דוגמאות לתוכניות לימוד מובנות בכלכלה

ניתן ללמוד את תוכניות הלימודים בכלכלה בשיטות הלימודים הייחודיות של האוניברסיטה הפתוחה שמאפשרות מסגרת זמן לימודים גמישה, לפי קצב התקדמות אישי של כל סטודנטית וסטודנט.

לסטודנטים ולסטודנטיות המעוניינים ללמוד במסגרת זמן קצרה יותר מוצעות דוגמאות למסלולי לימוד מובנים ומואצים המציעים מסגרת זמן ומתווים סדר לימודים מומל


דוגמה למסלול לימודים מובנה לתואר ראשון חד-חוגי בכלכלה

תכנית לימודים לשלוש שנים

תוכנית לימודים לשלוש שנים

תוכנית 108 נ"ז

מסלול תלת שנתי (9 סמסטרים) לתואר בוגר בכלכלה חד חוגי לסטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר 2022א. המסלול מתאים לסטודנטים ולסטודנטיות שירצו ללמוד באופן אינטנסיבי ובקצב של שלושה-ארבעה קורסים בסמסטר. מדובר במסלול בעל רמת קושי גבוהה הדורש יכולות גבוהות, והשקעה של זמן ומאמץ מרביים.

להורדה ב-PDF

תכנית לימודים לשלוש שנים

תוכנית לימודים לשלוש שנים

תוכנית 120 נ"ז - התחלה בסמסטר א'

מסלול תלת שנתי (9 סמסטרים) לתואר בוגר בכלכלה חד חוגי לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך. המסלול מתאים לסטודנטים ולסטודנטיות שירצו ללמוד באופן אינטנסיבי ובקצב של שלושה-ארבעה קורסים בסמסטר. מדובר במסלול בעל רמת קושי גבוהה הדורש יכולות גבוהות, והשקעה של זמן ומאמץ מרביים.

להורדה ב-PDF

תוכנית לימודים לשלוש שנים

תוכנית לימודים לשלוש שנים

תוכנית 120 נ"ז - התחלה בסמסטר ב'

מסלול תלת שנתי (9 סמסטרים) לתואר בוגר בכלכלה חד חוגי לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך. המסלול מתאים לסטודנטים ולסטודנטיות שירצו ללמוד באופן אינטנסיבי ובקצב של שלושה-ארבעה קורסים בסמסטר. מדובר במסלול בעל רמת קושי גבוהה הדורש יכולות גבוהות, והשקעה של זמן ומאמץ מרביים.

להורדה ב-PDF

תכנית לימודים לארבע שנים

תוכנית לימודים לארבע שנים

תוכנית 108 נ"ז

מסלול ארבע שנתי (11-12 סמסטרים) – לסטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר 2022א. המסלול מתאים למגוון רחב של סטודנטים וסטודנטיות שמתעניינים בתוכנית שמשלבת עבודה ולימודים. הלימודים במסלול מתאפיינים בגמישות רבה יותר ובקצב התקדמות איטי יותר.

להורדה ב-PDF

תכנית לימודים לארבע שנים

תוכנית לימודים לארבע שנים

תוכנית 120 נ"ז - התחלה בסמסטר א'

מסלול ארבע שנתי (11-12 סמסטרים) – לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך. המסלול מתאים למגוון רחב של סטודנטים וסטודנטיות שמתעניינים בתוכנית שמשלבת עבודה ולימודים. הלימודים במסלול מתאפיינים בגמישות רבה יותר ובקצב התקדמות איטי יותר.

להורדה ב-PDF

תוכנית לימודים לארבע שנים

תוכנית לימודים לארבע שנים

תוכנית 120 נ"ז - התחלה בסמסטר ב'

מסלול ארבע שנתי (11-12 סמסטרים) – לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך. המסלול מתאים למגוון רחב של סטודנטים וסטודנטיות שמתעניינים בתוכנית שמשלבת עבודה ולימודים. הלימודים במסלול מתאפיינים בגמישות רבה יותר ובקצב התקדמות איטי יותר.

להורדה ב-PDF

תואר בוגר דו-חוגי בניהול ובכלכלה

תוכנית לימודים לשלוש שנים וחצי

תוכנית לימודים לשלוש שנים וחצי

התחלה בסמסטר א'

תוכנית הלימודים דורשת 125 נקודות זכות לתואר. תוכנית הלימודים אינטנסיבית במטרה לסיים את התואר בתום שלוש שנים וחצי. המסלול בעל רמת קושי גבוהה ודורש יכולות גבוהות, יחד עם השקעה של זמן ומאמץ מרביים.

להורדה ב-PDF

תוכנית לימודים לשלוש שנים וחצי

תוכנית לימודים לשלוש שנים וחצי

התחלה בסמסטר ב'

תוכנית הלימודים דורשת 125 נקודות זכות לתואר. תוכנית הלימודים אינטנסיבית במטרה לסיים את התואר בתום שלוש שנים וחצי. המסלול בעל רמת קושי גבוהה ודורש יכולות גבוהות, יחד עם השקעה של זמן ומאמץ מרביים.

להורדה ב-PDF

תוכנית לימודים לארבע שנים

תוכנית לימודים לארבע שנים

התחלה בסמסטר א'

תוכנית הלימודים דורשת 125 נקודות זכות לתואר. המסלול מתאים למגוון רחב של סטודנטים המשלבים עבודה ולימודים. היקף הקורסים הנלמד בכל סמסטר מצומצם יותר מאשר בתוכנית הלימודים האינטנסיבית, והלימודים מתאפיינים בגמישות רבה יותר.

להורדה ב-PDF

תוכנית לארבע שנים

תוכנית לארבע שנים

התחלה בסמסטר ב'

תוכנית הלימודים דורשת 125 נקודות זכות לתואר. המסלול מתאים למגוון רחב של סטודנטים המשלבים עבודה ולימודים. היקף הקורסים הנלמד בכל סמסטר מצומצם יותר מאשר בתוכנית הלימודים האינטנסיבית, והלימודים מתאפיינים בגמישות רבה יותר.

להורדה ב-PDF