תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

בואו ללמוד איתנו

60 שניות על מדיניות החינוך ומדוע כדאי ללמוד עליה

60 שניות על מדיניות החינוך ומדוע כדאי ללמוד עליה

ייעוץ אקדמי

היועצים האקדמיים של התכנית עומדים לרשות הסטודנטים והמתעניינים בתכנית. בדף זה פירוט היועצים ושעות הייעוץ הטלפוני

ייעוץ אקדמי

סטודנטים מספרים

סטודנטים מספרים

על הלימודים לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך וייחודה של האוניברסיטה הפתוחה

סרטון היכרות לתכנית

סרטון היכרות לתכנית

סרטון היכרות לתכנית התואר השני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך