כללי

מדעי המחשב הוא תחום צעיר שהתפתח בעיקר בארבעת העשורים האחרונים והפך למרכיב מרכזי בחיינו במגוון תחומים כגון: תעשיה, עסקים, חינוך, ועוד. למחשבים קיימת השפעה עצומה על הדרך בה אנו חיים, חושבים ופועלים.
תכניות הלימודים במדעי המחשב מקנות ידע נרחב במדעי המחשב המאפשר:
· השתלבות בעבודה במגוון תחומים, כגון: פיתוח תוכנה, רשתות תקשורת מחשבים, עיבוד מידע, פיתוח יישומי אינטרנט, הנדסת תוכנה, ביוטכנולוגיה, גרפיקה ממוחשבת, הוראת מדעי המחשב ועוד.
· לימודים אקדמיים לתארים גבוהים ועיסוק במחקר במדעי המחשב.
סטודנטים המסיימים את לימודי מדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה מוערכים במקומות עבודה הן בשל רמת הלימודים הגבוהה של הלימודים במדעי המחשב והן בזכות יכולת הלימוד העצמי הנרכשת במהלך לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה.
התחום של מדעי המחשב משתנה ומתפתח בקצב מהיר. לכן מטרתו של התואר במדעי המחשב היא לתת בסיס תיאורטי ויישומי, להקנות כלים שיאפשרו להסתגל בקלות לכל טכנולוגיה חדשה שתופיע וללמד את העקרונות שעומדים בבסיסו של התחום, כגון: מבנה המחשב, מבני נתונים ואלגוריתמים, מערכות הפעלה, שפות תכנות, חישוביות, סיבוכיות ועוד.
מדעי המחשב אינם עוסקים רק בטכנולוגיית מחשבים, שימושי מחשב, או תכנות במובן הצר של המילה, אלא הם מדע שיש לו מרכיב של חשיבה מתמטית מופשטת ומרכיב הנדסי. המרכיב המתמטי עוסק בין השאר בשאלות כגון "מהן מגבלות החישוב?", וכולל מציאת פתרון יעיל לבעיות, או הוכחת אי קיומם של פתרונות כאלה. המרכיב ההנדסי דורש מיומנות של תכנון ופיתוח של מערכות תוכנה מורכבות. שני המרכיבים האלה משולבים זה בזה בתחום הידע, ולכן גם בתוכנית הלימודים.
תכנית לתואר חד-חוגי בוגר B.Sc. במדעי המחשב מתרכזת אך ורק בלימודי מתמטיקה ומדעי המחשב ולא מאפשרת שילוב של דיסציפלינות אחרות. התכנית מורכבת מקורסים במדעי המחשב ובמתמטיקה בהיקף וברמה גבוהה, חלקם תאורטיים וחלקם מעשיים, ומאפשרת ללמוד רק עד 6 נקודות זכות מתחומים מדעיים השונים ממדעי המחשב ומתמטיקה.
תכניות דו-חוגיות מאפשרות לשלב לימודי חוג במדעי המחשב עם לימודי חוג מדיסציפלינה אחרת. שילוב חוג במדעי המחשב עם חוג מתחום המדעים (לדוגמה מתמטיקה, מדעי החיים, כימיה) מקנה תואר בוגר B.Sc.. שילוב חוג במדעי המחשב-מערכות ויישומים עם חוג מתחום מדעי הרוח והחברה (לדוגמה כלכלה, ניהול, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, פילוסופיה ועוד...) מקנה תואר בוגר B.A..
תכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעים בהדגשת מדעי המחשב מאפשרת:
· ללמוד במסגרת התואר קורסים מדיסציפלינות שונות שכן התכנית לתואר מאפשרת ללמוד עד 24 נקודות זכות מדיסציפלינות שונות על פי בחירת הסטודנט/ית.
· לממש נקודות זכות למי שיש נקודות זכות מהכרה בלימודים קודמים שלא ניתן לממש אותן או את חלקן בתכניות לימוד לתואר חד-חוגי במדעי המחשב או לתואר דו-חוגי.
· לכלול פחות קורסים במתמטיקה וברמה פחות גבוהה למי שמתקשים עם הקורסים במתמטיקה הנדרשים לתואר B.Sc.
קימות שתי תכניות לחוג במדעי המחשב המיועדות לשילוב בתואר דו-חוגי: חוג במדעי המחשב ו- חוג במדעי המחשב-מערכות ויישומים. חוג במדעי המחשב משולב בדרך כלל בתכניות דו-חוגיות עם חוג מתחום המדעים ו- חוג במדעי המחשב-מערכות ויישומים משולב בדרך כלל בתכניות דו-חוגיות עם חוג מתחום מדעי הרוח והחברה. החוגים נבדלים בין היתר ברמת קורסי המתמטיקה הנדרשים, בקורסי התשתית של החוג ובהרכב הקורסים הנדרשים כקורסי חובה. כיוון שהתשתית של שני החוגים שונה, חשוב כבר בתחילת הלימודים להחליט באיזה חוג לבחור.החוג במדעי המחשב מאפשר המשך לימודים לתואר שני במדעי המחשב. בוגרי החוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים, שירצו להמשיך  ללימודים מתקדמים לתואר שני במדעי המחשב, ידרשו להשלים כשמונה קורסים (במתמטיקה ובמדעי המחשב).
התכנית לתואר בוגר בהנדסת תוכנה, שהקפה 153 נקודות זכות, היא רחבה ומעמיקה יותר מהתכנית לתואר בוגר במדעי המחשב, שהקפה 108 נקודות זכות וכוללת פרויקט מעשי רחב היקף. בין שתי התכניות קיימת חפיפה בקורסי החובה במתמטיקה (בהיקף 34 נקודות זכות) ובקורסי החובה במדעי-המחשב (בהיקף 37 נקודות זכות). כמו כן קיימים קורסי בחירה חופפים בשתי התכניות. סטודנטים המתלבטים בין השתיים יכולים אם כך להתחיל את הלימודים באחת התוכניות ולהתנייד לתוכנית הרצויה בשלב מאוחר יותר בלימודים לאחר השלמת קורסי החובה.
 

תואר במדעי המחשב/הנדסת תוכנה מתאים לסטודנטים שירצו לעבוד  בתפקידים  הדורשים יכולת מתמטית ואלגוריתמית גבוהה. למשל, פיתוח אלגוריתמים.  לעומתו, החוג במדעי המחשב-מערכות ויישומים מתאים לסטודנטים המעוניינים לשלב תחום נוסף בלימודיהם, והמעוניינים לעבוד בתפקידים  הדורשים יכולת יישומית, כמו ניתוח מערכות מידע.

ללומדים לתואר חד-חוגי בוגר B.Sc. במדעי המחשב או לחוג במדעי המחשב או לתואר דו-חוגי בשילוב עם חוג במדעי המחשב, בחירת הקורס הראשון תלויה ברקע בתחום המתמטיקה
לבעלי רקע של 5 יחידות במתמטיקה, השולטים היטב בחומר זה, או 4 יחידות בציון גבוה ובעלי שליטה טובה בחומר, מומלץ להתחיל מאחד הקורסים 'מתמטיקה בדידה' (20476), 'אלגברה לינארית 1' (20109) או 'אשנב למתמטיקה' (04101) (שאינו קורס חובה, אך הוא קורס המקל את הכניסה לעולם המתמטיקה האקדמית, ומעניק נקודות זכות אקדמיות בתואר החד-חוגי במדעי המחשב בלבד).
לבעלי רקע מתמטי של 3 יחידות, או מי שזקוקים לרענון בתחום המתמטיקה מומלץ להתחיל עם הקורס 'מתמטיקה קדם אקדמית' (95003), המשלים את הרקע התיכוני הנדרש, ואינו מעניק נקודות זכות אקדמיות (או עם הקורס 'מתמטיקה קדם אקדמית א' (95011), ובהמשכו הקורס 'מתמטיקה קדם אקדמית ב' (95012)).
ללומדים לחוג במדעי המחשב-מערכות ויישומים או לתואר דו חוגי בשילוב עם חוג במדעי המחשב-מערכות ויישומים מומלץ לבחור כקורס ראשון את הקורס
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (30203), (בחלק מהתכניות אפשרי לבחור במקומו בקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111)) או חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (20406) (למעט אם משלבים עם חוג בכלכלה).
הקורס מבוא למדעי המחשב מהווה כניסה לעולם מדעי המחשב, משלב תאוריה ועבודה מעשית ולכן רחב בהקפו. הקורס מוצע בשתי מתכונות: כקורס סמסטריאלי מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441) או חלוקתו לשני סמסטרים באמצעות לימוד שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453) ו- מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454). בכל מקרה שתי האפשרויות כוללות את אותו חומר הלימוד, באותו היקף ולא נדרש ידע קודם בכל אחת מהאפשרויות. מכיוון שזה קורס עמוס מאד, לפעמים הלימוד במשך שני סמסטרים ולא סמסטר אחד עוזר בהבנה ובהטמעת החומר. כמו כן, במהלך הסמסטר אפשר לעבור מהקורס הרגיל לקורס המפוצל, אם מרגישים שלא מסתדרים עם היקף החומר.
רבים מבין הקורסים האקדמיים נסמכים על ידע קודם, מומלץ או דרוש, ולחלקם יש תנאי קבלה.
תנאי קבלה לקורס הם קורסים שהעמידה בהם היא בגדר חובה לצורך הרשמה לקורס. סטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה בעת ההרשמה לקורס (ולא קיבלו מהם פטור בגין לימודים אקדמיים פורמליים קודמים) לא יורשו ללמוד את הקורס (במקרים מסוימים המעוניינים להירשם לקורס למרות שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה יכולים להירשם "על תנאי". הסבר מפורט ניתן למצוא בידיעון האקדמי בסעיף הרשמה).
ידע קודם דרוש לקורס הוא ידע המצוי בקורסים אחרים של האוניברסיטה הפתוחה אשר מי שעדיין לא למדו אותם יתקשו ולעתים לא יוכלו להבין את חומר הלימוד בקורס. האוניברסיטה מאפשרת את ההרשמה לקורס גם לסטודנטים שלא למדו את הקורסים הנדרשים בידע קודם דרוש בהנחה שהם רכשו את הידע הדרוש בדרכים אחרות.
ידע קודם מומלץ לקורס הוא ידע המצוי בקורסים אחרים של האוניברסיטה הפתוחה שאותם כדאי ללמוד לפניו אך לא הכרחי. במקרה של חוסר בידע קודם מומלץ האוניברסיטה אינה מונעת את ההרשמה.
 
במתמטיקה ובמדעי המחשב למרבית הקורסים שאינם מתקדמים אין תנאי קבלה. זאת כדי לאפשר לסטודנטים בעלי הרקע הדרוש לקורס מלימודים קודמים ללמוד את הקורס. לקורסים אלה מצוין הידע הקודם הדרוש והמומלץ לצורך לימוד הקורס. הידע הקודם הדרוש הוא הכרחי ללימוד הקורס ומי שאין לו ידע זה, צריך להשלים אותו לפני ההרשמה לקורס. הידע הקודם המומלץ אינו הכרחי ללימוד הקורס אך הידע שלו יכול לתרום להבנה טובה יותר של החומר הנלמד בקורס.
הקורסים במתמטיקה שנכללים בתכניות הלימודים במדעי המחשב, מהווים תשתית טובה ללימוד מדעי המחשב ומהווים ידע קודם דרוש או מומלץ של מרבית הקורסים במדעי המחשב שבתכנית הלימודים. לימוד קורסי המתמטיקה מקנה חשיבה מתמטית שתורמת רבות להבנה ולהצלחה בקורסים במדעי המחשב. לכן מומלץ להתחיל לשלב את הקורסים במתמטיקה כבר בתחילת הלימודים.
אפשר ללמוד באופן עצמאי מבלי להגיע למפגשים במרכזי לימוד. סטודנטים שנרשמים לקורס מקבלים הביתה ערכה הכוללת את כל חומר הלימוד הנידרש. כמו כן, רוב הקורסים מוצעים גם באופן וירטואלי וניתן לצפות בשיעורים מהבית.
הנחיה מוגברת כוללת יותר מפגשי הנחיה. סטודנטים חדשים, שעדיין לא מכירים את שיטת הלימוד באוניברסיטה יכולים לשקול את האפשרות להירשם לקורס הראשון בהנחיה מוגברת ובהמשך הלימודים לבחור את שיטת ההנחיה המתאימה להם ביותר. עבור הנחיה מוגברת משלמים שכר לימוד נוסף.
באופן כללי, כדי להשלים תואר נדרשים כ- 25 קורסים (מספר הקורסים המדויק לתואר תלוי בתכנית הלימודים). קצב הלימודים נקבע על פי מספר הקורסים הנלמדים בסמסטר (יש 3 סמסטרים בשנת לימודים) וזה תלוי ביכולת האישית והזמן הפנוי ללימודים.
סמסטר קיץ הוא סמסטר קצר יותר וכולל 9 שבועות (לעומת 16 שבועות בסמסטר סתיו ובסמסטר אביב). היקף חומר הלימוד ומספר המטלות בקורס זהים לאלה של סמסטרים סתיו ואביב וכתוצאה מכך סמסטר קיץ עמוס יותר, קצב הלימוד מהיר יותר ויש לתרגל ולהטמיע את חומר הלימוד בפרק זמן קצר יותר.
בדרך כלל מומלץ ללמוד קורס אחד בסמסטר קיץ.
מספר מצומצם של קורסים מוצעים להוראה בסמסטר קיץ לכן מומלץ למעוניינים ללמוד בסמסטר קיץ, לתכנן מראש את תכנית הלימודים ולשים לב איזה קורסים מוצעים להוראה בסמסטר זה.
הכרה בלימודים קודמים ניתנת לסטודנטים שלמדו לימודים אקדמיים או לימודי תעודה במוסד אחר. ההכרה ניתנת בהתאם למסלול הלימודים המבוקש באו"פ.
יש להגיש בקשה לוועדה להכרה בלימודים קודמים. פרטים על אופן הגשת הבקשה להכרה ניתן למצוא: http://www.openu.ac.il/degrees/accreditation.html
ההכרה היא אישית וניתנת באופן פרטני לכל סטודנט שיגיש תעודה מתאימה + גיליון ציונים מקורי למזכירות הוועדה.
עד שתתקבל תשובה מהוועדה להכרה, מומלץ לא להירשם לקורסים שיש סיכוי לקבל עליהם הכרה.
 
טכנאים
טכנאים יכולים לקבל עד 9 נ"ז הכרה במדעים.
 
הנדסאים
הנדסאים יכולים לקבל עד 24 נ"ז הכרה.
עד שתתקבל תשובה מהוועדה להכרה מומלץ להנדסאי חשמל ואלקטרוניקה לא להירשם לקורס מערכות ספרתיות (20272)  ולהנדסאי לתוכנה מומלץ לא להירשם לקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441), מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453), מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454), מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (30203), יישומי מחשב למדעי החברה (10159), ומערכות ספרתיות (20272).
 
בוגרי קורס תכנות של בסמ"ח
בוגרי הקורס יכולים לקבל עד 21 נ"ז בהתאם לשנה שבה סיימו את הקורס.
עד שתתקבל תשובה מהוועדה להכרה, מומלץ לא להירשם לקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441), מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453), מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454), מעבדה בתכנות מערכות (20465), ויישומי מחשב למדעי החברה (10159).
 
בוגרי קורס תכנות של בסמ"ח שסיימו בהצלחה גם את הקורס "ניתוח מערכות מורחב", יוכלו לקבל בנוסף על ההכרה לעיל 4 נ"ז נוספות ופטור מהקורס עקרונות פיתוח מערכות מידע (20436).
 
בוגרי קורסים מקצועיים של חיל מודיעין
בוגרי קורסים מקצועיים של חיל מודיעין יכולים לקבל עד 24 נ"ז, בהתאם לקורס שסיימו ולשנה בה למדו אותו.
עד שתתקבל תשובה מהוועדה להכרה, מומלץ לא להירשם לקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441), מעבדה בתכנות מערכות (20465), ארגון המחשב (20471), מערכות בסיסי נתונים (20277), מערכות ספרתיות (20272), מבוא לסטטיסטיקה, והסתברות לתלמידי מדעים (30203)

אין אפשרות לקבל תואר בוגר B.Sc. במדעי המחשב לאחר קבלת תואר B.A. במדעי המחשב.

ישנה אפשרות להשלים את כל קורסי החובה שמופיעים כיום בתכנית ה- B.Sc. ושאותם לא למדת במסגרת התואר שיש לך. לאחר השלמת קורסים אלה, יש לפנות לוועדה לאישור תכניות לימודים לקבלת אישור בו נכתב כי בנוסף לתואר B.A במדעי המחשב השלמת את הקורסים הנוספים לתואר B.Sc במדעי המחשב והינך עומד/ת בכל הדרישות לתואר זה.

בעידודה ובהמלצתה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטאות המקיימות לימודים לתואר ראשון בארץ, אפיקי מעבר המסייעים להרחבת הנגישות לאוניברסיטאות למועמדים רבים ככל האפשר.
אפיקי המעבר מאפשרים למעוניינים בכך להתחיל את הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, ולאחר לימוד מקבץ קורסים, לבחור, לפי העדפתם האישית, בין מעבר לאוניברסיטה האחרת לשם השלמת התואר לבין השלמת התואר באוניברסיטה הפתוחה. האוניברסיטאות שאליהן יש אפיקי מעבר מתחייבות לקבל לתכניות הלימוד שבהסדר כל סטודנט שילמד באוניברסיטה הפתוחה מקבץ קורסים מתאים שנקבע מראש, וישלים אותו ברמת הציונים הנדרשת ללא תלות בציוני הבגרות או בתוצאות המבחן הפסיכומטרי. מקבץ זה יהיה חלק מתכני הלימודים לתואר.
מקבץ הקורסים שיילמד באוניברסיטה הפתוחה יקצר את משך הלימודים לתואר באוניברסיטה האחרת בכשנה.
אפיק מעבר מתאים במיוחד למועמדים שהישגיהם הלימודיים הקודמים אינם משקפים נאמנה את יכולתם האקדמית, לחיילים השואפים להתקדם בלימודים, ולמי שאינם יכולים להעתיק בשלב זה את מקום מגוריהם. את פירוט אפיקי המעבר ניתן למצוא באתר האו"פ:
הלימודים לאפיק מעבר נמשכים בדרך כלל בין שנה לשנתיים. תלוי במספר הקורסים הדרושים לאפיק, בידע קודם וביכולות אישיות.
אין הכרח להגיע לפגישת פנים אל פנים עם יועץ. סטודנטים המעוניינים לקבל ייעוץ לתואר ראשון בתחום מדעי המחשב מוזמנים לפנות למזכירות מערך הייעוץ בטל' 09-7781099 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00 או במייל yeoots@openu.ac.il.
סטודנטים המעוניינים לקבל ייעוץ לתואר שני ולתעודת הוראה מוזמנים לפנות ליועצים ישירות בשעות הייעוץ שלהם.