רשימת החוקרים


במסגרת המחלקה האקדמית לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, נערכים מחקרים תאורטיים, אמפיריים ויישומיים, העוסקים בתחומים השונים של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, בתחומי מדע המדינה, יחסים בינלאומיים ותקשורת, הן בהקשר הכללי, הבינלאומי והמקומי.

כמו כן, נערכים במחלקה מחקרים בתחומים השונים של חקר הדמוקרטיה בכלל והדמוקרטיה הישראלית בפרט, ובתחומי חקר התרבות, בהקשר הכללי והישראלי.

חברי המחלקה עורכים, בין השאר, מחקרים בנושאים הבאים: היחסים בין חברה למדינה, היחסים בין תהליכים כלכליים ופוליטיים, מחקרים בתחומי השלטון המקומי בישראל, ניתוח של שיח חברתי-פוליטי, תרבות פוליטית-משפטית בישראל, הקשר בין תרבות ולאומיות, מחקר בתחומי הג'נוסייד, מחקרים בתחומי זכויות האדם וזכויות האזרח ומחקרים על יחסי יהודים-ערבים במדינת ישראל.

ד"ר אור קרסין
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

karassin@openu.ac.il  |  09-7780698

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Public Policy

מילות מפתח: אחריות תאגידית,משפט סביבתי, רגולציה, מדיניות ופוליטיקה סביבתית

ד"ר אינה לייקין
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

innale@openu.ac.il  |  09-7781720

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Anthropology , Sociology

מילות מפתח: Political Anthropology, Kinship and Politics, Anthropology of the State, Socialism and Postsocialism, Experts and Expertise, Population Politics, Anthropology of Knowledge and Science, Anthropological Demography, Social Change and Social Reproduction, Anthropology of Globalization

ד"ר דנה גרוסוירט קחטן
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

danakc@openu.ac.il  | 

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Sociology

מילות מפתח: ארגונים, מגדר, אתניות, צבא

ד"ר דנה קפלן
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

danaka@openu.ac.il  |  09-7781179

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Communication , Sociology

מילות מפתח: .