תכנית ה- MBA מציעה מגוון של קורסי בחירה כלליים בתחומי דעת שונים, כולל שלוש סדנאות פרקטיות בשיתוף עם בית הספר תפנית (אשר ניתן לבחור ללמוד אחת מהן במהלך התואר).  

ניתן לבחור בקורסים אלה בין אם בוחרים -בהתמחות אחת, שתי התמחויות או תואר רב תחומי ללא התמחות .

 

קורסי בחירה כלליים

דיני תאגידים למנהלים (13018)

זרקור על תכני הקורס:

הקורס עוסק בניתוח מעמדם המשפטי והכלכלי של התאגידים במציאות העסקית והחברתית בישראל ובעולם. הקורס מתמקד בעיקר בחברה המוגבלת שהינה צורת ההתאגדות הנפוצה והיעילה ביותר לניהול עסקים למטרת רווח. הקורס דן בהקמתה, פעילותה וניהולה של חברה מסחרית ועוסק גם בכל קהיליות בעלי העניין הקשורים לחברה: בעלי מניות, מנהלים, עובדים, נושים והציבור בכללותו. בנוסף, בקורס דנים במצבים מיוחדים הכרוכים בפעילות החברה דוגמת כינוס נכסים, פירוק חברה ושיקומה.

ממשובי הסטודנטים:

קורס מקיף ויסודי; שיעורים מעניינים; חומר הלימוד מועבר בצורה מאתגרת ומרתקת.

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

תורת המשחקים (13044)

זרקור על תכני הקורס:

הקורס עוסק בהתנהגות של פרטים בסביבה חברתית, כאשר הפעולות של כל אחד מהם משפיעות על האחרים. הקורס מציג כלי אנליטי לניתוח אינטראקציות אסטרטגיות בין מקבלי החלטות, בתרחישים בהם האינטרסים של כל שחקן מושפעים הן מתכנית הפעולה שלו והן מתכניות הפעולה של השחקנים האחרים. בקורס נלמדים הכלים היסודיים של תורת המשחקים ומושגי הפתרון הבסיסיים במשחקים סטאטיים ודינמיים, ואופן יישומם למגוון רחב של שימושים בניהול.

ממשובי הסטודנטים:

חומר מעניין ורלוונטי; קורס פרקטי; חומר הלימוד מועבר בצורה מקצועית וברורה 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

היבטים משפטיים בניהול עסקים בינלאומיים (13042)

זרקור על תכני הקורס:

הקורס סוקר סקירה מקיפה של החוק והפרקטיקה בדיני הסחר הבין-לאומי, תוך התמקדות בנושאים הנחוצים לרכישת הידע הרלוונטי בתחום ייצוא וייבוא הסחורות והשירותים, ניהול מו"מ מסחרי והכרת הכלים והכללים המשפטיים העומדים לרשות מנהלי העסקים. בקורס נלמדים ההסדרים המשפטיים של האיחוד האירופי. הדגש המרכזי בקורס יושם על ההיבטים המשפטיים המיוחדים לסחר בין-לאומי ועל האינטגרציה והאיחוד הגלובלי של דיני הסחר הבין-לאומי דרך אמנות בין-לאומיות.

ממשובי הסטודנטים:

מפגשים מעניינים ותורמים; שיעורים מרתקים; מקנה ידע רלוונטי מאוד למציאות; קורס תורם. 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

כלכלת מוצרי מידע (13030)

זרקור על תכני הקורס:

הקורס מציג מודלים ועקרונות כלכליים, ומדגים את ישימותם בהקשר של מוצרי מידע ומערכות מידע. הקורס נועד להקנות למשתתפים תובנות וכלים ניהוליים לניתוח החלטות הנוגעות ליישום מערכות מידע, לפיתוח, למכירה או לרכישה של מוצרי מידע ולשילובם בפעילות הארגון.

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

אסטרטגיה של התפעול (13027)

זרקור על תכני הקורס:

הקורס עוסק בתהליכי תפעול שונים ובהחלטות הניהוליות הנגזרות ממצבים שונים בעולם התפעולי. הקורס מציג שיטות אנליטיות המשמשות לתמיכה בתכנון פעילויות הארגון ברמה של האסטרטגיה התפעולית. בקורס יילמדו מושגים בניהול פעילויות הארגון הן בענפי התעשייה והן בענפי השירותים ויוקנו כלים, איכותיים וכמותיים, לקבלת החלטות בזמן תכנון ובקרת פעילויות הארגון, תוך תרגול השימוש בכלים אלו לפתרון בעיות המתעוררות במהלך ניהול פעילויות הארגון.

ממשובי הסטודנטים:

מפגשים מעולים; קורס מעניין עם תוכן רלוונטי; משולב דוגמאות הקשורות לעולם האמיתי; החומר מועבר בצורה מקצועית  

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

ניהול התפעול בארגון (13034)

זרקור על תכני הקורס:

הקורס עוסק בהיבטים תפעוליים שונים, הנמצאים בכל ארגון יצרני או שירותי ובדילמות שונות שיש בכל תחום. הקורס מקנה מושגים בניהול התפעול וכלים אנליטיים לקבלת החלטות במהלך תכנון וביצוע פעילות הארגון, תוך היכרות עם חלק מתחומי התפעול הקיימים בארגון. הקורס מציג נושאים תפעוליים שונים בהיבטים ניהוליים וכמותיים ונותן כלים מתמטיים שונים כדי להתמודד עם הדילמות הנלמדות.

ממשובי הסטודנטים:

קורס מצוין; ענייני ופרקטי; החומר מועבר בצורה מעניינת ומקצועית; משלב דוגמאות מחיי היום-יום 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

ניהול פרויקטים למנהל עסקים (13032)

זרקור על תכני הקורס:

הקורס מציג את בסיס הידע והכלים המקצועיים לניהול פרויקטים ומקנה לסטודנטים את המיומנות הנדרשת שתאפשר להם לעשות שימוש בכלים לניהול פרויקטים. הקורס מציג מכלול של נושאים ניהוליים שונים המאפשרים לסטודנטים להבין את כל הכרוך בניהול פרויקט. דגש יושם על שיטות ומודלים כמותיים אשר משמשים לתכנון פרויקטים ולפיקוח על ביצועם. בקורס נעשה שימוש בתוכנה לניהול פרויקטים Ms-Project ונלמד כיצד לעשות בה שימוש במשולב עם כלים נוספים לצורך ביצוע חישובים הקשורים בניהול פרויקט, עריכת דוחות, דיווחים והכנת תצוגות גפריות.

ממשובי הסטודנטים:

החומר מועבר בצורה מעניינת; משולב דוגמאות מהחיים   

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

ניהול אסטרטגי של מערכות מידע: המהפכה התעשייתית הרביעית (13006)

זרקור על תכני הקורס:

הקורס נועד להקנות המשגה יישומית וכלים לשילוב מערכות מידע בארגון כדי לתמוך באסטרטגיה העסקית-תחרותית של ארגונים ובמימוש יעדיהם העסקיים. הקורס שם דגש על מרכזיותן של מערכות מידע במהפכה התעשייתית הרביעית. הקורס מקנה ידע וכלים לניתוח תרחישים ומצבים עסקיים, להערכתם ולקבלת החלטות הקשורות לאסטרטגיית משאבי מידע ומערכות מידע ארגוניות. בנוסף, הקורס מסייע להבין, לנתח וליזום דרכים בהן מערכות מידע מייצרות הזדמנויות עסקיות לקידום מטרות אסטרטגיות של הארגון ולהבין את תפקיד ההנהלה הבכירה בשילוב מערכות מידע בכל ההיבטים השונים של חיי הארגון. 

ממשובי הסטודנטים: 

קורס מעניין ורלוונטי; משולב דוגמאות ותכנים אקטואליים מגוונים  

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

דינמיקה של משא ומתן: מתיאוריה ליישום (13017)

זרקור על תכני הקורס:

מטרת הקורס לנתח באופן שיטתי את תהליכי המשא ומתן, תוך כדי בחינת תרומתן של הגישות התאורטיות . השונות לניהול משא ומתן מעשיהקורס מציג את הבעיות הכרוכות בתהליכי משא ומתן ומקנה כלים המאפשרים להתמודד עם מצבי משא ומתן שונים. הקורס עוסק בבחירת ההליך ליישוב קונפליקט, במרכיבי תהליך המשא ומתן, בגורמים המשפיעים על התהליך והגורמים המתערבים בקיומו ובשיקולים הכרוכים בעלות התהליך וכדאיותו.

ממשובי הסטודנטים:

קורס מעניין; משול דוגמאות מהחיים ומחברות; מועבר בצורה מקצועית  

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

קורסים יישומיים

ליווי פיננסי לעסקים זעירים ומלכ"רים(13054)

זרקור על תכני הקורס:

הקורס מתמקד בליווי פיננסי קצר טווח לעסקים זעירים ומלכ"רים קטנים שנתונים בקשיים כלכליים, וכולל חלק תאורטי והתנסות מעשית במיקוד חברתי. החלק הראשון בקורס כולל רקע תיאורטי וכלים מעשיים הקשורים לליווי פיננסי. החלק השני כולל ליווי עסקי קצר טווח לעסק זעיר או למלכ"ר, ובו כל זוג סטודנטים מלווה עסק אחד, בפיקוח ובהכוונה של מנטורים בעלי ניסיון בתחום.

ממשובי סטודנטים:
קורס מרתק וחשוב. ההרצאות היו מעולות, הן של צוות הקורס והן של המרצים האורחים. קורס פרקטי, מעניין מאוד, שנותן כלים.

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד

 

סדנאות פרקטיות


 

סדנת דירקטורים ונושאי משרה בכירים (13049)

זרקור על תכני הסדנה:

הסדנה מכשירה את הלומדים לכהן כנושאי משרה וכדירקטורים בחברות ולהכיר בצורה מעמיקה את עבודת הדירקטוריון וועדת הביקורת. הלומדים ירכשו ידע מתקדם ועדכני בתחומי הרגולציה, הפיננסים והניהול ויתנסו באמצעות תרגול מעשי וסימולציות בעבודת הדירקטור בישיבת הדירקטוריון. כל זאת על מנת לנהל דיונים, ליזום מהלכים ולהפעיל שיקול דעת מקצועי לשם קבלת החלטות עסקיות המתאימות לתאגיד בו הם מכהנים. לבסוף, הסדנה תורמת להכרת כללי הממשל התאגידי על מנת לקיים את חובות האמון והזהירות החלות על פי הדין.

ממשובי סטודנטים:

סדנה מעולה, מעניינת, עניינית וממוקדת. הסדנה הועברה במקצועיות. המפגשים מעניינים ומעשירים. מימון וגיוון התכנים היה מצוין. כלל המרצים האורחים שהגיעו לקורס היו מעניינים ביותר. 


 

סדנת סחר אלקטרוני (13051)

זרקור על תכני הסדנה:

הסדנה חושפת בפני הלומדים את תחום המסחר האלקטרוני וזירות המסחר השונות. הסדנה מקנה כלים מעשיים לקבלת החלטות בכניסה לזירה מסחרית ומציגה את ההיבטים המעשיים של ניהול זירה מסחרית מבחינה פיננסית, לוגיסטית ושיווקית. הסדנה תתרום לשיפור היכולת להקים חנויות בזירות מסחר, חנויות מקוונות עצמאיות או לבנות אסטרטגיה למסחר אלקטרוני עבור ארגון.

ממשובי סטודנטים:

החומר הועבר בצורה מעולה, עם ריבוי דוגמאות ומקרי בוחן. סדנה מעניינת, פרקטית מאוד ומעשירה. סדנה מושקעת, עם מרצים אורחים מעניינים. הסדנה מלמדת המון ועושה חשק להתעמק בתחום.

 יסודות היזמות (13055)

זרקור על תכני הקורס: 

יזמוּת היא אחד התהליכים היסודיים ביותר בשוק ובארגונים, תהליך שאחראי להתפתחות שווקים וארגונים, ליצירה של ארגונים ושווקים חדשים, לשיפור מתמיד ולחדשנות. יזמות היא גם אחד האפיקים המרכזיים של א.נשים להביא לידי ביטוי את היצירתיות שלהם בהקשר הארגוני והכלכלי על ידי פיתוח של מוצרים ותהליכים חדשים, הקמה של ארגונים חדשים ושינוי החברה והמשק.​

ממשובי סטודנטים:

קורס מאוד מעניין, שמועבר במקצועיות ובאופן הממחיש היטב איך חומר הלימוד בא לידי ביטוי במציאות היומיומית. 


 למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד


מבוא להנדסת מערכות למנהלים(13056)

זרקור על תכני הקורס:

הקו​​רס מציע ידע, כלים ושיטות בהנדסת מערכות על בסיס התנסות מעשית בפיתוח מערכת חדשנית. הקורס מתמקד בשלבים המוקדמים של ניתוח והגדרת הצרכים, המאפיינים והתפיסה הרעיונית של המוצר או של השירות. הקורס מקנה כלים להפעלת חשיבה מערכתית בעולמות הניהול, החדשנות והיזמות ומפתח יכולת מובנית לניתוח צורך, אפיון מערכתי ופתרון בעיות בעולמות תוכן אלה.

ממשובי סטודנטים:

קורס חשוב, עם מצגות ברורות ומעניינות. הנחייה מקצועית, עם דוגמאות חיות שממחישות את הנושאים הנלמדים. קורס מצוין ומושקע. 

למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד 

ניהול רזה של מיזמי הזנק וחברות הזנק(13057)

זרקור על תכני הקורס:

חברות הזנק (‏סטארטאפים‎)‏ הן מנוע היזמות העסקית במשק המודרני. ניהול נכון של חברות אלו, ושל פרויקטי הזנק בכלל, הם אחד האתגרים הניהוליים העיקריים של התקופה הנוכחית. הקורס מעניק לסטודנטים ולסטודנטיות היכרות עם גישת הניהול הרזה (‏lean management‎)‏ והיישום שלה בעולם חברות ופרויקטי הזנק.

ממשובי סטודנטים:

קורס ייחודי ומושקע, שמאפשר התנסות לא שגרתית. הקורס נותן הזדמנות ללמוד תוך כדי תנועה, לקבל משוב ולהתחזק באופן מעשי בכישורים חשובים ולהתנסות הלכה למעשה בפרקטיקות. קורס שמקנה כלים חשובים למנהלים וליזמים בדרך התנסותית, בשילוב דוגמאות מרתקות שהמחישו מעולה את החומר הנלמד.

 


למידע מפורט על הקורס והיצע קבוצות הלימוד