מסלול זה מציע תוכניות להכשרת בעלי תפקידים בנושאים מרכזיים בעלי ביקוש רב במערכת החינוך ומחוצה לה. העמידה בדרישות הקורסים מזכה בתעודה מקצועית מטעם האוניברסיטה הפתוחה ומהווה פתח אפשרי לקידום בבתי ספר, במערכות חינוך ובארגונים המשיקים לתחומי ההוראה וההדרכה