סגל אקדמי בכיר

טלפון
09-7781259
דוא"ל
leonidb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
276
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22932 אלגוריתמים מבוזרים לרשתות תקשורת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ג, ה , 13:00-12:00 09-7781259 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג, ה , 13:00-12:00 09-7781259 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

מדעי המחשב

טלפון
09-7782244
דוא"ל
galezer@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
286
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ב , 11:00-09:00 09-7782244 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ב , 11:00-09:00 09-7782244 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני מדעי המחשב תואר שני

מדעי המחשב

טלפון
09-7781257
דוא"ל
lorenz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
284
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20950 פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה
22959 סמינר מחקר: נושאים בהנדסת תוכנה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
הנדסת תוכנה ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

מדעי המחשב, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781291
דוא"ל
elishaiz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
290
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14328 ניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה:מחקר ויישום
20944 רובוטיקה אלגוריתמית
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781251
דוא"ל
barkan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
288
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי א , 10:00-08:00 1251 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 10:00-08:00 097781251 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מדעי המחשב, כלכלה

טלפון
09-7781232
דוא"ל
gonenr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
283
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ג , 13:00-11:00 09-7781232 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג , 13:00-11:00 09-7781232 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781272
דוא"ל
tamirta@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
281
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ד , 10:30-08:30 09-7781272 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ד , 10:30-08:30 09-7781272 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
04-8269243
דוא"ל
shirlf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
282
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22950 סמינר מחקר: אלגוריתמים לרשתות מחשבים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ג , 12:00-10:00 04-8269243 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג , 12:00-10:00 04-8269243 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781453
דוא"ל
manorme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
278
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ד , 11:00-09:00 09-7781453 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ד , 11:00-09:00 09-7781453 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781218
דוא"ל
nutov@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
282
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ג , 12:30-10:30 050-7803303 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג , 12:30-10:30 050-7803303 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781253
דוא"ל
omritf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
279
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20399 גיאומטריה חישובית
22996 השתתפות בקולוקוויום מדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי א , 11:00-09:00 1253 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 11:00-09:00 09-7781253 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781261
דוא"ל
dfried@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
285
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22952 סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה
22952 סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי א , 15:00-13:00 09-7781261 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 15:00-13:00 09-7781261 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מדעי המחשב, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781252
דוא"ל
shental@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
292
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20921 סמינר מצטיינים במדעי המחשב ובקוגניציה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ה , 14:00-12:00 1252 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ה , 14:00-12:00 09-7781252 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
aviv@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
292
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
zippy@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
279
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
anat@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
288
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
יועץ

מדעי המחשב

טלפון
09-7781262
דוא"ל
ehudgu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
185
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22947 סמינר: נושאים מתקדמים בבסיסי-נתונים
22951 סמינר מחקר: אבטחה ופרטיות מידע
22953 סמינר מחקר: מערכות בסיסי-נתונים
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781221
דוא"ל
michav@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20465 מעבדה בתכנות מערכות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב, תעודות הוראה

טלפון
09-7780673
דוא"ל
chenul@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
179
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
55467 סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב
55475 סמינר דידקטי בהוראת מדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב, מדעי המחשב תואר שני, מתמטיקה

טלפון
09-7783308
דוא"ל
idanal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
287
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20216 תורת המשחקים
20581 חישוביות ביולוגית
20900 אנליזה נומרית 2
20936 סדנה במדעי הנתונים
22961 למידה עמוקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
02-6773317
דוא"ל
yael@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20371 סמינר במערכות בסיסי-נתונים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 ירושלים - קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 ירושלים - קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781236
דוא"ל
rambu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20471 ארגון המחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781299
דוא"ל
itzikba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
195
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 20:30-21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים
20562 גרפיקה ממוחשבת
20940 מבוא לאבטחת המרחב המקוון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב, מתמטיקה

טלפון
09-7781234
דוא"ל
elazar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 20:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20296 תורת הקודים
20585 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
nadavb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20995 סדנה בפיתוח אפליקציות לענן ולרשת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781265
דוא"ל
tamar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
289
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java
20554 תכנות מתקדם בשפת Java
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781239
דוא"ל
ilana@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1100
פקס
09-7782262
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20433 מבני נתונים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תוכנה, מדעי המחשב תואר שני

טלפון
דוא"ל
cynthiad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20946 מבוא לבדיקות תוכנה (אנגלית)
22926 מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב

טלפון
09-7781260
דוא"ל
maya@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
287
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 11:30-09:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20368 סמינר בהנדסת תוכנה
20369 סמינר באנליזה נומרית
20370 סמינר בחישוביות
20372 סמינר בבינה מלאכותית
20373 סמינר במערכות מידע
20374 סמינר בקריפטוגרפיה
20375 סמינר בנושא מיוחד במדעי המחשב
20388 סמינר בתקשורת/אלגוריתמים מבוזרים
20389 סמינר במערכות הפעלה
20390 סמינר באלגוריתמים
20436 עקרונות פיתוח מערכות מידע
20552 סמינר בביו-אינפורמטיקה
20583 סמינר במערכות מקביליות
20595 כריית מידע
20927 סמינר באבטחת המרחב המקוון
20954 סמינר במדעי המחשב (אנגלית)
22911 סימולציה: בניית מודלים וניתוחם
22941 סמינר: נושאים תאורטיים במדעי המחשב
22943 סמינר: מחקר בהוראת מדעי המחשב
22944 סמינר: דחיסת תמונות באמצעות פרקטלים
22945 סמינר: גרפיקה ממוחשבת
22946 סמינר: נושאים נבחרים בסימולציה
22949 סמינר: נושאים מתקדמים במדעי המחשב
22958 סמינר: בדיקות תוכנה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - סמינרים ימי , 09-7781260 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי , 09-7781260 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781997
דוא"ל
tami@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
183
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java
20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7782216
דוא"ל
erezwa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 21:00 - 23:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20580 מבוא לקריפטוגרפיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
michalja@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20551 מבוא לבינה מלאכותית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781299
דוא"ל
azariaco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22913 עיבוד תמונה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
דוא"ל
hadarco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22938 מערכות סייבר פיזיקליות
22960 ארכיטקטורות חישוב בהשראת המוח
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
hilak@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20563 סדנה בבסיסי-נתונים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781223
דוא"ל
dannyca@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
181
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 16:30-14:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20586 סדנה בתכנות מונחה עצמים
20588 סדנה בתקשורת מחשבים
20905 שפות תכנות
20931 סדנה באבטחת מידע
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
aryehle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20594 מערכות הפעלה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול, מדעי המחשב

טלפון
09-7781235
דוא"ל
davidlu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ו 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10579 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה
20582 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781269
דוא"ל
avichaim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1102
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ה 20:00-22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22904 אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב

טלפון
09-7781240
דוא"ל
shayma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1100
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20942 מבוא ללמידה חישובית
22955 סמינר מחקר: נושאים בראייה ממוחשבת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781270
דוא"ל
roymim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
179
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ד 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20937 תכנות מערכות דפנסיבי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תוכנה, מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781231
דוא"ל
omishali@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
187
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 22:00-20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22916 הנדסת תוכנה
22931 ניהול מיזמי תוכנה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב

טלפון
09-7781222
דוא"ל
assafnu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
181
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ג 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20417 אלגוריתמים
22902 אלגוריתמים אקראיים
22910 נושאים מתקדמים באלגוריתמים
22910 נושאים מתקדמים באלגוריתמים
22922 אלגוריתמי קירוב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781224
דוא"ל
saritse@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
10:00 - 12:00 ד
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20277 מערכות בסיסי-נתונים
20574 מערכות נתונים - טכנולוגיות ואלגוריתמים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781229
דוא"ל
mennyab@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
183
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א
20605 יסודות התכנות בשפת פייתון
20606 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7882222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
igorkl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20604 מודלים חישוביים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
naaman@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20906 תכנות מונחה עצמים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781269
דוא"ל
havanar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22934 אלגוריתמים לנתוני עתק
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781276
דוא"ל
davidsa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
187
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 10:30-08:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20587 סדנה במערכות הפעלה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת תכנית לתואר שני מדעי המחשב תואר שני

מרכזת הוראה מדעי המחשב, מדעי המחשב תואר שני, סדנות, תעודות הוראה

טלפון
09-7781264
דוא"ל
ela@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
289
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 11:00-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20560 סמינר: ממדעי המחשב להוראתם
22997 פרויקט מתקדם במדעי המחשב
55468 פרקטיקום בהוראת מדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תעודת הוראה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

טלפון
09-7781259
דוא"ל
leonidb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
276
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22932 אלגוריתמים מבוזרים לרשתות תקשורת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ג, ה , 13:00-12:00 09-7781259 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג, ה , 13:00-12:00 09-7781259 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

מדעי המחשב

טלפון
09-7782244
דוא"ל
galezer@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
286
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ב , 11:00-09:00 09-7782244 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ב , 11:00-09:00 09-7782244 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני מדעי המחשב תואר שני

מדעי המחשב

טלפון
09-7781257
דוא"ל
lorenz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
284
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20950 פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה
22959 סמינר מחקר: נושאים בהנדסת תוכנה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
הנדסת תוכנה ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ב , 15:00-13:00 09-7781257 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

מדעי המחשב, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781291
דוא"ל
elishaiz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
290
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14328 ניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה:מחקר ויישום
20944 רובוטיקה אלגוריתמית
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781251
דוא"ל
barkan@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
288
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי א , 10:00-08:00 1251 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 10:00-08:00 097781251 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מדעי המחשב, כלכלה

טלפון
09-7781232
דוא"ל
gonenr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
283
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ג , 13:00-11:00 09-7781232 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג , 13:00-11:00 09-7781232 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781272
דוא"ל
tamirta@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
281
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ד , 10:30-08:30 09-7781272 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ד , 10:30-08:30 09-7781272 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
04-8269243
דוא"ל
shirlf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
282
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22950 סמינר מחקר: אלגוריתמים לרשתות מחשבים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ג , 12:00-10:00 04-8269243 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג , 12:00-10:00 04-8269243 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781453
דוא"ל
manorme@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
278
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ד , 11:00-09:00 09-7781453 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ד , 11:00-09:00 09-7781453 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781218
דוא"ל
nutov@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
282
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ג , 12:30-10:30 050-7803303 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ג , 12:30-10:30 050-7803303 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781253
דוא"ל
omritf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
279
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20399 גיאומטריה חישובית
22996 השתתפות בקולוקוויום מדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי א , 11:00-09:00 1253 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 11:00-09:00 09-7781253 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781261
דוא"ל
dfried@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
285
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22952 סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה
22952 סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי א , 15:00-13:00 09-7781261 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי א , 15:00-13:00 09-7781261 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מדעי המחשב, מדעי הקוגניציה

טלפון
09-7781252
דוא"ל
shental@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
292
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20921 סמינר מצטיינים במדעי המחשב ובקוגניציה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי ה , 14:00-12:00 1252 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי ה , 14:00-12:00 09-7781252 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
aviv@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
292
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
zippy@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
279
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
anat@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
288
פקס
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
יועץ

מדעי המחשב

טלפון
09-7781262
דוא"ל
ehudgu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
185
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22947 סמינר: נושאים מתקדמים בבסיסי-נתונים
22951 סמינר מחקר: אבטחה ופרטיות מידע
22953 סמינר מחקר: מערכות בסיסי-נתונים
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781221
דוא"ל
michav@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20465 מעבדה בתכנות מערכות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב, תעודות הוראה

טלפון
09-7780673
דוא"ל
chenul@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
179
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
55467 סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב
55475 סמינר דידקטי בהוראת מדעי המחשב
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב, מדעי המחשב תואר שני, מתמטיקה

טלפון
09-7783308
דוא"ל
idanal@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
287
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20216 תורת המשחקים
20581 חישוביות ביולוגית
20900 אנליזה נומרית 2
20936 סדנה במדעי הנתונים
22961 למידה עמוקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר להנדסת ביוטכנולוגיה ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר להנדסת הסביבה ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסטטיסטיקה ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר ללימודי הנדסה (לא כולל אפיקים להנדסה המפורטים בנפרד) ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מתמטיקה ימי , 097782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
02-6773317
דוא"ל
yael@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20371 סמינר במערכות בסיסי-נתונים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 ירושלים - קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 ירושלים - קמפוס ירושלים בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781236
דוא"ל
rambu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20471 ארגון המחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781299
דוא"ל
itzikba@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
195
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 20:30-21:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים
20562 גרפיקה ממוחשבת
20940 מבוא לאבטחת המרחב המקוון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב, מתמטיקה

טלפון
09-7781234
דוא"ל
elazar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 20:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20296 תורת הקודים
20585 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
nadavb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20995 סדנה בפיתוח אפליקציות לענן ולרשת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781265
דוא"ל
tamar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
289
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java
20554 תכנות מתקדם בשפת Java
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיקי מעבר להנדסת מערכות תקשורת,ומערכות מידע (לא כולל הנ' מערכות מידע) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיקי מעבר למדעי המחשב (כולל הנ' תוכנה), הנ' מחשבים והנ' מערכות מידע ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781239
דוא"ל
ilana@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1100
פקס
09-7782262
שעות קבלה
ד 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20433 מבני נתונים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תוכנה, מדעי המחשב תואר שני

טלפון
דוא"ל
cynthiad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20946 מבוא לבדיקות תוכנה (אנגלית)
22926 מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב

טלפון
09-7781260
דוא"ל
maya@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
287
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 11:30-09:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20368 סמינר בהנדסת תוכנה
20369 סמינר באנליזה נומרית
20370 סמינר בחישוביות
20372 סמינר בבינה מלאכותית
20373 סמינר במערכות מידע
20374 סמינר בקריפטוגרפיה
20375 סמינר בנושא מיוחד במדעי המחשב
20388 סמינר בתקשורת/אלגוריתמים מבוזרים
20389 סמינר במערכות הפעלה
20390 סמינר באלגוריתמים
20436 עקרונות פיתוח מערכות מידע
20552 סמינר בביו-אינפורמטיקה
20583 סמינר במערכות מקביליות
20595 כריית מידע
20927 סמינר באבטחת המרחב המקוון
20954 סמינר במדעי המחשב (אנגלית)
22911 סימולציה: בניית מודלים וניתוחם
22941 סמינר: נושאים תאורטיים במדעי המחשב
22943 סמינר: מחקר בהוראת מדעי המחשב
22944 סמינר: דחיסת תמונות באמצעות פרקטלים
22945 סמינר: גרפיקה ממוחשבת
22946 סמינר: נושאים נבחרים בסימולציה
22949 סמינר: נושאים מתקדמים במדעי המחשב
22958 סמינר: בדיקות תוכנה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - סמינרים ימי , 09-7781260 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר שני ימי , 09-7781260 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781997
דוא"ל
tami@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
183
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java
20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7782216
דוא"ל
erezwa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
191
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 21:00 - 23:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20580 מבוא לקריפטוגרפיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
michalja@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 10:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20551 מבוא לבינה מלאכותית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781299
דוא"ל
azariaco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22913 עיבוד תמונה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
דוא"ל
hadarco@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22938 מערכות סייבר פיזיקליות
22960 ארכיטקטורות חישוב בהשראת המוח
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
hilak@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20563 סדנה בבסיסי-נתונים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
09-7781223
דוא"ל
dannyca@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
181
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 16:30-14:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20586 סדנה בתכנות מונחה עצמים
20588 סדנה בתקשורת מחשבים
20905 שפות תכנות
20931 סדנה באבטחת מידע
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תוכנה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדעי המחשב - תואר ראשון ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב

טלפון
דוא"ל
aryehle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
פקס
09-7780605
שעות קבלה
א 09:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
20594 מערכות הפעלה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול, מדעי המחשב

טלפון
09-7781235
דוא"ל
davidlu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ו 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10579 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה
20582 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני

טלפון
09-7781269
דוא"ל
avichaim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1102
פקס
09-7780631
שעות קבלה
ה 20:00-22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22904 אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדעי המחשב תואר שני, מדעי המחשב

טלפון
09-7781240
דוא"ל
shayma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
1100
פקס
09-7780605