רשימת החוקרות והחוקרים

 

המחקר הנערך על-ידי אנשי הסגל האקדמי של המחלקה למדעי הטבע מתבצע בתחומים המגוונים של תחומי המחלקה. מחקריהם מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, והם מוצגים בכנסים בינלאומיים.

ד"ר אורלי לחמי
המחלקה למדעי הטבע

orlila@openu.ac.il  |  09-7782128

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Earth Sciences

מילות מפתח: Atmosphere dynamics, Geophysical fluid dynamics, Climate variability, Jet streams and storm tracks

פרופ' איגור רכינוב
המחלקה למדעי הטבע

igorra@openu.ac.il  |  09-7781759

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Physical Chemistry

מילות מפתח: Lasers, Nanoparticles, Vacuum, Interface, Molecular beams, Molecular dynamics, Chemical kinetics, Surfaces, Flames

ד"ר אלונה וזאן
המחלקה למדעי הטבע

vazan@openu.ac.il  |  09-7781247

תחום: Natural Sciences
        תת-תחום: Planetary , Astrophysics

מילות מפתח: פלנטות, כוכבי לכת, דיסקות ספיחה, משוואות מצב, עכירות גרגירים, התפתחות מבנה פנימי, חישובי אבולוציה

פרופ' אריאל סטנהיל
המחלקה למדעי הטבע

stanhill@openu.ac.il  |  09-7782166

תחום: Life Sciences
        תת-תחום: Cellular Biology

מילות מפתח: פרוטאוזום, בקרות איכות חלבונים, יוביקביטין