שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: חינוך

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: חינוך

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: חינוך

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: פסיכולוגיה, חינוך