סגל אקדמי בכיר

ראשת תחום תולדות האמנות

טלפון
09-7781581
דוא"ל
havaal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
108
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

תולדות האמנות

טלפון
09-7781995
דוא"ל
netabod@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
104
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

תולדות האמנות

טלפון
דוא"ל
matim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכז הוראה מוסיקה, תולדות האמנות

טלפון
09-7781994
דוא"ל
nadavap@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10839 תולדות הפופ והרוק
10931 המדיום באמנויות:סוגיות אסתטיות ותרבותיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781967
דוא"ל
shirag@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
167-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10489 יסודות שפת האמנות החזותית
10819 על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19
10999 ה"קלאסי" באמנות: מיוון ועד היום
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781976
דוא"ל
michalch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10594 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית
10855 התנסות באוצרות
10961 מאפקים חדשים לרוח אחרת: אמנות ישראלית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781987
דוא"ל
yaelyou@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10755 אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון
10816 אמנות יוון ורומי
10821 אמנות הרנסנס והבארוק
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תולדות האמנות ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות, תולדות האמנות

טלפון
דוא"ל
noamor@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10845 מבוא לאמנויות
11300 אמנות בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781970
דוא"ל
raphas@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10590 היבטים כוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות
10856 אמנות מודרנית ועכשווית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781972
דוא"ל
daphnasd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 15:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10675 "טבע דומם" ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם
10783 מבוא לאמנות בארצות האסלאם
10797 האמנות היהודית- זמן, מרחב, זהות
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראשת תחום תולדות האמנות

טלפון
09-7781581
דוא"ל
havaal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
108
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

תולדות האמנות

טלפון
09-7781995
דוא"ל
netabod@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
104
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

תולדות האמנות

טלפון
דוא"ל
matim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
219
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכז הוראה מוסיקה, תולדות האמנות

טלפון
09-7781994
דוא"ל
nadavap@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10839 תולדות הפופ והרוק
10931 המדיום באמנויות:סוגיות אסתטיות ותרבותיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781967
דוא"ל
shirag@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
167-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10489 יסודות שפת האמנות החזותית
10819 על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19
10999 ה"קלאסי" באמנות: מיוון ועד היום
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781976
דוא"ל
michalch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
121
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10594 סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית
10855 התנסות באוצרות
10961 מאפקים חדשים לרוח אחרת: אמנות ישראלית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781987
דוא"ל
yaelyou@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 17:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10755 אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון
10816 אמנות יוון ורומי
10821 אמנות הרנסנס והבארוק
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תולדות האמנות ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות, תולדות האמנות

טלפון
דוא"ל
noamor@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10845 מבוא לאמנויות
11300 אמנות בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781970
דוא"ל
raphas@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10590 היבטים כוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות
10856 אמנות מודרנית ועכשווית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תולדות האמנות

טלפון
09-7781972
דוא"ל
daphnasd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
110
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ה 15:00 - 14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10675 "טבע דומם" ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם
10783 מבוא לאמנות בארצות האסלאם
10797 האמנות היהודית- זמן, מרחב, זהות
ייעוץ
מידע מורחב