המחלקה לספרות, לשון ואמנויות

ספרות

קורסים בספרות עברית ובספרות כללית העוסקים בפרוזה, בשירה ובתאוריה של הספרות, וסדנאות בכתיבה יוצרת של שירה ופרוזה

ספרות

קולנוע

קורסים העוסקים בקולנוע העולמי ובהתפתחותו לאורך המאה ה-20, בקולנוע הישראלי משנות השלושים עד ימינו ובקולנוע הפלסטיני, וקורסים העורכים היכרות עם שפת הקולנוע ועם תאוריות קולנועיות. כן מוצעות סדנאות בתסריטאות ובצילום ועריכה קולנועית.

קולנוע

מוסיקה

יסודות המוסיקה והתאוריה המוסיקלית, תולדות המוסיקה המערבית, התמקדות בסגנונות, בסוגות ובמלחינים ספציפיים, האזנה לספרות המוסיקה לתקופותיה וניתוח יצירות

מוסיקה

תולדות האמנות

תולדות האמנות (ציור, פיסול וארכיטקטורה) מיוון העתיקה דרך ימי הביניים ותקופת הרנסנס באיטליה עד המאה ה-20 באירופה, באמריקה בישראל ובארצות האסלאם, וקורסים המתמקדים בסוגות אמנותיות ספציפיות ובשפת האמנות החזותית

תולדות האמנות

תיאטרון

קורסים בתיאטרון העוסקים בחוויה התיאטרונית, בתפקידיו החברתיים של התיאטרון, בתיאטרון הישראלי ובסוגות ספציפיות

תיאטרון