תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

אודות התכנית 

התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך עוסקת במנהיגות במאה ה-21.

הלימודים מכשירים את הסטודנטים להתמודדות עם ההיבטים הארגוניים, האתיים, הפדגוגיים והכלכליים של תחומי החינוך והניהול, תוך שימת דגש על תהליכי עיצוב ויישום מדיניות ומגמות עדכניות בחינוך.

במסגרת הלימודים נידונות שאלות מהותיות בתחום מינהל החינוך, לדוגמה, האם מערכת החינוך הציבורית באמת במשבר? האם מנהיג אפקטיבי הוא מנהיג סמכותי? האם נכון לשווק בתי ספר?

כמובן, מנהיגות חינוכית אינה נחלת בתי הספר בלבד. יש בה צורך בתחומי עשייה רבים, בהם מסגרות החינוך הבלתי-פורמלי, מוסדות בעלי זיקה לחינוך (כגון מתנ"סים, ספריות, מוזיאונים), ארגונים גדולים שבהם יש מחלקות חינוך והדרכה (צבא, משטרה, משרדי ממשלה, חברות הייטק) ועוד.

הכירו את התכנית

"מנוף צמיחה לחיים המקצועיים": מוסמכי התכנית מספרים

הצטרפו אלינו

התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך כוללת מסלול יישומי (ללא תזה) ומסלול מחקרי (עם תזה), המאפשר המשך לימודים לדוקטורט בכל האוניברסיטאות בארץ. למעוניינים לגשת למכרזי ניהול בתי ספר, תכנית הלימודים עונה על אחד מתנאי הסף של משרד החינוך לשם התמודדות על התפקיד.

באמצעות טכנולוגיות למידה חדשניות, הלימודים באוניברסיטה הפתוחה מאפשרים למידה מכל מקום, בכל מכשיר, כדי שתוכלו להמשיך במסלול חייכם. ניתן ללמוד את התכנית גם מחו"ל.

דרישות קבלה

התכנית פתוחה לבעלי תואר בוגר אוניברסיטה בתחומי דעת שונים או בוגרי מכללות לחינוך בעלי תואר בוגר בהוראה, שסיימו את לימודיהם בציון גמר של 80 ומעלה. הקבלה מותנית בהחלטות ועדת הקבלה המחלקתית לתואר שני. את הלימודים אפשר להתחיל גם בסמסטר סתיו וגם בסמסטר אביב.

בואו לגבש את ה"אני מאמין" שלכם, את התפיסה החינוכית-מנהיגותית שלכם. בואו ליצור שינוי.

למידע נוסף והגשת מועמדות

 

המוסמכים שלנו מספרים