"חיים שאין בהם חקירה - לא ראוי לחיותם" (סוקרטס)

האם אלוהים קיים? האם מצבינו הנפשיים זהים למצבי המוח? לפי אילו עקרונות מוסר עלינו לחיות? מהו, אם בכלל, מקור הלגיטימיות של שלטון מדיני? האם היופי הוא בעיני המתבונן, שמא ישנם קריטריונים אובייקטיביים ליופי? כיצד נזהה טיעונים לוגיים תקפים וטיעונים לוגיים בטלים? מהו מדע? מה, אם בכלל, מייחד את הידע המדעי? האם העובדה שהתהליכים בעולם כפופים לחוקים סיבתיים- מתיישבת עם קיומה של בחירה חופשית?

שאלות אלו הן מדגם חלקי של השאלות שבהן עוסקת הפילוסופיה, ושבמהלך תולדותיה ניסו הוגים והוגות מעמיקים להבינן ולהשיב להן. הפילוסופיה היא לעולם ביקורתית, תמיד פתוחה לבדוק כל טענה וטענה ומנסה לחדור ליסודותיהן של הסוגיות שעל הפרק.

במהלך לימודי הפילוסופיה, ננסה להבין את השאלות הפילוסופיות ואת המוטיבציות השונות שביסודן, להתחקות אחר תשובות שונות שהוצעו להן, לעמוד על המתודות שבאמצעותן מתמודדים פילוסופים עם הסוגיות הפילוסופיות השונות, וכן לפתח מיומנויות של חשיבה עצמאית, אנליטית וביקורתית, שתאפשר התמודדות מושכלת עם סוגיות אלו ואחרות.

לימודי התארים בפילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה, כוללים שלושה קורסים בתולדות הפילוסופיה, אשר מתמקדים בהגותם של חשובי ההוגים, החל מהפילוסופים היווניים כאפלטון ואריסטו, דרך הוגי העת החדשה כדקארט, יום וקאנט, הוגים מודרניים כניטשה, היידגר, ראסל וויטגנשטיין, ועד קורסים נושאיים המתמקדים בתחומים מסוימים ובסוגיות המרכזיות שעולות בהם, כמו: תורת המוסר, תורת הידיעה, הפילוסופיה של הנפש, הפילוסופיה של הלשון, אסתטיקה ופילוסופיה מדינית.