שם קורס מס' קורס מרכז הוראה שעות קבלה טלפונית יצירת קשר דוא"ל אחראי אקדמי
בטהובן: מורד ורומנטיקן 10934 ד"ר רון וידברג ד 14:00-12:00  09-7781976 ד"ר רון וידברג
האופרה 10411 משה ווהל ד 20:30 - 21:30  09-7781995
    054-5218487
פרופ' מרדכי רגב
המדיום באמנויות:סוגיות אסתטיות ותרבותיות 10931 ד"ר נדב אפל ב 14:00-15:00  09-7781994 ד"ר מיכאל פיגנבלט
המוסיקה הערבית במזרח התיכון 10740 ד"ר אמציה בר יוסף   פרופ' מרדכי רגב
המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך 10251 ד"ר יונתן בר יושפט ב 10:00 - 11:00  09-7781984
    052-5289655
ד"ר יונתן בר יושפט
הסגנון הקלאסי 10626 ד"ר יונתן בר יושפט ב 10:00 - 11:00  09-7781984
    052-5289655
ד"ר יונתן בר יושפט
התנסויות סימפוניות 10164 ענת שרון ב 14:00-15:00  09-7781992 ד"ר יונתן בר יושפט
מבוא למוסיקה 10113 הדס גולדשמידט-חלפון א 10:00 - 11:00  09-7781979
    09-7405925
פרופ' מרדכי רגב
מבנים הרמוניים א 10677 משה ווהל ד 20:30 - 21:30  09-7781995
    054-5218487
ד"ר יונתן בר יושפט
מבנים הרמוניים ב 10743 משה ווהל ד 20:30 - 21:30  09-7781995
    054-5218487
ד"ר יונתן בר יושפט
מבעד לצלילים: מוסיקה בשיח הביקורתי 10959 ד"ר יונתן בר יושפט ב 10:00 - 11:00  09-7781984
    052-5289655
ד"ר יונתן בר יושפט
מוסיקה ויצירה בסביבה ממוחשבת 10767 ד"ר שי כהן א 18:00 - 19:00  09-7781132
    050-5491889
פרופ' מרדכי רגב
מוסיקה ממבט ראשון 10148 משה ווהל ד 20:30 - 21:30  09-7781995
    054-5218487
פרופ' מרדכי רגב
מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב 10158 הדס גולדשמידט-חלפון א 10:00 - 11:00  09-7781979
    09-7405925
פרופ' מרדכי רגב
מוסיקה פופולרית בישראל 10785 ד"ר מירב מירון א 11:00-12:00  09-7781331
    052-9943381
פרופ' מרדכי רגב
פיתוח שמיעה 10167 הדס גולדשמידט-חלפון א 10:00 - 11:00  09-7781979
    09-7405925
ד"ר יונתן בר יושפט
תולדות הג'ז 10719 ד"ר דן כהן ב 21:00 - 22:00  09-7781132
    04-6291406
פרופ' מרדכי רגב
תולדות המוסיקה המערבית א 10732 ד"ר יונתן בר יושפט ב 10:00 - 11:00  09-7781984
    052-5289655
ד"ר יונתן בר יושפט
תולדות המוסיקה המערבית ב 10733 משה ווהל ד 20:30 - 21:30  09-7781995
    054-5218487
ד"ר יונתן בר יושפט