קורסי החובה בתוכנית

מחקר כמותי בחינוך (14009)

מטרתו של המחקר בחינוך היא לספק מידע מהימן ותקף שיאפשר לקבל החלטות פדגוגיות וארגוניות, שמסתמכות על ידע עובדתי (ולא על אינטואיציה ותחושות פנימיות).

מחקרים בתחום החינוך בוחנים את המציאות במערכות חינוכיות ובמעבדה, מנסים לזהות איך גורמים שונים משפיעים זה על זה, ולגבש חוקים או הכללות שמאפשרים להסביר ולנבא את התנהגותו של האדם במצבים שונים. המחקר מאפשר לשכלל את ההבנה של תופעות, השלכותיהן והסיבות להן, ולקבל החלטות חינוכיות באופן מושכל יותר.

הקורס מחקר כמותי בחינוך מלמד מיומנויות של חשיבה מחקרית ושל הסתכלות ביקורתית על נתונים. בקורס תיחשפו לעקרונות ולשיטות המרכזיות במחקר המדעי הכמותי, ויוסברו העקרונות שעומדים בבסיס החשיבה המחקרית ובבסיס תכנון וביצוע מחקרים.

החשיפה לעקרונות ולשיטות המרכזיות במחקר המדעי הכמותי וההיכרות עם הקשיים והבעיות שעולים בשלבי המחקר השונים, תאפשר לכם לבחון באופן ביקורתי את איכות המחקרים שתקראו ולתכנן מחקרים משלכם. 

 

למידע מפורט על הקורס

 

מחקר איכותני בחינוך (14031)

בעשורים האחרונים הולכת ומתחזקת פרדיגמת המחקר האיכותני בתחומי החינוך וההדרכה השונים.

במהלך הקורס נעסוק בהיבטים תיאורטיים, מחקריים ויישומיים הרלוונטיים לפרדיגמה זו ונעמוד על ביטוייה במערכות חינוך, למידה והדרכה. היבטים אלה יוצגו בליווי דוגמאות, המחשות ותרגול, כדי לאפשר למשתתפים לפעול בזעיר אנפין כחוקרות וכחוקרים ולהתנסות הלכה למעשה בביצוע מחקרים איכותניים.

מתוך משוב סטודנטים:

כל שיעור היה מעניין, מפעיל ולעניין. למדתי כל כך הרבה, ובדרכי הוראה שונות מכפי שהורגלתי עד כה.

 

למידע מפורט על הקורס

 

תיאוריות למידה והוראה (14003)

כיצד האמונות של מורים על תלמידים ושל תלמידים על עצמם משפיעות על הישגים ומוטיבציה? איך פועל הזיכרון ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר אותו? האם למידה שיתופית באמת יעילה? על שאלות אלה ואחרות ננסה לענות בקורס.

הקורס נועד לחשוף בפני הסטודנטים מגוון של תיאוריות למידה התנהגותיות, קוגניטיביות, חברתיות וקונסטרוקטיביסטיות, שהתפתחו במהלך המאה ה-20 והשפיעו רבות על המחקר ועל השיטות הנהוגות במערכות חינוך בארץ ובעולם. בקורס נכיר את ההנחות העומדות בבסיס התיאוריות ואת ההשלכות הפדגוגיות שלהן בסביבות למידה שונות.

מתוך משובי סטודנטים:

הקורס היה מאוד מעשיר ונתן לי זוויות חדשות להסתכל על כל נושא הלמידה; הקורס מעניין וההנחיה מרתקת.

 

למידע מפורט על הקורס

 

סוגיות בניהול בית ספר (14026)

כיצד מנהלים/ות ומורים/ות יכולים/ות להנהיג את בית הספר להצלחה? כיצד מתמודד בית הספר עם הצורך בשינוי תמידי? באיזה אופן מנהלי בית הספר מציבים חזון, פותרים קונפליקטים ורותמים את הקהילה, המורים והתלמידים להשגת היעדים הבית ספריים? מהו המבנה הארגוני של בית הספר ובאיזו מסגרת משפטית הוא פועל?

מטרתו של הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים ליסודותיו התאורטיים של תחום מינהל החינוך ולהאיר את הסוגיות והדילמות המרכזיות המשפיעות על תפקוד בית הספר ואת הכלים המשפטיים העומדים לרשותו של המנהל.

למידע מפורט על הקורס

 

כלכלת חינוך (14024)

במסגרת הקורס יוצגו השיקולים הכלכליים המשפיעים על מערכת החינוך, שהבנתם הכרחית לקיום דיון פורה בין אנשי חינוך לבין קובעי ההחלטות המתקצבים את מערכת החינוך.

השיקולים שידונו בקורס כוללים בין היתר את היקף תקציב החינוך (האם לדוגמה, כדאי לקצץ בביטחון לטובת השקעה בחינוך או עדיף להעלות מיסים?); חלוקת תקציב החינוך (למשל, האם כדאי להשקיע בכיתות א' או בלימודי תואר ראשון?); מבנה השכר במערכת החינוך, אשר משפיע על ההחלטה של סטודנטים לבחור בקריירה חינוכית ועל רמת המאמץ של הבוחרים בקריירה זו.

בנוסף, נבחן את הקשר בין חינוך לבין שכר, ובמסגרתו נתייחס לאי השוויון במשק.

 

למידע מפורט על הקורס