את החטיבה למשפט ציבורי ניתן ללמוד עם התארים התחומיים הבאים:
 
בוגר במדעי הרוח
בוגר במדעי החברה
בוגר במדעי הרוח והחברה
בוגר במדעי החברה והרוח
 
כמו כן, ניתן ללמוד את החטיבה למשפט ציבורי עם התארים החד-חוגיים הבאים:
 
בוגר במדע המדינה
בוגר בסוציולוגיה
בוגר בניהול
בוגר בפסיכולוגיה
בוגר בהיסטוריה
בוגר בפילוסופיה
תוכנית הלימודים מפורסמת  ב http://www.openu.ac.il/programs/H208.html