החיים בראשית המאה ה-21 מזמנים לנו היכרות עם מגוון תרבותי רחב מאי פעם: אנו נחשפים לו בנסיעות בעולם או דרך אמצעי התקשורת. ההזדמנויות "לצרוך" תוצרים שמקורם בתרבויות אחרות – הן טקסטים וייצוגים מסוגים שונים והן פריטי תרבות חומרית, התרבו והתגוונו. בהתאמה, התרבות הפכה לזירה מרכזית שבה ובאמצעותה קבוצות חברתיות וקולקטיבים פוליטיים מבקשים לבטא את ייחודם ונאבקים על הכרה.

כדי להבין את התהליכים הללו נדרשים כלים המאפשרים לפענח ייצוגים תרבותיים ולהבין את היחסים המורכבים שבין תרבות לחברה, כמו גם לזירות חברתיות מרכזיות נוספות, ובראשן הפוליטיקה והכלכלה.

מה אנחנו שואלים?

שדה המחקר הבין-תחומי של לימודי התרבות התפתח בבריטניה החל מסוף שנות החמישים של המאה העשרים. בניגוד לגישות קודמות, אשר בחנו תוצרי תרבות בכלים של ניתוח אסתטי ובהתייחס לתרבות שנחשבה כ"גבוהה", לימודי התרבות גילו עניין בכל רבדי התרבות והפנו את הזרקור אל היחסים שבין התרבות לחברה וליחסי כוח. מאז לימודי התרבות התפתחו והתגוונו, והשפעתם ניכרת גם בתחומי דעת אחרים. התכנית פורשת בפני הסטודנטים מגוון זה של גישות תיאורטיות, פרספקטיבות דיסציפלינריות ושיטות מחקר.

בין השאלות הנבחנות במהלך הלימודים: באיזו מידה התרבות מעצבת את התנהגותנו וכיצד דגמים תרבותיים מתגבשים, מופצים ומשתנים; כיצד נתפסים בחברה המערבית בני תרבויות לא-מערביות ומהו הקשר בין דימויים אלה ליחסי כוח פוליטיים; האם ניתן לדבר על "תרבות ישראלית" או על "תרבויות בישראל"; האם אנו נולדים "גברים" ו"נשים" או נעשים כאלה; והאם ה"גבריות" היא היפוכה של ה"נשיות"; מהו הקשר בין תרבות למעמד; כיצד תורמת התרבות לשכפולו של המבנה החברתי והאם בכוחה לשנות אותו; ומהי בכלל "תרבות".

למי מתאימה התכנית?

התכנית מתאימה במיוחד לבעלי תארים בתחומי מדעי החברה ומדעי הרוח, המבקשים להרחיב את השכלתם ולהעמיק את הבנתם בתהליכים בתחום התרבות. עם זאת, גם בעלי תארים בתחומים אחרים יכלים ללמוד בתכנית, לאחר שילמדו כמה קורסי השלמה.

ניתן לפנות ליועצי התכנית בטרם ההרשמה ולקבל מידע בנוגע לסיכויי הקבלה והערכה בנוגע לדרישות ההשלמה.