סגל אקדמי בכיר

ראשת תחום תולדות האמנות

טלפון
09-7781581
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
108
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

תולדות האמנות

טלפון
09-7781995
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
104
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 12:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10821 אמנות הרנסנס והבארוק
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

תולדות האמנות

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכז הוראה מוסיקה, תולדות האמנות

טלפון
09-7781994
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10839 תולדות הפופ והרוק
10931 המדיום באמנויות:סוגיות אסתטיות ותרבותיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781967
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
167-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10489 יסודות שפת האמנות החזותית
10819 על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781976
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10594 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית
10855 התנסות באוצרות
10961 מאפקים חדשים לרוח אחרת: אמנות ישראלית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781987
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10755 אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון
10816 אמנות יוון ורומי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תולדות האמנות ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות, תולדות האמנות

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10845 מבוא לאמנויות
11300 אמנות בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781970
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10590 היבטים כוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות
10856 אמנות מודרנית ועכשווית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781972
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 15:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10675 "טבע דומם" ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם
10783 מבוא לאמנות בארצות האסלאם
10797 האמנות היהודית- זמן, מרחב, זהות
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראשת תחום תולדות האמנות

טלפון
09-7781581
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
108
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

תולדות האמנות

טלפון
09-7781995
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
104
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ג 12:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10821 אמנות הרנסנס והבארוק
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

תולדות האמנות

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכז הוראה מוסיקה, תולדות האמנות

טלפון
09-7781994
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10839 תולדות הפופ והרוק
10931 המדיום באמנויות:סוגיות אסתטיות ותרבותיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781967
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
167-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10489 יסודות שפת האמנות החזותית
10819 על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781976
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10594 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית
10855 התנסות באוצרות
10961 מאפקים חדשים לרוח אחרת: אמנות ישראלית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781987
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10755 אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון
10816 אמנות יוון ורומי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תולדות האמנות ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות, תולדות האמנות

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10845 מבוא לאמנויות
11300 אמנות בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781970
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10590 היבטים כוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות
10856 אמנות מודרנית ועכשווית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781972
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 15:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10675 "טבע דומם" ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם
10783 מבוא לאמנות בארצות האסלאם
10797 האמנות היהודית- זמן, מרחב, זהות
ייעוץ
מידע מורחב