שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: בלשנות, לשון עברית

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לשון עברית

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: ספרות, בלשנות, לשון עברית

 קורס מרחיב דעת

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: לשון עברית

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: לשון עברית, בלשנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: בלשנות, מדעי הקוגניציה