מהי מדיניות ציבורית?

מדיניות ציבורית היא תהליך שבאמצעותו מתמודדים מוסדות המדינה עם הדרישה לחלוקה של משאבי החברה, דוגמת הקצאה של שירותי חינוך או ביטחון, על פי רוב כדי לפתור בעיות ציבוריות. לימוד מדיניות ציבורית מתמקד בתהליך זה ובוחן את עיצוב המדיניות ואת יישומה ותוצאותיה. לכן עוסק התחום לא רק במוסדות המדינה אלא גם בדיאלוג המתקיים בין המדינה לבין שחקנים הפועלים מחוץ לממשל, כמו קבוצות אינטרס ותנועות חברתיות וביישום המדיניות גם באמצעות סוכנויות, שאינן חלק ממוסדות המדינה, כמו רשויות מקומיות, עמותות ותאגידים פרטיים.
פתח הכל