לימודי תואר ראשון

  תואר ראשון בפילוסופיה (חד-חוגי)
  תואר ראשון בפילוסופיה עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  המקרא ועולמו
 •  מדעי הרוח הדיגיטליים
 •  ספרות
 •  קולנוע
 •  כלכלה
 •  יחסים בין-לאומיים
 •  מדע המדינה
 •  תקשורת
 •  סוציולוגיה
 •  חינוך
 •  פסיכולוגיה
 •  חינוך מיוחד
 •  הוראה
 •  ניהול משאבי אנוש
 •  משפט ציבורי
 •  מוסיקה
 •  לימודי אפריקה
 •  מדעי היהדות
 •  היסטוריה
 •  ניהול
 •  מדיניות ציבורית
 •  מתמטיקה
 •  מדעי הטבע
 •  כימיה
 •  מדעי כדור הארץ
 •  לימודי שדה
 •  תאית-מולקולרית
 •  בלשנות
 •  גיאולוגיה
 •  מדעי הלמידה
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  אמנויות
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בפילוסופיה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חוג בפילוסופיה לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג בפילוסופיה והחוגים:

נוסף על הצירופים הרשומים למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי המשלב את החוג בפילוסופיה עם חוג אחר שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חטיבה בפילוסופיה לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בפילוסופיה:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בפילוסופיה עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה

מתכונות לימודים

מתכונת חד-חוגית
תכנית המתרכזת בנושא אחד בהיקף רחב.
מתכונת דו-חוגית
תכנית המשלבת שני חוגים, כל אחד מהם בהיקף של כמחצית מהתואר 60 נ"ז לפחות. הדרישות לתואר הדו-חוגי מורכבות בדרך כלל מלימודי תשתית המשותפים לשני החוגים. מהדרישות של כל חוג בנפרד ולעתים יש גם דרישות ייחודיות לשילוב.
תואר תחומי
תואר באחד מתחומי הלימודים - במדעי הרוח והחברה, במדעי החברה והרוח, במדעי הרוח, במדעי החברה או במדעים. דרישות הלימודים לתארים אלה הן בעלות אופי כללי ומותירות מרחב בחירה נרחב.
חטיבה
תכנית בהיקף קטן , בדרך כלל של 24 -  36 נ"ז, שמתרכזת בנושא אחד וניתנת לשילוב עם חלק מהתכניות החד-חוגיות הקיימות ללימודים לקראת תואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה.
תכנית לימודים מובנית
תכנית לימודים מובנית ללימודים במשך 3 – 4 שנים, שבה מוגדרים מראש מקבצי קורסים לכל סמסטר עד לסיום הלימודים לתואר.
מסלול
מקבץ קורסים בהיקף של 20 - 40 נ"ז, המתמקד בנושא מסוים הכלול בתכנית.