הנדסת תוכנה היא מונח כללי, המתאר את מגוון ההיבטים של פיתוח תוכנה. יסודותיה התאורטיים של הנדסת התוכנה, נטועים במדעי המחשב, ויסודותיה המעשיים מתבססים על עקרונות מתחום ההנדסה. השילוב בין שני היסודות הללו, נועד לאפשר יישום שיטתי, מבוקר ומדיד, של תהליך פיתוח, תפעול ותחזוקה של תוכנה.
מבנה תכנית לימודי הנדסת תוכנה מכיל שלושה רבדים:
א. לימודי תשתית במדעים- כוללים קורסי יסוד במתמטיקה ובפיסיקה.
ב. לימודי תשתית במדעי המחשב.
ג. לימודי הנדסת תוכנה- הקורסים ברובד זה מקנים ידע בסיסי רחב בהנדסת תוכנה, לצד התמחות בנושאים שבחזית הידע בתחום.  הפרויקט נועד לאפשר לסטודנטים במסלול להנדסת תוכנה, להתנסות בפעילויות ההגדרה, הניתוח, התוכן, המימוש והבדיקות של תוכנה, תוך התמודדות עם אתגרי הביצוע של פרויקט תוכנה גדול בארגון, או עם ביצוע פרויקט מחקרי מורכב בהנדסת תוכנה, אשר משתלב במחקר המעשי הנערך באוניברסיטה הפתוחה.
התכנית מקנה ידע נרחב בתחום מדעי המחשב ומערכות תוכנה, לצד כלים מעשיים בתחום. בזכות זאת, בוגרי התכנית הם בעלי השכלה יסודית ורחבה במדעי המחשב, ובעלי כישורים הנדרשים ממהנדס תוכנה בתעשייה הישראלית. דבר זה הינו חיוני, עבור הרואים עצמם עוסקים במקצועות הנדסת התוכנה, היות ואפשרויות התעסוקה של בוגרי התכנית הן מגוונות, וזאת כתוצאה מהתפתחות התעשייה עתירת התוכנה בישראל, אשר מגדילה בהתמדה את הביקוש למהנדסי תוכנה מיומנים.