כללי

מדעי המחשב הוא תחום צעיר שהתפתח בעיקר בארבעת העשורים האחרונים והפך למרכיב מרכזי בחיינו במגוון תחומים כגון: תעשיה, עסקים, חינוך, ועוד. למחשבים קיימת השפעה עצומה על הדרך בה אנו חיים, חושבים ופועלים.
תכניות הלימודים במדעי המחשב מקנות ידע נרחב במדעי המחשב המאפשר:
· השתלבות בעבודה במגוון תחומים, כגון: פיתוח תוכנה, רשתות תקשורת מחשבים, עיבוד מידע, פיתוח יישומי אינטרנט, הנדסת תוכנה, ביוטכנולוגיה, גרפיקה ממוחשבת, הוראת מדעי המחשב ועוד.
· לימודים אקדמיים לתארים גבוהים ועיסוק במחקר במדעי המחשב.
סטודנטים המסיימים את לימודי מדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה מוערכים במקומות עבודה הן בשל רמת הלימודים הגבוהה של הלימודים במדעי המחשב והן בזכות יכולת הלימוד העצמי הנרכשת במהלך לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה.
התחום של מדעי המחשב משתנה ומתפתח בקצב מהיר. לכן מטרתו של התואר במדעי המחשב היא לתת בסיס תיאורטי ויישומי, להקנות כלים שיאפשרו להסתגל בקלות לכל טכנולוגיה חדשה שתופיע וללמד את העקרונות שעומדים בבסיסו של התחום, כגון: מבנה המחשב, מבני נתונים ואלגוריתמים, מערכות הפעלה, שפות תכנות, חישוביות, סיבוכיות ועוד.
מדעי המחשב אינם עוסקים רק בטכנולוגיית מחשבים, שימושי מחשב, או תכנות במובן הצר של המילה, אלא הם מדע שיש לו מרכיב של חשיבה מתמטית מופשטת ומרכיב הנדסי. המרכיב המתמטי עוסק בין השאר בשאלות כגון "מהן מגבלות החישוב?", וכולל מציאת פתרון יעיל לבעיות, או הוכחת אי קיומם של פתרונות כאלה. המרכיב ההנדסי דורש מיומנות של תכנון ופיתוח של מערכות תוכנה מורכבות. שני המרכיבים האלה משולבים זה בזה בתחום הידע, ולכן גם בתוכנית הלימודים.
תכנית לתואר חד-חוגי בוגר B.Sc. במדעי המחשב מתרכזת אך ורק בלימודי מתמטיקה ומדעי המחשב ולא מאפשרת שילוב של דיסציפלינות אחרות. התכנית מורכבת מקורסים במדעי המחשב ובמתמטיקה בהיקף וברמה גבוהה, חלקם תאורטיים וחלקם מעשיים, ומאפשרת ללמוד רק עד 6 נקודות זכות מתחומים מדעיים השונים ממדעי המחשב ומתמטיקה.
תכניות דו-חוגיות מאפשרות לשלב לימודי חוג במדעי המחשב עם לימודי חוג מדיסציפלינה אחרת. שילוב חוג במדעי המחשב עם חוג מתחום המדעים (לדוגמה מתמטיקה, מדעי החיים, כימיה) מקנה תואר בוגר B.Sc.. שילוב חוג במדעי המחשב-מערכות ויישומים עם חוג מתחום מדעי הרוח והחברה (לדוגמה כלכלה, ניהול, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, פילוסופיה ועוד...) מקנה תואר בוגר B.A..
תכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעים בהדגשת מדעי המחשב מאפשרת:
· ללמוד במסגרת התואר קורסים מדיסציפלינות שונות שכן התכנית לתואר מאפשרת ללמוד עד 24 נקודות זכות מדיסציפלינות שונות על פי בחירת הסטודנט/ית.
· לממש נקודות זכות למי שיש נקודות זכות מהכרה בלימודים קודמים שלא ניתן לממש אותן או את חלקן בתכניות לימוד לתואר חד-חוגי במדעי המחשב או לתואר דו-חוגי.
· לכלול פחות קורסים במתמטיקה וברמה פחות גבוהה למי שמתקשים עם הקורסים במתמטיקה הנדרשים לתואר B.Sc.