סגל

סגל אקדמי בכיר

ראש המחלקה

ראש תחום היסטוריה

ראש התכנית לתואר שני היסטוריה תואר שני

טלפון
09-7781361
דוא"ל
guymiron@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
147
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום מדעי היהדות

טלפון
09-7781371
דוא"ל
avribar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
170
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12404 יהדות פרובנס בימי הביניים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי היהדות ימי ג , 10:30-08:30 02-6773322 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תחום פילוסופיה

טלפון
09-7781378
דוא"ל
amirho@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
174
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי הקוגניציה ימי ג , 18:00-16:00 054-7230259 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פילוסופיה ימי ג , 18:00-16:00 054-7230259 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תכנית - תואר שני היסטוריה תואר שני

היסטוריה

טלפון
09-7781382
דוא"ל
inbalof@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
132
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12401 היסטוריה, חברה ומדעי החברה ב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה כללית ימי ד , 10:00-08:30 09-7781382 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
היסטוריה של העת החדשה ימי ד , 10:00-08:30 09-7781382 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי ארץ ישראל ימי , 09-7781382 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
תעודת הוראה בהיסטוריה ימי ד , 10:00-08:30 09-7781382 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

פילוסופיה

טלפון
09-7781655
דוא"ל
yuvaley@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
168
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פילוסופיה ימי א , 15:00-13:00 09-7781655 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פילוסופיה ימי א , 15:00-13:00 09-7781655 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

היסטוריה

טלפון
09-7781359
דוא"ל
daphnae@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
150
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ג 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12403 קדושים ומאמינים באסלאם וביהדות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה כללית ימי ג , 12:00-10:00 09-7781359 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי המזרח התיכון ימי ג , 12:00-10:00 09-7781359 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

היסטוריה

טלפון
09-7783336
דוא"ל
nogaef@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
166
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781386
דוא"ל
mustafa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
125
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי המזרח התיכון ימי א , 12:00-11:00 09-7781386 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

היסטוריה

טלפון
09-7781085
דוא"ל
ishayla@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
213
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
היסטוריה של העת החדשה ימי א , 15:00-14:00 09-7781085 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7782231
דוא"ל
ophirmm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
215
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי היהדות ימי ג , 13:00-11:00 02-6773326 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7782052
דוא"ל
irissul@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
154
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה כללית והיסטוריה של עם ישראל ימי א , 15:00-14:00 08-7782052 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
haimsa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

פילוסופיה

טלפון
09-7782014
דוא"ל
levisp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
155
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר ללימודי היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות ימי , 050-2075666 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

היסטוריה

טלפון
09-7783358
דוא"ל
gadsagiv@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
164
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
היסטוריה כללית ימי ד , 15:30-14:30 09-7783358 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781406
דוא"ל
irissh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
207
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה כללית ימי , 09-7781406 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
אמריטה

היסטוריה

טלפון
09-7781383
דוא"ל
avivaha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
175
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
אמריטה

היסטוריה

טלפון
09-7781191
דוא"ל
orali@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
215
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
אמריטה

היסטוריה

טלפון
09-7785907
דוא"ל
bater@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
164
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

פילוסופיה

טלפון
09-7781380
דוא"ל
elazarw@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
154
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

היסטוריה

טלפון
09-7781381
דוא"ל
henrywa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
164
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

היסטוריה

טלפון
02-6773328
דוא"ל
דף אישי
בניין
גבעת רם
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני היסטוריה תואר שני

מרכזת הוראה היסטוריה, מדעי היהדות

טלפון
דוא"ל
yonief@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
146
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10204 יהודים בעידן של תמורות
10208 ירושלים לדורותיה
10311 יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19
10932 תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי היהדות

טלפון
09-7781388
דוא"ל
cynthia@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
153
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ד 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10278 מבוא למקרא
10667 ספר בראשית
10710 ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל
10902 היצירה הנבואית במקרא
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה, תעודות הוראה

טלפון
09-7781357
דוא"ל
avichay@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
160
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 11:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10305 האנטישמיות במאה ה-19
55155 מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל
55156 פרקטיקום בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל
55169 מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה
55195 פרקטיקום בהוראת ההיסטוריה
55471 סמינר דידקטי בתושב"ע ומחשבת ישראל
55474 סמינר דידקטי בהיסטוריה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה בהיסטוריה ימי א , 11:00-09:00 09-7781357 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
תעודת הוראה בתושב"ע ובמחשבת ישראל ימי א , 11:00-09:00 09-7781357 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי היהדות

טלפון
02-6773337
דוא"ל
estiei@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם
10297 חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית
10412 פילוסופיה יהודית בימה"ב: מרס"ג עד הרמב"ם
10678 מבוא לקבלה: המיסטיקה היהודית מראשיתה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי היהדות

טלפון
09-7781364
דוא"ל
yachine@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
132
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 08:00 - 10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10105 זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד
10229 סוגיות במשפט העברי
10446 מדרש ואגדה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פילוסופיה

טלפון
דוא"ל
anatas@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10337 חשיבה היסטורית
10754 מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית במאה העשרים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781363
דוא"ל
ronibe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
146
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 09:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10234 בימי שואה ופקודה
10265 תרבות, חברה ודת: יהודי פולין
10938 על פרשת דרכים: יהודי רוסיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה תואר שני, היסטוריה

טלפון
09-7781366
דוא"ל
avishai@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
139
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה
10333 אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות
10425 המזרח התיכון בין מלחמות-העולם
12407 חברות מוסלמיות בחופי הים האדום
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה ימי ד , 13:00-11:00 09-7781366 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי המזרח התיכון ימי ד , 13:00-11:00 09-7781366 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781370
דוא"ל
juliale@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
149
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 16:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10436 ראשיתה של אירופה
10531 הנצרות הקדומה
10651 הכנסייה הקתולית בימי הביניים
10742 עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה כללית ימי א , 16:00-14:00 09-7781370 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
כללי ימי , 09-7781370 קרית חיים - האוניברסיטה הפתוחה
מידע מורחב

מרכז הוראה פילוסופיה

טלפון
09-7781376
דוא"ל
yossida@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
120
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ב 16:30-15:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10122 בעיות בפילוסופיה של המוסר
10555 דת ומדינה: היבטים פילוסופיים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
02-6773329
דוא"ל
oritra@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ב 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10275 בין יהודים לנוצרים
10500 עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים
10817 קהילות באגן הים התיכון
10915 ילדות בימי הביניים
10945 מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה, היסטוריה

טלפון
09-7781384
דוא"ל
mirayu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
130
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 13:15-15:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10347 נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית-ארה"ב
10589 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פילוסופיה

טלפון
09-7781355
דוא"ל
galyehe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
142
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 14:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10679 פילוסופיה של הנפש בתקופתנו
10750 סוגיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781385
דוא"ל
tammyya@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
124
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 15:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10121 בין ציון לציונות: 1914-1881
10336 חירויות הפרט בממשל ארה"ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פילוסופיה

טלפון
09-7781392
דוא"ל
ramiis@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
132
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 15:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10266 מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה17 - 18
10703 מבוא ללוגיקה
10952 סמינר מצטיינים בפילוסופיה א
10953 פרדוקסים
10977 סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג
20202 פילוסופיה של המדע
20304 בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע
20914 בעיות בפילוסופיה של המדע
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
09-7783311
דוא"ל
chagitco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
149
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10582 נשים בחברה היהודית בארץ ישראל (1948-1882
10744 יהודי רוסיה במאה ה-20
10782 המהפכה הצרפתית
ייעוץ
מידע מורחב

רכזת טכנולוגיות מחלקתית

מרכזת הוראה היסטוריה

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

טלפון
דוא"ל
hayahka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
135
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 09:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10140 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל
10700 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון
10745 חפירה ארכיאולוגית לימודית: תל עיטון
10937 מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מקרא והיסטוריה של עם ישראל ימי א , 11:00-09:00 09-7781109 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781702
דוא"ל
isaaclu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 18:00-20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10374 סוגיות בחקר הלאומיות
10664 ג'נוסייד (רצח עם)
10979 על נמרים ודרקונים: יחב"ל במזרח אסיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781410
דוא"ל
razmu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
156
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ג 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10212 יהודה ורומא
10351 מרד בר-כוכבא
10419 מדינת החשמונאים
10550 מכורש עד אלכסנדר
10930 העבדות בעת העתיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה כללית והיסטוריה של עם ישראל ימי ג , 12:00-10:00 09-7781410 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781394
דוא"ל
sharonn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
160
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ג 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10403 אירופה ערש הלאומיות
10513 נאורות, רומנטיקה ולאומיות גרמנית
10573 יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה
10674 על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350
10784 שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה, ערבית כשפה זרה

טלפון
09-7781374
דוא"ל
chaimni@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
156
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
10796 היסטוריה של המזרח התיכון: טקסטים בערבית
10950 ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם
91465 יסודות הערבית הספרותית א
91466 יסודות הערבית הספרותית ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781354
דוא"ל
zefse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
153
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10282 תרבות ההשכלה באירופה במאה ה-18. חלק א
10463 תרבות ההשכלה באירופה במאה ה-18. חלק ב
20472 תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד אוילר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

טלפון
09-7781397
דוא"ל
asherid@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
120
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

אחראית פניות סטודנטים

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
דוא"ל
yifatpe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
137
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ג 14:30 - 12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10110 יוון הקלאסית
10222 תולדות התקופה ההלניסטית
10306 חילופי משטרים ביוון הקלאסית
10473 רומא: אימפריאליזם ואימפריה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי הקוגניציה, פילוסופיה

טלפון
09-7781032
דוא"ל
ronensa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
142
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ה 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10756 יסודות מדעי הקוגניציה
10942 פילוסופיה של מדעי הקוגניציה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי הקוגניציה ימי ה , 12:00-10:00 09-7781032 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה, מדעי היהדות

טלפון
09-7780894
דוא"ל
dmitryk@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
138
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10133 מבוא לתורה שבעל-פה
10572 סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים
10585 המחשבה המדינית היהודית בימי-הביניים
10809 מבוא למחשבת ישראל
10947 מגדר ומיניות בתרבות חז"ל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781407
דוא"ל
talsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
139
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ד 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10510 נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון
10565 יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות
10646 המזרח התיכון בימינו
10751 האימפריה העות'מאנית: סוגיות נבחרות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי המזרח התיכון ימי א , 13:00-11:00 09-7781407 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781372
דוא"ל
batsst@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
124
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ד 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10423 מבית לאומי למדינה בדרך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פילוסופיה

טלפון
09-7781387
דוא"ל
yairsc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
138
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ה 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10248 פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו
10496 מבוא לאסתטיקה
10924 שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פילוסופיה ימי ה , 12:00-10:00 09-7781387 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
בגמלאות

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781393
דוא"ל
rivkani@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
149
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל מנהלי

טלפון
09-7781408
דוא"ל
meitaloh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
145
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781395
דוא"ל
hilash@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
145
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראש המחלקה

ראש תחום היסטוריה

ראש התכנית לתואר שני היסטוריה תואר שני

טלפון
09-7781361
דוא"ל
guymiron@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
147
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום מדעי היהדות

טלפון
09-7781371
דוא"ל
avribar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
170
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12404 יהדות פרובנס בימי הביניים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי היהדות ימי ג , 10:30-08:30 02-6773322 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תחום פילוסופיה

טלפון
09-7781378
דוא"ל
amirho@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
174
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי הקוגניציה ימי ג , 18:00-16:00 054-7230259 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פילוסופיה ימי ג , 18:00-16:00 054-7230259 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תכנית - תואר שני היסטוריה תואר שני

היסטוריה

טלפון
09-7781382
דוא"ל
inbalof@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
132
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12401 היסטוריה, חברה ומדעי החברה ב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה כללית ימי ד , 10:00-08:30 09-7781382 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
היסטוריה של העת החדשה ימי ד , 10:00-08:30 09-7781382 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי ארץ ישראל ימי , 09-7781382 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
תעודת הוראה בהיסטוריה ימי ד , 10:00-08:30 09-7781382 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

פילוסופיה

טלפון
09-7781655
דוא"ל
yuvaley@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
168
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פילוסופיה ימי א , 15:00-13:00 09-7781655 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פילוסופיה ימי א , 15:00-13:00 09-7781655 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

היסטוריה

טלפון
09-7781359
דוא"ל
daphnae@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
150
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ג 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12403 קדושים ומאמינים באסלאם וביהדות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה כללית ימי ג , 12:00-10:00 09-7781359 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי המזרח התיכון ימי ג , 12:00-10:00 09-7781359 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

היסטוריה

טלפון
09-7783336
דוא"ל
nogaef@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
166
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781386
דוא"ל
mustafa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
125
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי המזרח התיכון ימי א , 12:00-11:00 09-7781386 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

היסטוריה

טלפון
09-7781085
דוא"ל
ishayla@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
213
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
היסטוריה של העת החדשה ימי א , 15:00-14:00 09-7781085 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7782231
דוא"ל
ophirmm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
215
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי היהדות ימי ג , 13:00-11:00 02-6773326 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7782052
דוא"ל
irissul@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
154
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה כללית והיסטוריה של עם ישראל ימי א , 15:00-14:00 08-7782052 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
haimsa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

פילוסופיה

טלפון
09-7782014
דוא"ל
levisp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
155
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר ללימודי היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות ימי , 050-2075666 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

היסטוריה

טלפון
09-7783358
דוא"ל
gadsagiv@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
164
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
היסטוריה כללית ימי ד , 15:30-14:30 09-7783358 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781406
דוא"ל
irissh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
207
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה כללית ימי , 09-7781406 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
אמריטה

היסטוריה

טלפון
09-7781383
דוא"ל
avivaha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
175
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
אמריטה

היסטוריה

טלפון
09-7781191
דוא"ל
orali@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
215
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
אמריטה

היסטוריה

טלפון
09-7785907
דוא"ל
bater@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
164
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

פילוסופיה

טלפון
09-7781380
דוא"ל
elazarw@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
154
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

היסטוריה

טלפון
09-7781381
דוא"ל
henrywa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
164
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

היסטוריה

טלפון
02-6773328
דוא"ל
דף אישי
בניין
גבעת רם
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני היסטוריה תואר שני

מרכזת הוראה היסטוריה, מדעי היהדות

טלפון
דוא"ל
yonief@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
146
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10204 יהודים בעידן של תמורות
10208 ירושלים לדורותיה
10311 יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19
10932 תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי היהדות

טלפון
09-7781388
דוא"ל
cynthia@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
153
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ד 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10278 מבוא למקרא
10667 ספר בראשית
10710 ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל
10902 היצירה הנבואית במקרא
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה, תעודות הוראה

טלפון
09-7781357
דוא"ל
avichay@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
160
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 11:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10305 האנטישמיות במאה ה-19
55155 מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל
55156 פרקטיקום בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל
55169 מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה
55195 פרקטיקום בהוראת ההיסטוריה
55471 סמינר דידקטי בתושב"ע ומחשבת ישראל
55474 סמינר דידקטי בהיסטוריה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה בהיסטוריה ימי א , 11:00-09:00 09-7781357 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
תעודת הוראה בתושב"ע ובמחשבת ישראל ימי א , 11:00-09:00 09-7781357 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי היהדות

טלפון
02-6773337
דוא"ל
estiei@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם
10297 חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית
10412 פילוסופיה יהודית בימה"ב: מרס"ג עד הרמב"ם
10678 מבוא לקבלה: המיסטיקה היהודית מראשיתה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי היהדות

טלפון
09-7781364
דוא"ל
yachine@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
132
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 08:00 - 10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10105 זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד
10229 סוגיות במשפט העברי
10446 מדרש ואגדה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פילוסופיה

טלפון
דוא"ל
anatas@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10337 חשיבה היסטורית
10754 מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית במאה העשרים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781363
דוא"ל
ronibe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
146
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 09:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10234 בימי שואה ופקודה
10265 תרבות, חברה ודת: יהודי פולין
10938 על פרשת דרכים: יהודי רוסיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה תואר שני, היסטוריה

טלפון
09-7781366
דוא"ל
avishai@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
139
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה
10333 אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות
10425 המזרח התיכון בין מלחמות-העולם
12407 חברות מוסלמיות בחופי הים האדום
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה ימי ד , 13:00-11:00 09-7781366 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי המזרח התיכון ימי ד , 13:00-11:00 09-7781366 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781370
דוא"ל
juliale@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
149
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 16:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10436 ראשיתה של אירופה
10531 הנצרות הקדומה
10651 הכנסייה הקתולית בימי הביניים
10742 עלייתה ונפילתה של הקיסרות הסינית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה כללית ימי א , 16:00-14:00 09-7781370 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
כללי ימי , 09-7781370 קרית חיים - האוניברסיטה הפתוחה
מידע מורחב

מרכז הוראה פילוסופיה

טלפון
09-7781376
דוא"ל
yossida@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
120
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ב 16:30-15:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10122 בעיות בפילוסופיה של המוסר
10555 דת ומדינה: היבטים פילוסופיים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
02-6773329
דוא"ל
oritra@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ב 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10275 בין יהודים לנוצרים
10500 עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים
10817 קהילות באגן הים התיכון
10915 ילדות בימי הביניים
10945 מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה, היסטוריה

טלפון
09-7781384
דוא"ל
mirayu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
130
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 13:15-15:15
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10347 נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית-ארה"ב
10589 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פילוסופיה

טלפון
09-7781355
דוא"ל
galyehe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
142
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 14:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10679 פילוסופיה של הנפש בתקופתנו
10750 סוגיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781385
דוא"ל
tammyya@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
124
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 15:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10121 בין ציון לציונות: 1914-1881
10336 חירויות הפרט בממשל ארה"ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פילוסופיה

טלפון
09-7781392
דוא"ל
ramiis@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
132
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 15:00 - 13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10266 מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה17 - 18
10703 מבוא ללוגיקה
10952 סמינר מצטיינים בפילוסופיה א
10953 פרדוקסים
10977 סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג
20202 פילוסופיה של המדע
20304 בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע
20914 בעיות בפילוסופיה של המדע
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
09-7783311
דוא"ל
chagitco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
149
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10582 נשים בחברה היהודית בארץ ישראל (1948-1882
10744 יהודי רוסיה במאה ה-20
10782 המהפכה הצרפתית
ייעוץ
מידע מורחב

רכזת טכנולוגיות מחלקתית

מרכזת הוראה היסטוריה

עוזרת ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

טלפון
דוא"ל
hayahka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
135
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 09:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10140 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל
10700 תולדות עם ישראל בימי בית ראשון
10745 חפירה ארכיאולוגית לימודית: תל עיטון
10937 מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מקרא והיסטוריה של עם ישראל ימי א , 11:00-09:00 09-7781109 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781702
דוא"ל
isaaclu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 18:00-20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10374 סוגיות בחקר הלאומיות
10664 ג'נוסייד (רצח עם)
10979 על נמרים ודרקונים: יחב"ל במזרח אסיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781410
דוא"ל
razmu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
156
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ג 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10212 יהודה ורומא
10351 מרד בר-כוכבא
10419 מדינת החשמונאים
10550 מכורש עד אלכסנדר
10930 העבדות בעת העתיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
היסטוריה כללית והיסטוריה של עם ישראל ימי ג , 12:00-10:00 09-7781410 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781394
דוא"ל
sharonn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
160
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ג 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10403 אירופה ערש הלאומיות
10513 נאורות, רומנטיקה ולאומיות גרמנית
10573 יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה
10674 על סף העת החדשה: אירופה 1600-1350
10784 שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה, ערבית כשפה זרה

טלפון
09-7781374
דוא"ל
chaimni@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
156
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
10796 היסטוריה של המזרח התיכון: טקסטים בערבית
10950 ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם
91465 יסודות הערבית הספרותית א
91466 יסודות הערבית הספרותית ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781354
דוא"ל
zefse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
153
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10282 תרבות ההשכלה באירופה במאה ה-18. חלק א
10463 תרבות ההשכלה באירופה במאה ה-18. חלק ב
20472 תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד אוילר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

טלפון
09-7781397
דוא"ל
asherid@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
120
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

אחראית פניות סטודנטים

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
דוא"ל
yifatpe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
137
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ג 14:30 - 12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10110 יוון הקלאסית
10222 תולדות התקופה ההלניסטית
10306 חילופי משטרים ביוון הקלאסית
10473 רומא: אימפריאליזם ואימפריה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי הקוגניציה, פילוסופיה

טלפון
09-7781032
דוא"ל
ronensa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
142
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ה 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10756 יסודות מדעי הקוגניציה
10942 פילוסופיה של מדעי הקוגניציה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי הקוגניציה ימי ה , 12:00-10:00 09-7781032 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה, מדעי היהדות

טלפון
09-7780894
דוא"ל
dmitryk@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
138
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10133 מבוא לתורה שבעל-פה
10572 סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים
10585 המחשבה המדינית היהודית בימי-הביניים
10809 מבוא למחשבת ישראל
10947 מגדר ומיניות בתרבות חז"ל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781407
דוא"ל
talsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
139
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ד 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10510 נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון
10565 יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות
10646 המזרח התיכון בימינו
10751 האימפריה העות'מאנית: סוגיות נבחרות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי המזרח התיכון ימי א , 13:00-11:00 09-7781407 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה היסטוריה

טלפון
09-7781372
דוא"ל
batsst@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
124
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ד 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10423 מבית לאומי למדינה בדרך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פילוסופיה

טלפון
09-7781387
דוא"ל
yairsc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
138
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ה 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10248 פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו
10496 מבוא לאסתטיקה
10924 שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פילוסופיה ימי ה , 12:00-10:00 09-7781387 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
בגמלאות

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781393
דוא"ל
rivkani@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
149
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל מנהלי

טלפון
09-7781408
דוא"ל
meitaloh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
145
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781395
דוא"ל
hilash@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
145
פקס
09-7781416
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב