סגל אקדמי בכיר

טלפון
09-7783362
דוא"ל
yaelse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
115
פקס
09-7780671
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מוסיקה

טלפון
09-7781807
דוא"ל
bennyp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

רכזת טכנולוגיות מחלקתית מוסיקה

טלפון
דוא"ל
anatsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
107
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 14:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10164 התנסויות סימפוניות
10411 האופרה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לאקדמיה למוסיקה בירושלים ימי ב , 16:00-12:00 09-7781992 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מוסיקה ימי ב , 16:00-12:00 09-7781992 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מוסיקה ימי ב , 16:00-12:00 09-7781992 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
דוא"ל
amatziab@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10740 המוסיקה הערבית במזרח התיכון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781984
דוא"ל
yonatanb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
169-
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ב 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10251 המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך
10626 הסגנון הקלאסי
10733 תולדות המוסיקה המערבית ב
10959 מבעד לצלילים: מוסיקה בשיח הביקורתי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781979
דוא"ל
hadasgh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
113
פקס
09-7780671
שעות קבלה
א 10:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10113 מבוא למוסיקה
10158 מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב
10167 פיתוח שמיעה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781995
דוא"ל
moshewo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
107
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ד 20:30 - 21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10148 מוסיקה ממבט ראשון
10677 מבנים הרמוניים א
10732 תולדות המוסיקה המערבית א
10743 מבנים הרמוניים ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מוסיקה

טלפון
09-7781976
דוא"ל
ronwe@openu.ac.il
דף אישי