סגל הוראה אקדמי

רכז טכנולוגיות מחלקתי אנגלית כשפה זרה

מרכז הוראה

טלפון
דוא"ל
shayaka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
228
פקס
09-7780601
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
31001 אנגלית למדעים: מתקדמים ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
maggieo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780601
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה אנגלית כשפה זרה

טלפון
09-7781298
דוא"ל
galitbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
211
פקס
09-7780601
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
31015 אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781589
דוא"ל
michalbar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
221
פקס
09-7780601
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
91428 סדנת גישור ידע באנגלית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781156
דוא"ל
joycego@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
223
פקס
09-7780601
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
61133 אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781144
דוא"ל
orligr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
224
פקס
09-7780601
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה אנגלית כשפה זרה

טלפון
09-7781152
דוא"ל
galhad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
221
פקס
09-7780601
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
31011 אנגלית לחינוך ופסיכולוגיה: מתקדמים ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781150
דוא"ל
carrieyo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
221
פקס
09-7780601
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
61135 אנגלית לצרכים אקדמיים: טרום בסיסי ב
61136 אנגלית לצרכים אקדמיים: טרום בסיסי א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781154
דוא"ל
julieyo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
226
פקס
09-7780601
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
61134 אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה אנגלית כשפה זרה

טלפון
09-7781149
דוא"ל
annma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
228
פקס
09-7780601
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
31010 אנגלית למדעי הרוח: מתקדמים ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
alizano@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780601
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

טלפון
דוא"ל
faisals@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780601
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה אנגלית כשפה זרה

טלפון
09-7781151
דוא"ל
ritafa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
232
פקס
09-7780601
שעות קבלה
ב 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
31022 אנגלית בין-תחומי וירטואלי: מתקדמים ב