מוסמך במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

מבוא1

התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך נועדה להקנות ידע אקדמי מתקדם, מיומנויות וכישורים בתחום המינהל, המדיניות והמנהיגות בחינוך ולהכשיר את המוסמכים למילוי תפקידי ניהול והדרכה מרכזיים במערכת החינוך בישראל ובמסגרות החינוך הלא-פורמליות. התכנית מיועדת לאפשר ללומדים התפתחות מקצועית, תוך הצגת תפיסה רחבה של תחומי הדעת, גישות תאורטיות מגוונות וסוגיות הנוגעות לתחומי הניהול והמנהיגות של בעלי תפקידים במערכות אלה.

קהל היעד

התכנית פונה לקהל יעד מגוון: מנהלים, סגני מנהלים, מפקחים, בעלי תפקיד ניהולי ומורים במערכות חינוך פורמליות ובלתי-פורמליות, כמו גם מי שמייעדים עצמם לתפקידי ניהול. התכנית תהיה פתוחה לבעלי תואר ראשון בתחומי דעת שונים.

מסלולי לימודים

בתכנית שני מסלולים: מסלול יישומי (‏ללא תזה‎)‏ ומסלול מחקרי (‏עם תזה‎)‏, ושני מקבצים:

 • הוראה, למידה ומדיניות חינוך
 • ניהול

מבנה הלימודים מפורט בהמשך.

תנאי קבלה

 • רשאים להגיש מועמדות לתכנית בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בתחומי דעת שונים או בוגרי מכללות לחינוך בעלי תואר בוגר בהוראה, שסיימו את לימודיהם במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון גמר של 80 ומעלה.2 הקבלה מותנית בהחלטות ועדת הקבלה המחלקתית לתואר שני.
 • ועדת הקבלה תודיע למועמדים אם נדרשות השלמות כדי להתקבל לתכנית ובאילו תחומים. ההשלמות יהיו בהיקף של עד 18 נקודות זכות. סטודנטים שחייבים בהשלמות יהיו במעמד "סטודנט על תנאי". על סמך הישגי הסטודנטים בקורסי ההשלמה תחליט הוועדה אם לקבלם במעמד "סטודנט מן המניין" בתכנית. סוג ההשלמות יהיה מותנה ברקע הלימודי של הסטודנטים. בדרך כלל מדובר באחת או יותר מבין ההשלמות הבאות: (‏‏א‎‎)‏‏ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, (‏‏ב‎‎)‏ פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ או פרקים בסוציולוגיה של החינוך (‏10485‎)‏, (‏ג‎)‏ התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏.
 • עשויה להידרש השלמה באנגלית ממי שסיימו את לימודיהם לפני למעלה מעשר שנים, או שלמדו לתואר ראשון השונה מ- B.A. או B.Sc., או ממי שציונם במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי (‏אנגלית‎)‏ פחות מ-134 או שציונם במבחן אמי"ר פחות מ-234, או שלא עמדו בהצלחה במבחן סוף סמסטר בקורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ.
 • מן המתקבלים לתכנית מצופה שיהיו בעלי שליטה ביישומי מחשב בסיסיים כגון אופיס (‏Word, Powerpoint, Excel‎)‏ ואינטרנט (‏הכרת העבודה באמצעות דפדפנים וניהול תיבת דואר אלקטרוני‎)‏, שכן הללו יידרשו באופן שוטף במהלך הלימודים.
 • סטודטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שנדרשים לקורס השלמה אחד בלבד יוכלו ללמוד לכל היותר שני קורסים של התואר השני לפני סיום ההשלמה, בכפוף לשתי מגבלות: (‏א‎)‏ אין ללמוד את הקורס מחקר כמותי בחינוך (‏14009‎)‏ לפני סיום השלמה בקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏; (‏ב‎)‏ אין ללמוד שלושה קורסים (‏השלמה אחת ושני קורסי תכנית‎)‏ באותו סמסטר, כלומר, אפשר ללמוד קורס תכנית אחד במקביל להשלמה, ולהירשם לקורס תכנית נוסף בסמסטר שלאחר מכן גם אם טרם מולאו כל החובות בקורס ההשלמה‎)‏. המשך הלימודים מותנה באישור על מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני".

תנאי מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני"

סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" שיחויבו בהשלמות יעברו למעמד "סטודנט לתואר שני" לאחר שיעמדו בכל הדרישות של קורסי ההשלמה ויסיימו כל קורס בציון 70 ומעלה.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

ניתן לקבל פטור של עד 20 נ"ז על לימודים קודמים לתואר שני, בתנאי שלימודים אלה לא נחשבו לקבלת תואר שני אחר. סטודנטים המעוניינים בכך יפנו לפני תחילת לימודים לקבלת ייעוץ בנושא. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

א. קורסי חובה: 35 נ"ז

נ"ז

סוגיות בניהול בית ספר (‏14026‎)‏

4

מחקר כמותי בחינוך (‏14009‎)‏

4

מחקר איכותני בחינוך (‏14031‎)‏ 3

4

תאוריות למידה והוראה (‏14003‎)‏

4

כלכלת חינוך (‏14024‎)‏

4

אחד משני הקורסים:

מדיניות חינוך (‏14028‎)‏ 5,4

4

מדיניות החינוך-סמינר מחקר (‏14034‎)‏ 6

4

הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה (‏14007‎)‏

4

שינוי ארגוני במערכות למידה (‏14018‎)‏7

4

אחד משני הקורסים:8

מנהיגות בארגונים (‏13023‎)‏

3

ניהול והתנהגות ארגונית (‏13004‎)‏9

3

ב. קורסי בחירה: 10-3 נ"ז (‏בהתאם למסלול הלימודים‎)‏

במסלול היישומי חובה ללמוד שני קורסים. לפחות אחד משני הקורסים יהיה ברמת תואר שני (‏בהיקף של 3 או 4 נ"ז‎)‏. ניתן ללמוד קורס אחד של תואר ראשון (‏בהיקף של 6 נ"ז‎)‏, בתנאי שלא נלמד בעבר.

במסלול המחקרי יש לבחור קורס אחד ברמת תואר שני בלבד (‏בהיקף 3 או 4 נ"ז‎)‏.

מקבץ הוראה, למידה ומדיניות חינוך11,10

בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים (‏14001‎)‏

4

מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים (‏14019‎)‏12,7

4

אתיקה בחינוך (‏14032‎)‏

פרופסיונליזם במערכות חינוך 13

4

תרבות וארגונים (‏10566‎)‏14

6

טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה (‏14027‎)‏15,3

4

פסיכולוגיה במרחב הדיגיטלי: השלכות חינוכיות (‏14011‎)‏#,7

4

חלופות בהערכת הישגים (‏14006‎)‏

4

למידה וחינוך בחברת המידע (‏14016‎)‏

4

מדידה בחינוך: מושגי יסוד (‏14021‎)‏

4

הפקת תועלת מממצאי הערכה לקידום הלמידה(‏14020‎)‏

4

ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע (‏14015‎)‏

מקבץ ניהול16

4

חשבונאות למנהלים (‏13002‎)‏

3

שיווק (‏13003‎)‏

3

ניהול פיננסי (‏13005‎)‏

3

מדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה (‏13037‎)‏

3

ניהול אסטרטגי של מערכות מידע (‏13006‎)‏

3

רגשות בארגונים (‏13902‎)‏

3

מבוא למינהל וניהול ציבורי (‏10437‎)‏14

6

יסודות השלטון המקומי (‏10459‎)‏14

6

ג. עבודות סמינריוניות

תכנית הלימודים בכל מסלול מחייבת הגשת שתי עבודות סמינריוניות, מתוכן לפחות עבודה אחת אמפירית (‏המבוססת על איסוף נתונים‎)‏.

את העבודה הסמינריונית יש להגיש תוך 3 חודשים מסיום סמסטר הלימוד של הקורס.

תיאורי הקורסים של התכנית מופיעים בקטלוג הקורסים.

ד. מסלולי הלימודים

הלימודים מוצעים במסלול יישומי (‏ללא תזה‎)‏ ובמסלול מחקרי (‏עם תזה‎)‏. רק סטודנטים מצטיינים יוכלו לבחור במסלול המחקרי, ומספרם יהיה מותנה במספר חברי הסגל האקדמי בנושאים הרלוונטיים ובזמינותם.

מסלול יישומי

על סטודנטים במסלול זה יהיה להשלים 41 נקודות זכות לפחות על פי הפירוט הבא:

 • 35 נקודות זכות5 בתשעה קורסי חובה
 • לפחות 6 נקודות זכות בשני קורסי בחירה, שלפחות אחד מהם מרמת תואר שני.
 • הגשת שתי עבודות סמינריוניות

בסיום לימודיהם על הסטודנטים להיבחן בבחינת גמר.

בחינת הגמר נועדה לבדוק את יכולת הסטודנטים לערוך אינטגרציה בין החומרים שלמד בקורסים השונים. הבחינה דורשת מן הסטודנטים להוכיח את יכולתם לשלב וליישם את העקרונות התאורטיים והמעשיים שרכשו במהלך לימודיהם לצורך התמודדות עם סוגיות בתחום הדעת. בבחינה יידרשו הסטודנטים לנתח באופן ביקורתי תיאורי-אירוע ו/או מאמרים מן הספרות המקצועית, תוך יישום אינטגרטיבי של חומר הלימוד. זכאים להירשם לבחינת הגמר סטודנטים שבמועד הרשמתם סיימו את כל חובות הקורסים (‏כולל בחינות, עבודות גמר, עבודות סמינריוניות‎)‏. תתאפשר הרשמה לבחינת הגמר גם לסטודנטים שרשומים בסמסטר הבחינה לקורס בחירה אחרון וסיימו את כל חובותיהם בקורסים הקודמים בתכנית. הסטודנטים זכאים לגשת לבחינת הגמר פעם אחת בלבד. סטודנטים שניגשו בפועל לבחינת גמר לא יוכלו להירשם לתזה, בין אם עברו את הבחינה בהצלחה ובין אם נכשלו בה.

מסלול מחקרי

רק לאחר סיום שישה קורסים ובהם הקורסים מחקר כמותי החינוך (‏14009‎)‏ ותיאוריות למידה והוראה (‏14003‎)‏, ולאחר כתיבת עבודה סמינריונית אמפירית, יוכלו הסטודנטים המצטיינים (‏‏עם ממוצע 90 ומעלה‎ בקורסים אלה וציון 90 ומעלה בקורס מחקר כמותי בחינוך ובעבודה הסמינריונית‎)‏ להגיש מועמדות למסלול לימודים עם תזה. על המועמדים לבחור נושא לתזה ולקבל את הסכמת אחד מחברי הסגל המורשים להנחות עבודת תזה, לשמש כמנחה. הוועדה המחלקתית לתואר שני תדון בכל בקשה ובקשה, ותודיע על אישור או דחייה של הבקשה תוך חודשיים מיום הגשתה.

על סטודנטים במסלול זה יהיה להשלים 38 נקודות זכות לפחות על פי הפירוט הבא:

 • 35 נקודות זכות5 בתשעה קורסי חובה
 • לפחות 3 נקודות זכות בקורס בחירה אחד, ברמת תואר שני.
 • הגשת שתי עבודות סמינריוניות

בסיום לימודיהם על הסטודנטים במסלול המחקרי להגיש עבודת תזה.

עבודת תזה: הסטודנטים יידרשו לבחור נושא לעבודת מחקר ולהגדיר שאלת מחקר אמפירית. בתכנון העבודה, בביצועה ובכתיבתה על הסטודנטים להוכיח את יכולתם לבצע מחקר אמפירי שבו ישלבו ויישמו את שיטות המחקר והעקרונות התאורטיים והמעשיים שלמדו. בתכנון ובביצוע העבודה יידרשו הסטודנטים להוכיח מחשבה עצמאית ויצירתית, יכולת של קבלת החלטות ופתרון בעיות וכושר כתיבה של חיבור מדעי לפי קני מידה מקובלים ובהיקף נאות.

הוראה ולמידה

 • הלימודים מבוססים על שילוב של חומר קריאה (‏מדריך למידה, מקראות מאמרים וספרים‎)‏, מפגשי הנחייה ושימוש בטכנולוגיות למידה. בפרט יעשה שימוש רב באתרי הקורסים שבאינטרנט.
 • בחלק מהקורסים ייתכנו מפגשי חובה.
 • מספר קבוצות הלימוד בכל קורס יהיה מותנה במספר הסטודנטים.
 • רוב קורסי התכנית אינם מוצעים בסמסטר הקיץ.
 • בשלב זה התכנית אינה פתוחה ללימודים בחו"ל.

מכסת הקורסים בסמסטר

סטודנטים לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך יירשמו בסמסטר הראשון ללימודיהם לשני קורסים לכל היותר. מן הסמסטר השני והלאה יוכלו הסטודנטים להירשם לשלושה קורסים לכל היותר. בסמסטר קיץ אפשר להירשם לקורס אחד לכל היותר. בקשת הרשמה החורגת ממגבלות אלה יש להפנות אל הרכזת האקדמית של התכנית.

משך זמן הלימודים

יש לסיים את כל החובות בלימודי התואר השני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך תוך 7 שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון בתכנית (‏לא כולל השלמות‎)‏. סטודנטים שלא סיימו את לימודיהם בפרק זמן זה יוכלו לפנות לוועדה המחלקתית לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן הלימודים. הוועדה תאשר זאת במקרים חריגים ובכפוף לדרישות האקדמיות שיחולו באותה עת.

זכאות לתואר

סטודנטים יהיו זכאים לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים הבאים:

 • מילאו בהצלחה (‏בציון מעל 80‎)‏ את כל ההשלמות (‏אם נדרש‎)‏;
 • סיימו בהצלחה את כל הקורסים הנדרשים כמפורט בתכנית הלימודים;
 • נבחנו בבחינת גמר או כתבו עבודת תזה ועמדו בכך בהצלחה.

ציון התואר

הציון הסופי לתואר ייקבע לפי השקלול הבא:

במסלול היישומי

ממוצע הציונים של מכלול הקורסים – 60%, ממוצע הציונים של שני הקורסים הסמינריוניים / העבודות הסמינריוניות – 20%, ציון בחינת הגמר – 20%.

במסלול המחקרי

ממוצע הציונים של מכלול הקורסים – 40%, ממוצע הציונים של שני הקורסים הסמינריוניים / העבודות הסמינריוניות – 20%, ציון עבודת התזה – 40%.


1

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

2

מוסמכי התכנית לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה באוניברסיטה הפתוחה מנועים מהגשת מועמדות לתואר שני נוסף במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, בשל חפיפה רבה בקורסי שתי התכניות.

3

מי שלמדו את הקורס 14010 או 14027 לפני סמסטר ב2018, הקורס ייחשב להם כקורס חובה והם פטורים מלימוד קורס החובה מחקר איכותני בחינוך.

4

הקורס מדיניות החינוך (‏14028‎)‏ מחליף את הקורס מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה (‏12007‎)‏ החל מסמסטר ב2017. מי שלמדו את 12007 פטורים מלימוד הקורס 14028. סטודנטים שלמדו את הקורס 12007 יידרשו להשלים נקודת זכות אחת פחות למניין נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר.

5

בקורס זה לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית. סטודנטים המבקשים לכתוב עבודה סמינריונית במדיניות חינוך צריכים להירשם לקורס הסמינריוני מדיניות חינוך- סמינר מחקר.

6

קורס סמינריוני במתכונת שנתית בו בסמסטר הראשון נלמדים התכנים ובסמסטר השני מתקיימת סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית. הנוכחות במפגשי הסדנה היא חובה.      

7

בקורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית כחלק מדרישות הקורס.

8

קורס שני יכול להיבחר כאחד מקורסי הבחירה במקבץ ניהול.

9

סטודנטים שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ וקיבלו בו ציון 75 ומעלה מנועים מבחירה בקורס זה. סטודנטים אלה יילמדו את הקורס מנהיגות בארגונים (‏13023‎)‏.

10

הקורס אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה של החינוך הגבוה (‏‏14014‎‎)‏‏, שנכלל בעבר במקבץ מדיניות חינוך ואקלים בית ספרי, אינו נלמד עוד. סטודנטים שלמדו אותו בעבר, יקבלו את נקודות הזכות בגינו והקורס ייחשב כאחד מקורסי הבחירה.

11

סטודנטים שלמדו את הקורסים מטפורה בחשיבה החינוכית (‏10568‎)‏, מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי (‏10376‎)‏, פעילות גומלין בכיתה (‏10328‎)‏, הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏, ליקויי למידה (‏10527‎)‏, גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה (‏‏14005‎‎)‏‏ לפני סמסטר א2019 הקורסים ייחשבו להם במנין נ"ז במקבץ מדיניות חינוך ואקלים בית ספרי.

12

הקורס אינו מוצע בשנת הלימודים 2021.

13

הקורס עדיין אינו נלמד.

14

קורסים אלה הם קורסי תואר ראשון, אשר במסלול היישומי ניתן ללמוד אחד מהם כקורס בחירה.

15

או הקורס טכנולוגיות ולמידה (‏14010‎)‏, שאינו מוצע עוד. קורס זה מהווה תנאי קדם לקורסים 14011, 14015, 14016.

16

או הקורס יחסי עבודה (‏10588‎)‏, שאינו נלמד עוד.

#

שם הקורס שונה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.