סגל הוראה אקדמי

רכז טכנולוגיות מחלקתי

מרכז הוראה אנגלית כשפה זרה

טלפון
דוא"ל
shayaka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
228
פקס
09-7780601
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
31001 אנגלית למדעים: מתקדמים ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781144
דוא"ל
judyal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
224
פקס
09-7780601
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה אנגלית כשפה זרה

טלפון
09-7781298
דוא"ל
galitbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
211
פקס
09-7780601
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
31015 אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781589
דוא"ל
michalbar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
221
פקס
09-7780601
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
09-7781144
דוא"ל
orligr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
224
פקס
09-7780601
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
61135 אנגלית לצרכים אקדמיים: טרום בסיסי ב
61136 אנגלית לצרכים אקדמיים: טרום בסיסי א
ייעוץ