המחקר המתבצע על-ידי אנשי הסגל האקדמי בתחום התאטרון מתפרס על נושאים שונים הרלוונטיים לתחום. המחקרים האלה מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, ומוצגים בכנסים בינלאומיים.

פרופ' נפתלי שם-טוב
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

naphtalysh@openu.ac.il  |  09-7781968

תחום: Humanities
        תת-תחום: Theatre

מילות מפתח: תיאטרון קהילתי, תיאטרון ישראלי, תיאטרון חינוכי, תיאטרון אלטרנטיבי