הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים
 

מה תרצו ללמוד?

בחירת תחום דעת
בחירת תחום דעת
בחירת תחום דעת
בחירת תחום דעת
 

מילון מונחים

פתח הכל
פתח הכל

תכניות מיוחדות

תכניות לימודים חדשות

למידע נוסף

למידע המפורט

אישור תכניות לימודים

סטודנטים שצוברים 48 נקודות זכות במסגרת הלימודים באוניברסיטה מתבקשים להכין תכנית לימודים ולהעבירה לאישור 

למידע המפורט

למידע המפורט

הכרה בלימודים קודמים

סטודנטים שמעוניינים ללמוד לקראת תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ולמדו לימודים על-תיכוניים יכולים לפנות בבקשה להכרה בלימודיהם הקודמים

למידע המפורט

למידע המפורט

לימודים לתואר נוסף / חוג לאחר תואר

סטודנטים בעלי תואר ראשון יכולים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון נוסף או לחוג במתכונת של חוג לתואר דו-חוגי 

למידע המפורט

למידע המפורט

לימודי אנגלית כשפה בין-לאומית

על מנת להיות זכאים לקבלת תואר אקדמי בישראל, צריכים כל סטודנטית וסטודנט הלומדים לתואר ראשון לעמוד בדרישות האנגלית כפי שהוגדרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה 

למידע המפורט

לחיפוש תכנית לימודים בארכיון

ארכיון תכניות לימודים

בארכיון תכניות הלימודים ניתן לאתר תכניות לימודים שהוצעו באוניברסיטה הפתוחה החל משנת תש"ע 

לחיפוש תכנית לימודים בארכיון