לפניכם פרויקטים מסכמים לדוגמא שהגישו סטודנטים כחלק מדרישות לימודי תואר ראשון בהנדסה.

פתח הכל