ניתן ללמוד את תכניות הלימודים בכלכלה, בשיטות הלימודים הייחודיות של האוניברסיטה הפתוחה במסגרת זמן גמישה, לפי קצב התקדמות אישי של כל סטודנט.
לסטודנטים המעוניינים ללמוד במסגרת זמן קצרה יותר מוצעות דוגמאות למסלולי לימוד מובנים ומואצים המציעים מסגרת זמן ומתווים סדר לימודים מומלץ.
פתח הכל