שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: בלשנות, לשון עברית

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לשון עברית

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: ספרות, בלשנות, לשון עברית

 קורס מרחיב דעת

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: לשון עברית

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: לשון עברית, בלשנות

 קורס מרחיב דעת