מטרות הסמינר / סדנה

בקורס מתקדם סמינריוני הנכם נדרשים להפעיל באופן עצמאי את הידע והמיומנויות שרכשתם בשלבים הקודמים של לימודיכם. עליכם לקרוא ולנתח חומר מדעי, לכתוב עבודה סמינריונית ולהרצות על העבודה בפני קבוצת משתתפים.

אחת המטרות של קורס סמינריוני היא להעמיק את ידיעותיכם בנושא הספציפי של הסמינר/סדנה, על ידי לימוד חומר מדעי מעודכן, כולל מאמרים.

מטרות נוספות, חשובות לא פחות, של לימוד קורס סמינריוני הן:

  • ללמדכם לאתר חומרים מדעיים מקוריים ועדכניים שמפרסמים מדענים אשר קהל היעד שלהם הוא מדענים, ולהכשירכם להבינם.
  • ללמדכם לאתר ולדלות מתוך הטקסטים את הפרטים העדכניים והרלוונטיים ביותר הדרושים לבירור בעיה מדעית מוגדרת או ליישום פרויקט תכנותי.
  • להכשירכם לבדוק לעומק בעזרת הטקסטים היבט מסוים של בעיה המופיעה בספרות או במציאות.
  • לספק לכם כלים לסכם ולהגיש את תוצאות העבודה בכתב או פרויקט תכנותי המלווה במסמכי תיעוד, בצורה בהירה ומסודרת.
  • להדריך אותכם בהצגת הנושא בעל פה - הרצאה על הנושא.

 

קורסים מתקדמים סמינריוניים הם הכלים שבאמצעותם אפשר לפתח ולהוכיח כישורים כאלה. האוניברסיטה הפתוחה מייחסת לקורסים הסמינריוניים חשיבות גדולה, ומתנה את הענקת הענקת התואר השני במדעי המחשב  בהשלמת קורס סמינריוני.

קורס סמינריוני מקנה 3 נ"ז מתקדמות סמינריוניות.

שימו לב, עיקר האחריות על הקורס הסמינריוני מוטלת עליכם.

אחראית על סמינרים וסדנאות במדעי המחשב: ד"ר מיה הרמן

הרשמה

סמינרים

הנחיות להכנת סמינר