סגל אקדמי בכיר

טלפון
09-7783362
דוא"ל
yaelse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
115
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מוסיקה

טלפון
09-7781807
דוא"ל
bennyp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781979
דוא"ל
hadasgh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10113 מבוא למוסיקה
10158 מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב
10167 פיתוח שמיעה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לאקדמיה למוסיקה בירושלים ימי , 09-7781979 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מוסיקה ימי , 09-7781979 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781978
דוא"ל
moshewo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
114-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 20:30 - 21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10148 מוסיקה ממבט ראשון
10164 התנסויות סימפוניות
10411 האופרה
10677 מבנים הרמוניים א
10733 תולדות המוסיקה המערבית ב
10743 מבנים הרמוניים ב
ייעוץ
מידע מורחב