"ל
amireg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

טלפון
09-7781426
דוא"ל
orshan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
360
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

אחראית פניות סטודנטים

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
yael@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20371 סמינר במערכות בסיסי-נתונים
20574 מימוש מערכות בסיסי-נתונים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781915
דוא"ל
ranet@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 18:00 - 19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10688 ניהול התפעול 2
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה
10926 שיטות אופטימיזציה לא לינארית
13001 חקר ביצועים
20297 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781236
דוא"ל
rambu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20471 ארגון המחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781965
דוא"ל
amirbi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 09:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10571 מערכות ייצור משולבות מחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב

טלפון
09-7781299
דוא"ל
itzikba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
195
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 20:30-21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים
22923 אבטחת מערכות תוכנה
22928 מבוא לראייה ממוחשבת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב, מתמטיקה

טלפון
09-7783364
דוא"ל
elazar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 20:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20296 תורת הקודים
20585 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7782149
דוא"ל
michbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ה 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע
10715 חקר עבודה
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 חיפה - קמפוס חיפה בבית בירם
מידע מורחב

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים מדעי המחשב

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
tamar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
289
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java
20554 תכנות מתקדם בשפת Java
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

רכזת טכנולוגיות מחלקתית

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
ilana@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1100
פקס
09-7782262
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20433 מבני נתונים
20551 מבוא לבינה מלאכותית
20596 שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעים - כללי

טלפון
09-7781229
דוא"ל
rivkaga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
183
פקס
09-7782262
שעות קבלה
ד 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10596 מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות
20127 יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7782149
דוא"ל
mayagol@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 14:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10702 ארגונומיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
דוא"ל
matigo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22925 נושאים מתקדמים במערכות בסיסי-נתונים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

אחראית פניות סטודנטים מתמטיקה, סדנות

טלפון
09-7781421
דוא"ל
anatch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
377
פקס
09-7780631
שעות קבלה
א ב בשעות הבוקר
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים
30204 הסקה סטטיסטית
95001 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7782115
דוא"ל
chanagl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
377
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ב 14:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20324 תורת המידה
20327 לוגיקה מתמטית
20394 משוואות דיפרנציאליות חלקיות
20521 טופולוגיה קבוצתית
20599 משוואות דיפרנציאליות רגילות 2
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781424
דוא"ל
vadimg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
372
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ה 18:00-16:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20243 פונקציות מרוכבות
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2
20492 השלמות בחשבון אינטגרלי
20525 מבוא לאנליזה פונקציונלית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר למתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי הקוגניציה

טלפון
דוא"ל
amirdu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 18:00 - 20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10944 מודלים חישוביים במדעי הקוגניציה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

רכז טכנולוגיות מחלקתי מתמטיקה

טלפון
09-7781266
דוא"ל
oferh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
370
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20218 מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות
20224 חשבון אינפיניטסימלי 3
20230 מבנים אלגבריים
20280 משוואות דיפרנציאליות רגילות 1
20281 תורת הקבוצות
20293 השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות
20295 תורת הגרפים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב

טלפון
09-7781260
דוא"ל
maya@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
287
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 11:30-09:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20368 סמינר בהנדסת תוכנה
20369 סמינר באנליזה נומרית
20370 סמינר בחישוביות
20372 סמינר בבינה מלאכותית
20373 סמינר במערכות מידע
20374 סמינר בקריפטוגרפיה
20375 סמינר בנושא מיוחד במדעי המחשב
20388 סמינר בתקשורת/אלגוריתמים מבוזרים
20389 סמינר במערכות הפעלה
20390 סמינר באלגוריתמים
20436 עקרונות פיתוח מערכות מידע
20552 סמינר בביו-אינפורמטיקה
20583 סמינר במערכות מקביליות
20595 כריית מידע
20927 סמינר באבטחת המרחב המקוון
20928 סמינר בתכנות מערכות דפנסיבי
22911 סימולציה: בניית מודלים וניתוחם
22941 סמינר: נושאים תאורטיים במדעי המחשב
22943 סמינר: מחקר בהוראת מדעי המחשב
22944 סמינר: דחיסת תמונות באמצעות פרקטלים
22945 סמינר: גרפיקה ממוחשבת
22946 סמינר: נושאים נבחרים בסימולציה
22949 סמינר: נושאים מתקדמים במדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - סמינרים ימי , 09-7781260 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי , 09-7781260 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781507
דוא"ל
ronwo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 09:30-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10687 ניהול התפעול 1
10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים
10923 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות בתפעול וייצור
10948 בקרת איכות
10985 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות במערכות מידע
13027 אסטרטגיה של התפעול
13034 ניהול התפעול בארגון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מינהל עסקים - תואר שני ימי ה , 10:30-09:30 077-3474744 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781997
דוא"ל
tami@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
183
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א
20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7782216
דוא"ל
erezwa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 21:00 - 23:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20580 מבוא לקריפטוגרפיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781238
דוא"ל
tyshbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1104
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 11:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22912 מערכות תגובתיות ומערכות זמן אמת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781269
דוא"ל
marktr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1102
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 17:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22926 מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות
22958 סמינר: בדיקות תוכנה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781419
דוא"ל
jonathanc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
360
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ה 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781299
דוא"ל
azariaco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22913 עיבוד תמונה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781223
דוא"ל
dannyca@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
181
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 16:30-14:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20586 סדנה בתכנות מונחה עצמים
20588 סדנה בתקשורת מחשבים
20905 שפות תכנות
20931 סדנה באבטחת מידע
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול, מדעי המחשב

טלפון
09-7781235
דוא"ל
davidlu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ו 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10579 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה
20582 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב, תעודות הוראה

טלפון
09-7781240
דוא"ל
dvirlan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1100
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20272 מערכות ספרתיות
20563 סדנה בבסיסי-נתונים
55467 סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב
55475 סמינר דידקטי בהוראת מדעי המחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781275
דוא"ל
taliale@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1102
פקס
09-7780605
שעות קבלה
17:00-18:00 ה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20466 לוגיקה למדעי המחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
דוא"ל
avichaim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ה 20:00-22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22904 אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781900
דוא"ל
yaelmil@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 10:30-11:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10163 מבוא להנדסת תעשייה
10580 תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7783308
דוא"ל
raananm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
279
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 11:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20906 תכנות מונחה עצמים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781233
דוא"ל
eyalma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
179
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ג 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20290 אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תוכנה, מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781231
דוא"ל
omishali@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
187
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 22:00-20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22916 הנדסת תוכנה
22931 ניהול מיזמי תוכנה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב

טלפון
09-7781222
דוא"ל
assafnu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
181
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ג 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20417 אלגוריתמים
22902 אלגוריתמים אקראיים
22910 נושאים מתקדמים באלגוריתמים
22922 אלגוריתמי קירוב
ייעוץ
מידע מורחב

עוזר ראש מחלקה לעניינים אקדמיים כלכלה, מתמטיקה

מרכז הוראה

טלפון
דוא"ל
hezino@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
377
פקס
09-7780631
שעות קבלה
בשעות הבוקר
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א
20423 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 09-7781420 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7781420 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר למתמטיקה ימי , 09-7781420 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 09-7781420 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7781420 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7781420 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781354
דוא"ל
zefse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
153
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ג 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10282 תרבות ההשכלה באירופה במאה ה-18. חלק א
10463 תרבות ההשכלה באירופה במאה ה-18. חלק ב
20472 תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד אוילר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781224
דוא"ל
saritse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10561 לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום
20277 מערכות בסיסי-נתונים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781430
דוא"ל
ionut@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
356
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ו 15:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20229 אלגברה לינארית 2
20413 תורת המספרים האלמנטרית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7783364
דוא"ל
gadipe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ג 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20364 קומפילציה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781431
דוא"ל
israelf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
362
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ג 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
04101 אשנב למתמטיקה
20476 מתמטיקה בדידה
20511 הרחבת שדות ותורת גלואה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781426
דוא"ל
yevgenyt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
360
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20216 תורת המשחקים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781237
דוא"ל
yossi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1104
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 12:30-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20440 אוטומטים ושפות פורמליות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781428
דוא"ל
kandell@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
356
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20416 תורת ההסתברות
20425 הסתברות לתלמידי מדעי המחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781423
דוא"ל
myriamr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
372
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ג 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10444 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה
20109 אלגברה לינארית 1
20430 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781276
דוא"ל
davidsa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 10:30-08:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20587 סדנה במערכות הפעלה
20594 מערכות הפעלה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל מנהלי

טלפון
09-7781417
דוא"ל
oritza@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
376
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

עוזרת ראש המחלקה לעניינים אדמיניסטרטיביים

טלפון
09-7781219
דוא"ל
nineth@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
280
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781219
דוא"ל
zmirash@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
189
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראש המחלקה

ראש תחום מתמטיקה

טלפון
09-7780776
דוא"ל
gilal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
353
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר למתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תחום מדעי המחשב

טלפון
09-7781257
דוא"ל
lorenz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
284
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20950 פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה
22959 סמינר מחקר: נושאים בהנדסת תוכנה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני מדעי המחשב תואר שני

ראש תכנית מדעי הקוגניציה

מדעי המחשב

טלפון
09-7781252
דוא"ל
shental@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
292
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20921 סמינר מצטיינים במדעי המחשב ובקוגניציה
22996 השתתפות בקולוקוויום מדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי ה , 14:00-12:00 09-7781252 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תכנית לימודים - תואר ראשון הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781936
דוא"ל
diamanta@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
265
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781259
דוא"ל
leonidb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
276
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22932 אלגוריתמים מבוזרים לרשתות תקשורת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 14:00-12:00 1259 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
galezer@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7782206
דוא"ל
shoni@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
368
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781272
דוא"ל
tamirta@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
281
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781883
דוא"ל
oferle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
267
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781429
דוא"ל
elile@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
279
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781251
דוא"ל
anat@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
288
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 12:00-10:00 09-7781251 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781453
דוא"ל
manorme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
278
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי ד , 11:00-09:00 09-7781453 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781218
דוא"ל
nutov@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
282
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 16:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22956 קורס מחקר בנושאים מתקדמים בתקשורת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג , 13:00-11:00 04-9573256 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781856
דוא"ל
paran@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
351
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20381 סמינר במתמטיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר למתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781291
דוא"ל
moranfe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
290
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22952 סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי ב , 16:00-14:00 1291 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781261
דוא"ל
dfried@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
285
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781441
דוא"ל
reutts@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
294
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22933 מבוא לעיבוד שפה טבעית
22937 סמינר: שיטות מתקדמות בעיבוד שפה טבעית
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7783327
דוא"ל
dszpruch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
355
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781272
דוא"ל
abraham@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
281
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי המחשב

טלפון
09-7781252
דוא"ל
aviv@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
292
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי המחשב

טלפון
09-7781253
דוא"ל
zippy@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
279
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781430
דוא"ל
daniela@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
351
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

עמיתי המחלקה

עמית מחלקה
טלפון
09-7781219
דוא"ל
hassner@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
עמית מחלקה
טלפון
09-7781219
דוא"ל
michael.langberg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני מדעי המחשב תואר שני

מרכזת הוראה מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב, תעודות הוראה

טלפון
דוא"ל
ela@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
289
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 11:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20478 יסודות התכנות בשפת Java
20560 סמינר: ממדעי המחשב להוראתם
22997 פרויקט מתקדם במדעי המחשב
55468 פרקטיקום בהוראת מדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מדעי המחשב ימי , 09-7781099 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מדעי המחשב - תואר שני ימי , 09-7781264 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תעודת הוראה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה

מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב, מתמטיקה

טלפון
09-7781232
דוא"ל
miray@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
283
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 11:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20462 אנליזה נומרית 1
20562 גרפיקה ממוחשבת
20581 חישוביות ביולוגית
20900 אנליזה נומרית 2
20922 סמינר בבינה חישובית
22955 סמינר מחקר: נושאים בראייה ממוחשבת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 11:00-09:00 09-7781232 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני - עבודות מסכמות ותזות ימי א , 11:00-09:00 09-7781232 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781221
דוא"ל
michav@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20465 מעבדה בתכנות מערכות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

טלפון
09-7783364
דוא"ל
amireg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

טלפון
09-7781426
דוא"ל
orshan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
360
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

אחראית פניות סטודנטים

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
yael@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20371 סמינר במערכות בסיסי-נתונים
20574 מימוש מערכות בסיסי-נתונים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781915
דוא"ל
ranet@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780668
שעות קבלה
ד 18:00 - 19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10688 ניהול התפעול 2
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה
10926 שיטות אופטימיזציה לא לינארית
13001 חקר ביצועים
20297 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781236
דוא"ל
rambu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20471 ארגון המחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781965
דוא"ל
amirbi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 09:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10571 מערכות ייצור משולבות מחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב

טלפון
09-7781299
דוא"ל
itzikba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
195
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 20:30-21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים
22923 אבטחת מערכות תוכנה
22928 מבוא לראייה ממוחשבת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב, מתמטיקה

טלפון
09-7783364
דוא"ל
elazar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 20:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20296 תורת הקודים
20585 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7782149
דוא"ל
michbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ה 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע
10715 חקר עבודה
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 חיפה - קמפוס חיפה בבית בירם
מידע מורחב

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים מדעי המחשב

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
tamar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
289
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java
20554 תכנות מתקדם בשפת Java
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

רכזת טכנולוגיות מחלקתית

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
ilana@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1100
פקס
09-7782262
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20433 מבני נתונים
20551 מבוא לבינה מלאכותית
20596 שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעים - כללי

טלפון
09-7781229
דוא"ל
rivkaga@openu.ac.il
דף אישי