קורסי העשרה ברוח התקופה

הלמידה בתוכניות של היחידה לקידום עובדי הוראה תתקיים בשנה"ל תשפ"ב בהתאם להנחיות משרד הבריאות, האוניברסיטה הפתוחה והאגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך.