מוסמך במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

מבוא1

התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך נועדה להקנות ידע אקדמי מתקדם, מיומנויות וכישורים בתחום המינהל, המדיניות והמנהיגות בחינוך ולהכשיר את המוסמכים למילוי תפקידי ניהול והדרכה מרכזיים במערכת החינוך בישראל ובמסגרות החינוך הלא-פורמליות. התכנית מיועדת לאפשר ללומדים התפתחות מקצועית, תוך הצגת תפיסה רחבה של תחומי הדעת, גישות תאורטיות מגוונות וסוגיות הנוגעות לתחומי הניהול והמנהיגות של בעלי תפקידים במערכות אלה.

קהל היעד

התכנית פונה לקהל יעד מגוון: מנהלים, סגני מנהלים, מפקחים, בעלי תפקיד ניהולי ומורים במערכות חינוך פורמליות ובלתי-פורמליות, כמו גם מי שמייעדים עצמם לתפקידי ניהול. התכנית תהיה פתוחה לבעלי תואר ראשון בתחומי דעת שונים.

מסלולי לימודים

בתכנית שני מסלולים: מסלול יישומי (‏ללא תזה‎)‏ ומסלול מחקרי (‏עם תזה‎)‏, ושני מקבצים:

  • הוראה, למידה ומדיניות חינוך
  • ניהול

מבנה הלימודים מפורט בהמשך.

תנאי קבלה

  • רשאים להגיש מועמדות לתכנית בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בתחומי דעת שונים או בוגרי מכללות לחינוך בעלי תואר בוגר בהוראה, שסיימו את לימודיהם במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון גמר של 80 ומעלה.2 הקבלה מותנית בהחלטות ועדת הקבלה המחלקתית לתואר שני.
  • ועדת הקבלה תודיע למועמדים אם נדרשות השלמות כדי להתקבל לתכנית ובאילו תחומים. ההשלמות יהיו בהיקף של עד 18 נקודות זכות. סטודנטים שחייבים בהשלמות יהיו במעמד "סטודנט על תנאי". על סמך הישגי הסטודנטים בקורסי ההשלמה תחליט הוועדה אם לקבלם במעמד "סטודנט מן המניין" בתכנית. סוג ההשלמות יהיה מותנה ברקע הלימודי של הסטודנטים. בדרך כלל מדובר באחת או יותר מבין ההשלמות הבאות: (‏‏א‎‎)‏‏ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, (‏‏ב‎‎)‏ פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ , (‏ג‎)‏ התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏.
  • עשויה להידרש השלמה באנגלית ממי שסיימו את לימודיהם לפני למעלה מעשר שנים, או שלמדו לתואר ראשון השונה מ- B.A. או B.Sc., או ממי שציונם במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי (‏אנגלית‎)‏ פחות מ-134 או שציונם במבחן אמי"ר פחות מ-234, או שלא עמדו בהצלחה במבחן סוף סמסטר בקורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ.
  • מן המתקבלים לתכנית מצופה שיהיו בעלי שליטה ביישומי מחשב בסיסיים כגון אופיס (‏Word, Powerpoint, Excel‎)‏ ואינטרנט (‏הכרת העבודה באמצעות דפדפנים וניהול תיבת דואר אלקטרוני‎)‏, שכן הללו יידרשו באופן שוטף במהלך הלימודים.
  • סטודטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שנדרשים לקורס השלמה אחד בלבד יוכלו ללמוד לכל היותר שני קורסים של התואר השני לפני סיום ההשלמה, בכפוף לשתי מגבלות: (‏א‎)‏ אין ללמוד את הקורס מחקר כמותי בחינוך (‏14009‎)‏ לפני סיום השלמה בקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏; (‏ב‎)‏ אין ללמוד שלושה קורסים (‏השלמה אחת ושני קורסי תכנית‎)‏ באותו סמסטר, כלומר, אפשר ללמוד קורס תכנית אחד במקביל להשלמה, ולהירשם לקורס תכנית נוסף בסמסטר שלאחר מכן גם אם טרם מולאו כל החובות בקורס ההשלמה‎)‏. המשך הלימודים מותנה באישור על מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני".

תנאי מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני"

סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שיחויבו בהשלמות יעברו למעמד "סטודנט לתואר שני" לאחר שיעמדו בכל הדרישות של קורסי ההשלמה ויסיימו כל קורס בציון 70 ומעלה.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

ניתן לקבל פטור של עד 20 נ"ז על לימודים קודמים לתואר שני, בתנאי שלימודים אלה לא נחשבו לקבלת תואר שני אחר. סטודנטים המעוניינים בכך יפנו לפני תחילת לימודים לקבלת ייעוץ בנושא. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

א. קורסי חובה: 35 נ"ז

נ"ז

סוגיות בניהול בית ספר (‏14026‎)‏

4

מחקר כמותי בחינוך (‏14009‎)‏

4

מחקר איכותני בחינוך (‏14031‎)‏ 3

4

תאוריות למידה והוראה (‏14003‎)‏

4

כלכלת חינוך (‏14024‎)‏

4

אתיקה בחינוך (‏14032‎)‏ 7

4

אחד משני הקורסים:

מדיניות חינוך (‏14028‎)‏ 5,4

4

מדיניות החינוך-סמינר מחקר (‏14034‎)‏ 6

4

שינוי ארגוני במערכות למידה (‏14018‎)‏8

4

אחד משני הקורסים:9

מנהיגות בארגונים (‏13023‎)‏

3

ניהול והתנהגות ארגונית (‏13004‎)‏10

3

ב. קורסי בחירה: 10-3 נ"ז (‏בהתאם למסלול הלימודים‎)‏

במסלול היישומי חובה ללמוד שני קורסים. לפחות אחד משני הקורסים יהיה ברמת תואר שני (‏בהיקף של 3 או 4 נ"ז‎)‏. ניתן ללמוד קורס אחד של תואר ראשון (‏בהיקף של 6 נ"ז‎)‏, בתנאי שלא נלמד בעבר.

במסלול המחקרי יש לבחור קורס אחד ברמת תואר שני בלבד (‏בהיקף 3 או 4 נ"ז‎)‏.

מקבץ הוראה, למידה ומדיניות חינוך12.11

בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים (‏14001‎)‏

4

מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים (‏14019‎)‏ 13,8

4

הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה (‏14007‎)‏ 7,#

פרופסיונליזם במערכות חינוך 14

4

תרבות וארגונים (‏10566‎)‏ 15

6

טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה (‏14027‎)‏ 16,3

4

פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות (‏14011‎)‏#,8

4

חלופות בהערכת הישגים (‏14006‎)‏

4

למידה וחינוך בחברת המידע (‏14016‎)‏

4

מדידה בחינוך: מושגי יסוד (‏14021‎)‏

4

הפקת תועלת מממצאי הערכה לקידום הלמידה(‏14020‎)‏

4

ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע (‏14015‎)‏

מקבץ ניהול