חלק מהסטודנטים והסטודנטיות לתואר שני במנהל עסקים יידרשו לבחינות השלמה בשלושה קורסים: מתמטיקה למוסמך במנהל עסקים, יסודות המחקר הכמותי א' ויסודות המחקר הכמותי ב'. המבחנים נועדו לוודא שלסטודנטים יש את הידע המתמטי, המחקרי והסטטיסטי הדרוש להשלמת הלימודים בתכנית ה- MBA. להלן הפרטים המלאים על שלוש הבחינות:


פתח הכל