אל תלמידי תכנית המוסמך בהיסטוריה,
 
תכנית המוסמך בהיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה היא תכנית ייחודית המבוססת על הוראה פרונטלית על ידי צוות התכנית. הדגש בלימודי המוסמך אינו על העברת חומר פסיבית אלא על למידה אקטיבית וקבוצתית המבוססת על דיונים בכתה ואינטראקציה מתמידה בין המורה לסטודנטים. בעוד שבקורסי התואר הראשון מרכז הכובד הוא חומרי הלימוד הכתובים הנשלחים הביתה, והמפגשים הם בבחינת תוספת ואולי הכנה לחומרים הכתובים, בתואר השני המצב הוא הפוך: המפגש הוא העיקר, וחומרי המקראה הם הכנה לקראת המפגש ומקור להרחבה אחריו.
 
אנו, המורות והמורים בתכנית, עושים מאמץ כדי שהדיונים בכיתה יהיו משמעותיים, מעניינים, מעוררי מחשבה ומשקפים את המחקר העדכני. אולם כדי שהאינטראקציה בינינו לביניכם תקדם את תהליך הלמידה, נדרשת גם מחוייבות שלכן הסטודנטיות ושלכם הסטודנטים.
 
בכל קורס יתקיימו שבעה מפגשים סמסטריאליים שהנוכחות בכולם היא חובה. התוכנית מאפשרת למידה מרחוק באמצעות מערכת ה"זום" לאלה המעוניינים בכך, או שאין להם/להן אפשרות אחרת להשתתף במפגשי הלימוד. עם זאת, אנו ממליצים באופן ברור להגיע לקמפוס ולהשתתף במפגשים. נוכחות פיזית בשיעורים תתרום לאינטראקציה אישית יותר בין המורים לסטודנטים. לאלו שיעדיפו להשתתף מרחוק, חשוב להבהיר כי הדרישה היא לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה ומלאה לכל דבר ועניין. המפגשים יועברו בשידור חי בלבד, ולא יוקלטו. במהלכם יתקיימו דיונים בעל פה (ולא באמצעות צ'אט).
 
בין אם מגיעים למפגשים או משתתפים בהם במערכת הלמידה מרחוק, חשוב להגיע מוכנים למפגש. ההכנה כוללת בדרך כלל קריאה מקדימה של חומרים מהמקראה (מאמרים, מקורות) כפי שיבקשו מורי הקורס. מטרת המפגש אינה סיכום חומרי הקריאה וההנחה היא שכל המשתתפים מגיעים מוכנים למפגשים, ושיש להם גם היכולת להציג בפני הכיתה את החומרים שקראו, אם יתבקשו.
 
להלן מספר כללים למשתמשים במערכת הלמידה מרחוק:
  1. חובה לקבל הדרכה לשימוש במערכת לפני ראשית הסמסטר הראשון ללימודים בתכנית (הדרכה בת כשעה; יוצעו שני מועדים לבחירתכם).
  2. ניתן להשתתף במפגשים באמצעות המחשב האישי, ולא באמצעות טלפונים ניידים או מכשירי טאבלט.
  3. חובה להפעיל את המצלמה ואת הרמקול במהלך המפגשים – דהיינו על הסטודנט/ית המשתתף/ת  מרחוק לראות וגם להיראות, לשמוע וגם להישמע לכל אורך המפגשים, בדומה לסטודנטים בכיתה.
  4. נבקשכם להקפיד על סביבת למידה שקטה.