כללי

מדעי המחשב הוא תחום צעיר שהתפתח בעיקר בארבעת העשורים האחרונים והפך למרכיב מרכזי בחיינו במגוון תחומים כגון: תעשיה, עסקים, חינוך, ועוד. למחשבים קיימת השפעה עצומה על הדרך בה אנו חיים, חושבים ופועלים.
תכניות הלימודים במדעי המחשב מקנות ידע נרחב במדעי המחשב המאפשר:
· השתלבות בעבודה במגוון תחומים, כגון: פיתוח תוכנה, רשתות תקשורת מחשבים, עיבוד מידע, פיתוח יישומי אינטרנט, הנדסת תוכנה, ביוטכנולוגיה, גרפיקה ממוחשבת, הוראת מדעי המחשב ועוד.
· לימודים אקדמיים לתארים גבוהים ועיסוק במחקר במדעי המחשב.
סטודנטים המסיימים את לימודי מדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה מוערכים במקומות עבודה הן בשל רמת הלימודים הגבוהה של הלימודים במדעי המחשב והן בזכות יכולת הלימוד העצמי הנרכשת במהלך לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה.
התחום של מדעי המחשב משתנה ומתפתח בקצב מהיר. לכן מטרתו של התואר במדעי המחשב היא לתת בסיס תיאורטי ויישומי, להקנות כלים שיאפשרו להסתגל בקלות לכל טכנולוגיה חדשה שתופיע וללמד את העקרונות שעומדים בבסיסו של התחום, כגון: מבנה המחשב, מבני נתונים ואלגוריתמים, מערכות הפעלה, שפות תכנות, חישוביות, סיבוכיות ועוד.
מדעי המחשב אינם עוסקים רק בטכנולוגיית מחשבים, שימושי מחשב, או תכנות במובן הצר של המילה, אלא הם מדע שיש לו מרכיב של חשיבה מתמטית מופשטת ומרכיב הנדסי. המרכיב המתמטי עוסק בין השאר בשאלות כגון "מהן מגבלות החישוב?", וכולל מציאת פתרון יעיל לבעיות, או הוכחת אי קיומם של פתרונות כאלה. המרכיב ההנדסי דורש מיומנות של תכנון ופיתוח של מערכות תוכנה מורכבות. שני המרכיבים האלה משולבים זה בזה בתחום הידע, ולכן גם בתוכנית הלימודים.
תכנית לתואר חד-חוגי בוגר B.Sc. במדעי המחשב מתרכזת אך ורק בלימודי מתמטיקה ומדעי המחשב ולא מאפשרת שילוב של דיסציפלינות אחרות. התכנית מורכבת מקורסים במדעי המחשב ובמתמטיקה בהיקף וברמה גבוהה, חלקם תאורטיים וחלקם מעשיים, ומאפשרת ללמוד רק עד 6 נקודות זכות מתחומים מדעיים השונים ממדעי המחשב ומתמטיקה.
תכניות דו-חוגיות מאפשרות לשלב לימודי חוג במדעי המחשב עם לימודי חוג מדיסציפלינה אחרת. שילוב חוג במדעי המחשב עם חוג מתחום המדעים (לדוגמה מתמטיקה, מדעי החיים, כימיה) מקנה תואר בוגר B.Sc.. שילוב חוג במדעי המחשב-מערכות ויישומים עם חוג מתחום מדעי הרוח והחברה (לדוגמה כלכלה, ניהול, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, פילוסופיה ועוד...) מקנה תואר בוגר B.A..
תכנית לתואר בוגר B.Sc. במדעים בהדגשת מדעי המחשב מאפשרת:
· ללמוד במסגרת התואר קורסים מדיסציפלינות שונות שכן התכנית לתואר מאפשרת ללמוד עד 24 נקודות זכות מדיסציפלינות שונות על פי בחירת הסטודנט/ית.
· לממש נקודות זכות למי שיש נקודות זכות מהכרה בלימודים קודמים שלא ניתן לממש אותן או את חלקן בתכניות לימוד לתואר חד-חוגי במדעי המחשב או לתואר דו-חוגי.
· לכלול פחות קורסים במתמטיקה וברמה פחות גבוהה למי שמתקשים עם הקורסים במתמטיקה הנדרשים לתואר B.Sc.
קימות שתי תכניות לחוג במדעי המחשב המיועדות לשילוב בתואר דו-חוגי: חוג במדעי המחשב ו- חוג במדעי המחשב-מערכות ויישומים. חוג במדעי המחשב משולב בדרך כלל בתכניות דו-חוגיות עם חוג מתחום המדעים ו- חוג במדעי המחשב-מערכות ויישומים משולב בדרך כלל בתכניות דו-חוגיות עם חוג מתחום מדעי הרוח והחברה. החוגים נבדלים בין היתר ברמת קורסי המתמטיקה הנדרשים, בקורסי התשתית של החוג ובהרכב הקורסים הנדרשים כקורסי חובה. כיוון שהתשתית של שני החוגים שונה, חשוב כבר בתחילת הלימודים להחליט באיזה חוג לבחור.החוג במדעי המחשב מאפשר המשך לימודים לתואר שני במדעי המחשב. בוגרי החוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים, שירצו להמשיך  ללימודים מתקדמים לתואר שני במדעי המחשב, ידרשו להשלים כשמונה קורסים (במתמטיקה ובמדעי המחשב).
התכנית לתואר בוגר בהנדסת תוכנה, שהקפה 153 נקודות זכות, היא רחבה ומעמיקה יותר מהתכנית לתואר בוגר במדעי המחשב, שהקפה 108 נקודות זכות וכוללת פרויקט מעשי רחב היקף. בין שתי התכניות קיימת חפיפה בקורסי החובה במתמטיקה (בהיקף 34 נקודות זכות) ובקורסי החובה במדעי-המחשב (בהיקף 37 נקודות זכות). כמו כן קיימים קורסי בחירה חופפים בשתי התכניות. סטודנטים המתלבטים בין השתיים יכולים אם כך להתחיל את הלימודים באחת התוכניות ולהתנייד לתוכנית הרצויה בשלב מאוחר יותר בלימודים לאחר השלמת קורסי החובה.
 

תואר במדעי המחשב/הנדסת תוכנה מתאים לסטודנטים שירצו לעבוד  בתפקידים  הדורשים יכולת מתמטית ואלגוריתמית גבוהה. למשל, פיתוח אלגוריתמים.  לעומתו, החוג במדעי המחשב-מערכות ויישומים מתאים לסטודנטים המעוניינים לשלב תחום נוסף בלימודיהם, והמעוניינים לעבוד בתפקידים  הדורשים יכולת יישומית, כמו ניתוח מערכות מידע.

ללומדים לתואר חד-חוגי בוגר B.Sc. במדעי המחשב או לחוג במדעי המחשב או לתואר דו-חוגי בשילוב עם חוג במדעי המחשב: למי שאין בגרות ברמה של 5 יחידות במתמטיקה, מומלץ הקורס אשנב למתמטיקה (04101) (קורס זה מקנה נקודות זכות בתכנית לתואר חד-חוגי בוגר B.Sc. במדעי המחשב ואינו מקנה נקודות זכות לתואר דו-חוגי). למי שיש בגרות ברמה של 5 יחידות במתמטיקה מומלץ אחד מהקורסים אלגברה לינארית 1 (20109) או מתמטיקה בדידה (20476).
ללומדים לחוג במדעי המחשב-מערכות ויישומים או לתואר דו חוגי בשילוב עם חוג במדעי המחשב-מערכות ויישומים מומלץ לבחור כקורס ראשון את הקורס
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (30203), (בחלק מהתכניות אפשרי לבחור במקומו בקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111)) או חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (20406) (למעט אם משלבים עם חוג בכלכלה).
הקורס מבוא למדעי המחשב מהווה כניסה לעולם מדעי המחשב, משלב תאוריה ועבודה מעשית ולכן רחב בהקפו. הקורס מוצע בשתי מתכונות: כקורס סמסטריאלי מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441) או חלוקתו לשני סמסטרים באמצעות לימוד שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453) ו- מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454). בכל מקרה שתי האפשרויות כוללות את אותו חומר הלימוד, באותו היקף ולא נדרש ידע קודם בכל אחת מהאפשרויות. מכיוון שזה קורס עמוס מאד, לפעמים הלימוד במשך שני סמסטרים ולא סמסטר אחד עוזר בהבנה ובהטמעת החומר. כמו כן, במהלך הסמסטר אפשר לעבור מהקורס הרגיל לקורס המפוצל, אם מרגישים שלא מסתדרים עם היקף החומר.