ניתן ללמוד בתוכנית לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית גם במסלול מחקרי שדורש כתיבת תזה. כדי להגיש בקשה לכתיבת תזה יש ראשית כל לעבור את הסמינר המתודולוגי לכתיבה מחקרית ולקבל המלצה ממרצה הסמינר.

סטודנטים וסטודנטיות יכולים להירשם לסמינר המתודולוגי לכתיבה מחקרית (קורס מספר 12190) בתנאי שיעמדו במספר קריטריונים:

  • ללמוד לפחות 6 קורסים שאינם קורסי השלמה‎
  • לכתוב לפחות עבודה סמינריונית אחת שזכתה לציון 85 ומעלה
  • לשמור על ממוצע ציונים 85 ומעלה
  • לעבור את הקורס שיטות מחקר איכותניות לתואר שני 14210

את הסמינר המתודולוגי יש לעבור בציון 80 לפחות.

לאחר מכן, בהתבסס על ממוצע הציונים, הציון בסמינר המתודולוגי לכתיבה מחקרית והמלצת מרצה הסמינר, תדון ועדת התזה בבקשה לכתיבת תזה. סטודנטים וסטודנטיות שיאושר להם להמשיך במסלול התזה יצוותו למנחה – כלומר חבר.ת סגל בכיר.ה של האוניברסיטה הפתוחה או אוניברסיטה אחרת.

לאחר גיבוש הצעת התזה תדון בה שוב ועדת התזה בראשות ראשת התוכנית. בשיקוליה נותנת הוועדה משקל מרבי להישגים בקורסים המתודולוגיים והיא זו שתקבע את התנאים ללימוד במסלול. רק לאחר אישור הצעת התזה על  ידי המנחה והוועדה, יעברו המועמדים והמועמדות למעמד "מן המניין" במסלול.

הזמן המוקצב לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה.