קורס סדנת הגישור (91428) 

סטודנטיות וסטודנטים שקיבלו במבחני אמי"ר או אמיר"ם ציונים שבין 56-59 נקודות יסווגו לרמה F ויוכלו להרשם לקורס סדנת הגישור באנגלית (91428).


בחינת המיון הפנימית

סטודנטים וסטודנטיות שקיבלו ציון 55 יסווגו לרמה G (טרום התחלה) והם יצטרכו להבחן שוב במבחן מיון.

היחידה לאנגלית פיתחה בחינת מיון פנימית אשר מותאמת במיוחד לרמת ידע בסיסית מאוד בשפה האנגלית. וזאת, בניגוד לשאר מבחני המיון אשר מותאמים לכל רמות האנגלית.

סטודנטיות וסטודנטים אשר קיבלו סיווג לרמה G, יוכלו להבחן בבחינת המיון הפנימית של היחידה לאנגלית או לחזור על בחינת אמיר"ם. אפשרות נוספת – ניתן להבחן בשתי בחינות אלו, הסיווג יקבע לפי הציון הגבוה מבניהן.

בחינה זו מתקיימת מדי סמסטר ומוצעת בשני מועדים לכל סמסטר. מכתב הרשמה ישלח לפני הבחינה לכל  המסווגות והמסווגים לרמת G, יחד עם המלצות למידה לקראת הבחינה.

הבחינה אינה כרוכה בתשלום, אורכה שעתיים והיא מתבצעת ללא מילון או חומר עזר. מטרתה לבדוק הבנת הנקרא והיא כוללת שני טקסטים קצרים עם שאלות.

אפשר לקבל התאמות למידה בבחינה לפי קריטריונים שנקבעו במרכז אית"ן . לקבלת התאמות יש לפנות למרכז אית"ן במייל [email protected].

ניתן להיבחן בבחינה עד 3 פעמים בלבד. בבחינה אפשר לקבל סיווג לאחת מהרמות הבאות:

  • רמה T – ניתן יהיה להרשם לקורס טרום סדנת גישור ידע באנגלית (91427), ולא יהיה אפשרי להבחן יותר בבחינה זו.

  • רמה G –  יהיה צורך להבחן שוב בבחינת המיון הפנימית או באמיר"ם (או בשניהם).


קורס טרום סדנת גישור (91427)

לקורס זה, כאמור, אפשר יהיה להרשם רק לאחר קבלת סיווג לרמה T מבחינת המיון הפנימית. עם סיומו בהצלחה אפשר יהיה להרשם לרמה הבאה, סדנת גישור (91428).