שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: בלשנות, לשון עברית

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: בלשנות, לשון עברית

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: לשון עברית, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: לשון עברית, בלשנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: בלשנות, מדעי הקוגניציה