עבודות סמינריוניות: נהלים והנחיות

תהליך ההרשמה והעבודה עם המנחה

סטודנטים.ות המבקשים לכתוב עבודה סמינריונית באחד מקורסי הליבה שלמדו ירשמו תחילה לעבודה סמינריונית דרך שאילתא.

בשלב הבא יש ליצור קשר עם מרכזת הקורס לשם התאמת מנחה (לפעמים מרכזת הקורס תנחה את העבודה בעצמה, ולפעמים – כאשר הנושא אינו בתחום התמחותה – יותאם לסטודנט מנחה אחר).

ברגע שאושר נושא העבודה בתיאום עם המנחה, מרכזת הקורס תזין את פרטי העבודה. מאותו רגע יש חצי שנה לכתיבת העבודה.

יש להיפגש עם המנחה לפחות שלוש פעמים: פעמיים לפני כתיבת העבודה (אחת מהן לשם סיכום על הנושא) ופעם אחת לשיחת סיכום לאחר סיום העבודה.

לאחר שהעבודה מוכנה יש להגיש קובץ דיגיטלי דרך שאילתא ועותק מודפס למנחה, בצירוף חתימה על טופס הצהרת מקוריות.

חוברת הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית - מדעי החברה

חוברת הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית - מדעי הרוח

עבודות תזה: נהלים והנחיות

הגשת מועמדות למסלול עם תזה

סטודנטים.ות המעוניינים ללמוד במסלול עם תזה ועומדים בתנאים הבאים: למדו לפחות 7 קורסים (‏‏‏לא כולל קורסי השלמה‎‎‎)‏‏‏, כתבו לפחות עבודה סמינריונית אחת וממוצע ציוניהם 90 ומעלה, יקיימו פגישת ייעוץ עם אחד היועצים.ות של התכנית, אשר ימליץ להם מתי להגיש את מועמדותם למסלול. לאחר קבלתם למסלול עם תזה – על פי תנאי הקבלה המפורטים לעיל ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת הקבלה של המסלול – יוצמד להם חבר סגל מלווה, שיסייע להם באיתור מנחה. מיום קבלתם למסלול עם תזה יהיה עליהם להשלים בתוך שנה את הקורס סמינר תזה לכתיבה מחקרית בלימודי תרבות (‏‏14299‎‎)‏‏ ולכתוב הצעת מחקר אשר תאושר על ידי מדריך העבודה. סטודנטים.ות שלא יעמדו בתנאים אלה יעברו אוטומטית למסלול ללא תזה. 

התזה תיכתב בהדרכת חבר.ת סגל בכיר של האוניברסיטה הפתוחה או של אוניברסיטה אחרת, בשיתוף עם חבר.ת. סגל מהאוניברסיטה הפתוחה. הזמן המוקצב לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה.

הצעת המחקר

למידע על הליך אישור הצעת התזה, הנחיות כלליות לכתיבת ההצעה וטופס אישור נושא התזה – הקליקו על מסמך ההנחיות לאישור הצעת מחקר לתזה.

עבודת התזה

1. את התזה יש לכתוב/להדפיס ברווח כפול, בגופן (פונט) גודל 12, תוך השארת שוליים סטנדרטיים של 3 ס"מ.

2. אורך התזה לא יעלה על 120 עמודים, כולל ביבליוגרפיה ונספחים אחרים.

הגשה לשיפוט

יש להגיש עותק אלקטרוני. במידה והדבר ידרש על ידי אחת הקוראות או הקוראים, יוגש גם עותק מודפס.

הגשה סופית

לאחר תיקונים (אם נדרשו על ידי הקוראות) ולאחר מתן ציון, יש להגיש עותק אלקטרוני, עותק צרוב על דיסק, וכן ארבעה עותקים מודפסים וכרוכים.

העותקים יוגשו עם דף שער בעברית ודף שער באנגלית (דפי שער לדוגמה).

דפי השער בעותקים המודפסים יהיו כפולים: אחד על הכריכה, ואחד בעמוד הראשון.

יש לכתוב תקציר של התזה בעברית, באורך של עד 1000 מילים לכל היותר.

יש לכתוב תקציר של התזה באנגלית, באורך של עד 1000 מילים לכל היותר.