מבחן המעבר במתמטיקה נועד לוודא שיש לסטודנטים את הידע המתמטי הנדרש ללימודיהם בתכנית ה- MBA.

סטודנטים חדשים יכולים לבחור להירשם לקורס ההשלמה מתמטיקה למוסמך במנהל עסקים (91415) ולסיימו בהצלחה על כך דרישותיו (מטלות ובחינה), או לחילופין להתכונן לבחינה באופן עצמאי ולהירשם לבחינה בלבד, ללא קורס ההשלמה.

ניתן לגשת למבחן המעבר שלוש פעמים לכל היותר. כישלון בשלושת המועדים מחייב לימוד של קורס ההשלמה. יש לקבל ציון 60 ומעלה בבחינה על מנת לעמוד בדרישות.

נדרש להשלים את הידע הנחוץ במתמטיקה (בהתבסס על קורס או מבחן בלבד) במהלך שלושת הסמסטרים הגדולים (א' ו-ב') הראשונים ללימודים. סטודנטים שלא ישלימו דרישה זו לא יוכלו להשתתף בקורס התשתית כלכלת עסקים, שהידע במתמטיקה הוא תנאי קבלה שלו.

ההרשמה למבחן המעבר מתבצעת דרך השאילתא.

בשאילתא יש לבחור ב"לימודים אקדמיים" > "בחינות" > "בחינות פטור" > "בחינת פטור במתמטיקה".

ההרשמה לכל מועד בחינה כרוכה בעלות של 100 ₪.

תאריכי הבחינות זהות למועדי הבחינות בקורס מתמטיקה למוסמך במנהל עסקים 91415. מידע על מועדי הבחינות ניתן לקבל מול המוקד *3500 או בשאילתא.

להלן פירוט אודות החומר לבחינה ומקורות הלימוד לבחינה וכן בחינה לדוגמה במתכונת הבחינה ופתרון לבחינה לדוגמה.

אנו מאחלים לכם בהצלחה במעבר הבחינה,

צוות התכנית