תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

בואו ללמוד איתנו

60 שניות על מדיניות החינוך ומדוע כדאי ללמוד עליה

60 שניות על מדיניות החינוך ומדוע כדאי ללמוד עליה

סטודנטים מספרים

סטודנטים מספרים

על הלימודים לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך וייחודה של האוניברסיטה הפתוחה

סרטון היכרות לתכנית

סרטון היכרות לתכנית

סרטון היכרות לתכנית התואר השני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך