סגל

סגל אקדמי בכיר

ראש המחלקה

ראש תחום מדעי המחשב

טלפון
09-7781259
דוא"ל
leonidb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
276
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20927 סמינר באבטחת המרחב המקוון
22932 אלגוריתמים מבוזרים לרשתות תקשורת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ג, ה , 13:00-12:00 09-7781259 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג, ה , 13:00-12:00 09-7781259 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראשת תכנית הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781936
דוא"ל
diamanta@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
432
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7783327
דוא"ל
dszpruch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
355
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20934 קריאה מודרכת: נושא מתקדם במתמטיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

מדעי המחשב

טלפון
09-7782244
דוא"ל
galezer@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
286
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ב , 11:00-09:00 09-7782244 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ב , 11:00-09:00 09-7782244 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני מדעי המחשב תואר שני

מדעי המחשב

טלפון
09-7781257
דוא"ל
lorenz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
284
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20950 פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה
22959 סמינר מחקר: נושאים בהנדסת תוכנה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
הנדסת תוכנה ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני למידת מכונה וניתוח נתוני עתק תואר שני

חבר סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

מדעי המחשב, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781291
דוא"ל
elishaiz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
290
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14328 ניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה:מחקר ויישום
20608 מדעי המחשב בקליפת אגוז
20944 רובוטיקה אלגוריתמית
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7780776
דוא"ל
gilal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
353
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר למתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781251
דוא"ל
barkan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
288
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי א , 10:00-08:00 1251 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 10:00-08:00 097781251 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מדעי המחשב, כלכלה

טלפון
09-7781232
דוא"ל
gonenr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
283
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ג , 13:00-11:00 09-7781232 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג , 13:00-11:00 09-7781232 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7782206
דוא"ל
shoni@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
368
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781272
דוא"ל
tamirta@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
281
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ד , 10:30-08:30 09-7781272 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ד , 10:30-08:30 09-7781272 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781883
דוא"ל
oferle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
426
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
04-8269243
דוא"ל
shirlf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
282
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22950 סמינר מחקר: אלגוריתמים לרשתות מחשבים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ג , 12:00-10:00 04-8269243 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג , 12:00-10:00 04-8269243 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781453
דוא"ל
manorme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
278
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ד , 11:00-09:00 09-7781453 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ד , 11:00-09:00 09-7781453 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781218
דוא"ל
nutov@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
282
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ג , 12:30-10:30 050-7803303 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג , 12:30-10:30 050-7803303 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781422
דוא"ל
slomka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
364
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר למתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781856
דוא"ל
paran@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
351
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20381 סמינר במתמטיקה
20952 סמינר במתמטיקה (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781253
דוא"ל
omritf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
279
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20399 גיאומטריה חישובית
22996 השתתפות בקולוקוויום מדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי א , 11:00-09:00 1253 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 11:00-09:00 09-7781253 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781261
דוא"ל
dfried@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
285
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22952 סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה
22952 סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי א , 15:00-13:00 09-7781261 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 15:00-13:00 09-7781261 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מדעי המחשב, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781252
דוא"ל
shental@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
292
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20921 סמינר מצטיינים במדעי המחשב ובקוגניציה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ה , 14:00-12:00 1252 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ה , 14:00-12:00 09-7781252 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
elile@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
375
פקס
09-7780631
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
aviv@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
292
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
zippy@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
279
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
daniela@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
351
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
anat@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
288
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
יועץ

מדעי המחשב

טלפון
09-7781262
דוא"ל
ehudgu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
185
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22947 סמינר: נושאים מתקדמים בבסיסי-נתונים
22951 סמינר מחקר: אבטחה ופרטיות מידע
22953 סמינר מחקר: מערכות בסיסי-נתונים
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781265
דוא"ל
tamar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
289
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java
20554 תכנות מתקדם בשפת Java
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

רכזת טכנולוגיות מחלקתית

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781239
דוא"ל
ilana@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1100
פקס
09-7782262
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20433 מבני נתונים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781900
דוא"ל
yaelmil@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
430
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 8:00-9:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10163 מבוא להנדסת תעשייה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

עוזר ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

מרכז הוראה כלכלה, מתמטיקה

טלפון
09-7781420
דוא"ל
hezino@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
377
פקס
09-7780631
שעות קבלה
בשעות הבוקר
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א
20423 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר למתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

אחראית פניות סטודנטים

מרכזת הוראה מתמטיקה, סדנות

טלפון
09-7781421
דוא"ל
anatch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
377
פקס
09-7780631
שעות קבלה
א ב בשעות הבוקר
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים
30204 הסקה סטטיסטית
95001 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

רכז טכנולוגיות מחלקתי

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781266
דוא"ל
oferh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
370
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ד 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20224 חשבון אינפיניטסימלי 3
20230 מבנים אלגבריים
20281 תורת הקבוצות
20295 תורת הגרפים
20511 הרחבת שדות ותורת גלואה
ייעוץ
מידע מורחב

רכז טכנולוגיות מחלקתי

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781507
דוא"ל
ronwo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
424
פקס
09-7780605
שעות קבלה
21:00-22:00 ב
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10687 ניהול התפעול 1
10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים
10923 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות בתפעול וייצור
10948 בקרת איכות
13027 אסטרטגיה של התפעול
13034 ניהול התפעול בארגון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

אחראי פניות סטודנטים

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול, מדעי המחשב

טלפון
09-7781235
דוא"ל
davidlu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ו 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10579 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה
20582 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781221
דוא"ל
michav@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20465 מעבדה בתכנות מערכות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב, תעודות הוראה

טלפון
09-7780673
דוא"ל
chenul@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
179
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
55467 סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב
55475 סמינר דידקטי בהוראת מדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב, מתמטיקה

טלפון
09-7783308
דוא"ל
idanal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
287
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20216 תורת המשחקים
20581 חישוביות ביולוגית
20900 אנליזה נומרית 2
20936 סדנה במדעי הנתונים
22961 למידה עמוקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
02-6773317
דוא"ל
yael@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20371 סמינר במערכות בסיסי-נתונים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 ירושלים - קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 ירושלים - קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
דוא"ל
roner@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ד 20:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20394 משוואות דיפרנציאליות חלקיות
20599 משוואות דיפרנציאליות רגילות 2
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781915
דוא"ל
ranet@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
430
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 18:00 - 19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10688 ניהול התפעול 2
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה
10926 שיטות אופטימיזציה לא לינארית
20297 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

טלפון
דוא"ל
eranba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781236
דוא"ל
rambu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20471 ארגון המחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781965
דוא"ל
amirbi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 09:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10571 מערכות ייצור משולבות מחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781299
דוא"ל
itzikba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
195
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 20:30-21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים
20562 גרפיקה ממוחשבת
20940 מבוא לאבטחת המרחב המקוון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב, מתמטיקה

טלפון
09-7781234
דוא"ל
elazar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 20:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20296 תורת הקודים
20585 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7782149
דוא"ל
michbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
424
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ה 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע
10715 חקר עבודה
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 חיפה - קמפוס חיפה בנמל
מידע מורחב

מרכזת הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781432
דוא"ל
carmitb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
356
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10444 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה
20430 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
nadavb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20995 סדנה בפיתוח אפליקציות לענן ולרשת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה קורסי הכנה

טלפון
09-7781426
דוא"ל
yehiad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
360
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
95003 מתמטיקה קדם אקדמית
95011 מתמטיקה קדם אקדמית א
95012 מתמטיקה קדם אקדמית ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781211
דוא"ל
mayagol@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
424
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 14:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10702 ארגונומיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
hillago@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7782115
דוא"ל
chanagl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
377
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ב' 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
04101 אשנב למתמטיקה
20324 תורת המידה
20327 לוגיקה מתמטית
20521 טופולוגיה קבוצתית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר למתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781424
דוא"ל
vadimg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
372
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ה 18:00-16:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20243 פונקציות מרוכבות
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2
20525 מבוא לאנליזה פונקציונלית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר למתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תוכנה, מדעי המחשב תואר שני

טלפון
דוא"ל
cynthiad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20946 מבוא לבדיקות תוכנה (אנגלית)
22926 מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב, מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781260
דוא"ל
maya@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
287
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 11:30-09:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20368 סמינר בהנדסת תוכנה
20369 סמינר באנליזה נומרית
20370 סמינר בחישוביות
20372 סמינר בבינה מלאכותית
20373 סמינר במערכות מידע
20374 סמינר בקריפטוגרפיה
20375 סמינר בנושא מיוחד במדעי המחשב
20388 סמינר בתקשורת/אלגוריתמים מבוזרים
20389 סמינר במערכות הפעלה
20390 סמינר באלגוריתמים
20436 עקרונות פיתוח מערכות מידע
20552 סמינר בביו-אינפורמטיקה
20583 סמינר במערכות מקביליות
20595 כריית מידע
20954 סמינר במדעי המחשב (אנגלית)
22911 סימולציה: בניית מודלים וניתוחם
22941 סמינר: נושאים תאורטיים במדעי המחשב
22943 סמינר: מחקר בהוראת מדעי המחשב
22944 סמינר: דחיסת תמונות באמצעות פרקטלים
22945 סמינר: גרפיקה ממוחשבת
22946 סמינר: נושאים נבחרים בסימולציה
22949 סמינר: נושאים מתקדמים במדעי המחשב
22958 סמינר: בדיקות תוכנה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - סמינרים ימי , 09-7781260 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי , 09-7781260 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781997
דוא"ל
tami@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
183
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java
20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7782216
דוא"ל
erezwa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 21:00 - 23:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20580 מבוא לקריפטוגרפיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

טלפון
דוא"ל
oferwald@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20964 הרצאות אורח-סדנה במדעי המחשב (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעים - כללי

טלפון
09-7781229
דוא"ל
doronzo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
183
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20127 יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
michalja@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20551 מבוא לבינה מלאכותית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781419
דוא"ל
jonathanc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
360
פקס
09-7780631
שעות קבלה
א 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781299
דוא"ל
azariaco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22913 עיבוד תמונה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי הקוגניציה

טלפון
דוא"ל
rachelco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10944 מודלים חישוביים במדעי הקוגניציה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב תואר שני

אחראית עב' מסכמות ותזות

טלפון
דוא"ל
hadarco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22938 מערכות סייבר פיזיקליות
22960 ארכיטקטורות חישוב בהשראת המוח
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
hilak@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20563 סדנה בבסיסי-נתונים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781223
דוא"ל
dannyca@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
181
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 16:30-14:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20586 סדנה בתכנות מונחה עצמים
20588 סדנה בתקשורת מחשבים
20905 שפות תכנות
20931 סדנה באבטחת מידע
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
aryehle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20594 מערכות הפעלה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781431
דוא"ל
ranlan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
362
פקס
09-7780631
שעות קבלה
א 19:00-20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20476 מתמטיקה בדידה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781275
דוא"ל
taliale@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1102
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ג 16:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20466 לוגיקה למדעי המחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781269
דוא"ל
avichaim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1102
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ה 20:00-22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22904 אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
דוא"ל
michaelm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20462 אנליזה נומרית 1
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב, מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781240
דוא"ל
shayma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1100
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20942 מבוא ללמידה חישובית
22955 סמינר מחקר: נושאים בראייה ממוחשבת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781270
דוא"ל
roymim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
179
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ד 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20937 תכנות מערכות דפנסיבי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תוכנה, מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781231
דוא"ל
omishali@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
187
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 22:00-20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22916 הנדסת תוכנה
22931 ניהול מיזמי תוכנה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב, מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781222
דוא"ל
assafnu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
181
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ג 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20417 אלגוריתמים
22902 אלגוריתמים אקראיים
22910 נושאים מתקדמים באלגוריתמים
22922 אלגוריתמי קירוב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781427
דוא"ל
shirsi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
360
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ה 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20218 מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות
20280 משוואות דיפרנציאליות רגילות 1
20293 השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781354
דוא"ל
zefse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
153
פקס
09-7780631
שעות קבלה
א 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10768 פרקים בהיסטוריה של המדע
10841 תרבות הנאורות
10846 מי מפחד ממספרים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781224
דוא"ל
saritse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
10:00 - 12:00 ד
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20277 מערכות בסיסי-נתונים
20574 מערכות נתונים - טכנולוגיות ואלגוריתמים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781430
דוא"ל
ionut@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
356
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ו 15:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20229 אלגברה לינארית 2
20607 תורת המספרים האלמנטרית (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781229
דוא"ל
mennyab@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
183
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א
20605 יסודות התכנות בשפת פייתון
20606 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7882222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה

טלפון
דוא"ל
yossi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
igorkl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20604 מודלים חישוביים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
naaman@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20906 תכנות מונחה עצמים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781428
דוא"ל
kandell@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
356
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20416 תורת ההסתברות
20425 הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה

טלפון
דוא"ל
davidkes@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מתמטיקה

טלפון
09-7781423
דוא"ל
netanr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
372
פקס
09-7780631
שעות קבלה
א 11:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20109 אלגברה לינארית 1
20492 השלמות בחשבון אינטגרלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781269
דוא"ל
havanar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22934 אלגוריתמים לנתוני עתק
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781211
דוא"ל
ronits@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
424
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 21:00-22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10985 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות במערכות מידע
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781276
דוא"ל
davidsa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
187
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 10:30-08:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20587 סדנה במערכות הפעלה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
rachelhg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
185
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20945 אשנב למחקר במדעי המחשב למצטיינים
20996 פרקי העשרה למצטיינים 1
20997 פרקי העשרה למצטיינים 2
20998 פרקי העשרה למצטיינים 3
20999 פרקי העשרה למצטיינים 4
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת תכנית לתואר שני מדעי המחשב תואר שני

מרכזת הוראה מדעי המחשב, מדעי המחשב תואר שני, סדנות, תעודות הוראה

טלפון
09-7781264
דוא"ל
ela@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
289
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 11:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20560 סמינר: ממדעי המחשב להוראתם
22997 פרויקט מתקדם במדעי המחשב
55468 פרקטיקום בהוראת מדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי ,