הדרך לרשיון רואה חשבון כוללת מספר שלבים המפורטים להלן.
תרשים: המסלול אל המקצוע

פתח הכל

 

דוגמאות למסלולי לימוד

ניתן ללמוד את תכנית הלימודים בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה, בשיטות הלימודים הייחודיות של האוניברסיטה הפתוחה במסגרת זמן גמישה, לפי קצב התקדמות אישי של כל סטודנט. לסטודנטים המעוניינים ללמוד את התכנית במסגרת זמן קצרה יותר מוצעות דוגמאות למסלולי לימוד מובנים ומואצים.
 
מסלול תלת שנתי  (9 סמסטרים) – מסלול לדוגמה זה מתאים לסטודנטים המעוניינים ללמוד את לימודי החשבונאות באופן אינטנסיבי, ולהתקבל לשנת השלמה הנפתחת בחודש ספטמבר בכל שנה, בתום שלוש שנות לימודים באו"פ. מדובר במסלול בעל רמת קושי גבוהה הדורש יכולות גבוהות, והשקעה של זמן ומאמץ מרביים בלימודים.
 
תכנון לימודים תלת שנתי לדוגמה לתואר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה במסלול כלכלה מורחב
תכנון לימודים תלת שנתי לדוגמה לתואר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה במסלול מערכות מידע
 
מסלול ארבע שנתי (11 סמסטרים) – מסלול לדוגמה זה מתאים למגוון רחב של סטודנטים ומתעניינים בלימודים באוניברסיטה הפתוחה המשלבים עבודה ולימודים. מדובר במסלול בו הלימודים מתאפיינים בגמישות רבה יותר ובקצב התקדמות איטי יותר, אם כי, עקב אופיים של לימודי החשבונאות, עדיין נדרשת השקעה רבה. יחד עם זאת, המסלול נותן מסגרת זמן ומתווה סדר לימודים מומלץ.
 
תכנון לימודים ארבע שנתי לדוגמה לתואר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה במסלול כלכלה מורחב
תכנון לימודים ארבע שנתי לדוגמה לתואר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה במסלול מערכות מידע