קורסים לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

 

קורסי החובה בתוכנית

מחקר כמותי בחינוך (14009)

מטרתו של המחקר בחינוך היא לספק מידע מהימן ותקף שיאפשר לקבל החלטות פדגוגיות וארגוניות, שמסתמכות על ידע עובדתי (ולא על אינטואיציה ותחושות פנימיות).

מחקרים בתחום החינוך בוחנים את המציאות במערכות חינוכיות ובמעבדה, מנסים לזהות איך גורמים שונים משפיעים זה על זה, ולגבש חוקים או הכללות שמאפשרים להסביר ולנבא את התנהגותו של האדם במצבים שונים. המחקר מאפשר לשכלל את ההבנה של תופעות, השלכותיהן והסיבות להן, ולקבל החלטות חינוכיות באופן מושכל יותר.

הקורס מחקר כמותי בחינוך מלמד מיומנויות של חשיבה מחקרית ושל הסתכלות ביקורתית על נתונים. בקורס תיחשפו לעקרונות ולשיטות המרכזיות במחקר המדעי הכמותי, ויוסברו העקרונות שעומדים בבסיס החשיבה המחקרית ובבסיס תכנון וביצוע מחקרים.

החשיפה לעקרונות ולשיטות המרכזיות במחקר המדעי הכמותי וההיכרות עם הקשיים והבעיות שעולים בשלבי המחקר השונים, תאפשר לכם לבחון באופן ביקורתי את איכות המחקרים שתקראו ולתכנן מחקרים משלכם. 

 

למידע מפורט על הקורס

 

מחקר איכותני בחינוך (14031)

בעשורים האחרונים הולכת ומתחזקת פרדיגמת המחקר האיכותני בתחומי החינוך וההדרכה השונים.

במהלך הקורס נעסוק בהיבטים תיאורטיים, מחקריים ויישומיים הרלוונטיים לפרדיגמה זו ונעמוד על ביטוייה במערכות חינוך, למידה והדרכה. היבטים אלה יוצגו בליווי דוגמאות, המחשות ותרגול, כדי לאפשר למשתתפים לפעול בזעיר אנפין כחוקרות וכחוקרים ולהתנסות הלכה למעשה בביצוע מחקרים איכותניים.

מתוך משוב סטודנטים:

כל שיעור היה מעניין, מפעיל ולעניין. למדתי כל כך הרבה, ובדרכי הוראה שונות מכפי שהורגלתי עד כה.

 

למידע מפורט על הקורס

 

תיאוריות למידה והוראה (14003)

כיצד האמונות של מורים על תלמידים ושל תלמידים על עצמם משפיעות על הישגים ומוטיבציה? איך פועל הזיכרון ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר אותו? האם למידה שיתופית באמת יעילה? על שאלות אלה ואחרות ננסה לענות בקורס.

הקורס נועד לחשוף בפני הסטודנטים מגוון של תיאוריות למידה התנהגותיות, קוגניטיביות, חברתיות וקונסטרוקטיביסטיות, שהתפתחו במהלך המאה ה-20 והשפיעו רבות על המחקר ועל השיטות הנהוגות במערכות חינוך בארץ ובעולם. בקורס נכיר את ההנחות העומדות בבסיס התיאוריות ואת ההשלכות הפדגוגיות שלהן בסביבות למידה שונות.

מתוך משובי סטודנטים:

הקורס היה מאוד מעשיר ונתן לי זוויות חדשות להסתכל על כל נושא הלמידה; הקורס מעניין וההנחיה מרתקת.

 

למידע מפורט על הקורס

 

סוגיות בניהול בית ספר (14026)

כיצד מנהלים/ות ומורים/ות יכולים/ות להנהיג את בית הספר להצלחה? כיצד מתמודד בית הספר עם הצורך בשינוי תמידי? באיזה אופן מנהלי בית הספר מציבים חזון, פותרים קונפליקטים ורותמים את הקהילה, המורים והתלמידים להשגת היעדים הבית ספריים? מהו המבנה הארגוני של בית הספר ובאיזו מסגרת משפטית הוא פועל?

מטרתו של הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים ליסודותיו התאורטיים של תחום מינהל החינוך ולהאיר את הסוגיות והדילמות המרכזיות המשפיעות על תפקוד בית הספר ואת הכלים המשפטיים העומדים לרשותו של המנהל.

למידע מפורט על הקורס

 

כלכלת חינוך (14024)

במסגרת הקורס יוצגו השיקולים הכלכליים המשפיעים על מערכת החינוך, שהבנתם הכרחית לקיום דיון פורה בין אנשי חינוך לבין קובעי ההחלטות המתקצבים את מערכת החינוך.

השיקולים שידונו בקורס כוללים בין היתר את היקף תקציב החינוך (האם לדוגמה, כדאי לקצץ בביטחון לטובת השקעה בחינוך או עדיף להעלות מיסים?); חלוקת תקציב החינוך (למשל, האם כדאי להשקיע בכיתות א' או בלימודי תואר ראשון?); מבנה השכר במערכת החינוך, אשר משפיע על ההחלטה של סטודנטים לבחור בקריירה חינוכית ועל רמת המאמץ של הבוחרים בקריירה זו.

בנוסף, נבחן את הקשר בין חינוך לבין שכר, ובמסגרתו נתייחס לאי השוויון במשק.

 

למידע מפורט על הקורס

 

שינוי ארגוני במערכות למידה (14018)

הקורס הסמינריוני עוסק בחדשנות, יזמות ושינויים במערכות חינוך.

כל ארגון נמצא במידה זו או אחרת במצב של שינוי תמידי. חלק מהשינויים מתרחשים מכורח מציאות חברתית, מדינית או כלכלית (למשל, תחרות ושינויים בסביבה העסקית), וחלקם הם בגדר רפורמות יזומות, שמטרתן לשפר את הארגונים ולייעלם. כדי לשרוד ולשגשג, ארגונים חייבים לחדש, לפתח, ליזום, לשנות טכנולוגיה, שיטות ניהול ודרכי עבודה.

הקורס יבחן, בין השאר, את השלבים של תהליכי שינוי, קשיים ודילמות בהכנסת שינויים; יציג מגמות מרכזיות בייזום חדשנות ויזמות ויצביע על מקומם של מובילי השינוי ושאר בעלי העניין בתהליך זה.

נדון בסוגיות עכשוויות וגם בהשלכות של מגפת הקורונה על מערכת החינוך, וכן נבחן את האתגרים וההזדמנויות של מערכות חינוכיות לאור המתרחש בסביבתם.

למידע מפורט על הקורס

 

מדיניות חינוך (14028) / מדיניות חינוך סמינר מחקר (14034)

מדיניות החינוך בישראל עוברת בעשורים האחרונים שינויים משמעותיים: יותר ויותר כוח עובר מהשלטון המרכזי לרשויות המקומיות ובתי הספר זוכים ליותר אוטונומיה, ישנה עליה בהשקעת משאבים בחינוך (הן בהרחבת החינוך לגיל הרך והן בהשקעה בחינוך היסודי והעל יסודי) וניסיונות לשנות את דפוסי ההוראה המסורתיים ולהחליפם בתכנים ודרכי הוראה עדכניים ומתאימים למאה ה-21.

למרות כל אלה, נראה שבמרבית המקרים, הישגי התלמידים אינם משתנים, אי השוויון בהישגי תלמידים הולך וגדל ובציבור קיים חוסר שביעות רצון ממערכת החינוך ומתפקודה.

הקורס מדיניות החינוך עוסק בתמורות ובאתגרים של מערכות חינוך בישראל ובעולם תוך דגש על תהליכי עיצוב מדיניות, יישום מדיניות ומגמות מרכזיות במדיניות החינוך בעשור האחרון.

למידע מפורט על קורס 14028 \ למידע מפורט על קורס 14034

 

אתיקה בחינוך (14032)

מורים/ות ומנהלים/ות נתקל/יםות מדי יום בדילמות אתיות.

האם יש מקום להעדפה מתקנת לתלמיד שמגיע מרקע מוחלש? מה ציון משקף – מאמץ, תוצאות או שילוב ביניהם? כיצד ראוי לחלק את משאבי בית הספר? האם בשיעורי מדעים יש לעודד באופן אקטיבי השתתפות של תלמידות? אילו מודלים של מנהיגות בית-ספרית יוצרים אקלים שמעודד שיתוף פעולה? מהם המאפיינים של מנהיגות רעילה? מהם כשלים אתיים וכיצד הם מתבטאים במערכות חינוך?

הקורס "אתיקה בחינוך" עוסק בשאלות הללו ובוחן אותן לאור התפיסות האתיות של הוגים והוגות מרכזיים ובהם אפלטון, מיל, רולס, נודינגס וגיליגן. הדיונים בקורס נעים בין לימוד תפיסות מושגים מתחום הפילוסופיה של המוסר, אתיקה מקצועית ואתיקה במערכות חינוך ובין דילמות שמעלים הסטודנטיות והסטודנטים בקורס.

למידע מפורט על הקורס

 

מנהיגות בחינוך (14101)

מנהיגות היא אחת התופעות החברתיות המורכבות והחשובות ביותר בהיסטוריה האנושית, ותיאוריות רבות ומגוונות גובשו בניסיון להבינה. המורכבות של תופעת המנהיגות קיימת גם בהקשר החינוכי.

במסגרת הקורס תתוודעו הן לגישות תיאורטיות ששלטו בעבר בשדה החינוכי והן לתיאוריות עדכניות בתחום, כמו גם למגוון רחב של סוגיות ואתגרים מנהיגותיים שעומדים בפני בעלי תפקידים במערכת החינוכית, אשר לה מאפיינים ייחודיים השונים ממערכות פרטיות או ציבוריות אחרות.

למידע מפורט על הקורס