קורסים בבלשנות ובלשון עברית

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2019, א2020, ב2020

 נושא: בלשנות, לשון עברית

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2019, א2020, ב2020

 נושא: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לשון עברית

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020

 נושא: לשון עברית

 פעיל בסמסטרים: א2020

 נושא: לשון עברית, בלשנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020

 נושא: בלשנות, מדעי הקוגניציה