תחומי האמנות השונים, על אף ההבדלים הברורים ביניהם במדיום, בטכניקה, בפעולתם על החושים ובשפת המשמעויות שלהם, משיקים זה לזה בכל הנוגע לאסתטיקה ולכיווני ההתפתחות התרבותיים. במהלך ההיסטוריה של התרבות האנושית שאבו זרמים אמנותיים רבים את השראתם מאמנויות שכנות וקיימו ביניהם זיקה הדדית, לצד השפעתם על תחומם ועל החברה שבקרבה נוצרו.
 
תכניות הלימודים לתואר רב-תחומי באמנויות מיועדות לסטודנטים השואפים להרחיב את הידע שלהם באסתטיקה ובתרבות ביותר מתחום אמנות אחד, מאפשרת להם "לטעום" מתחומי אמנויות שונים ולהתוודע אל הזיקות שהתקיימו תמיד בין האמנויות ולהקבלות בדרך התפתחותן לאורך ההיסטוריה. זוהי אפוא תכנית מאוגמת, הכוללת קורסים מכל תחומי האמנויות הנכללים במחלקתנו: ספרות, קולנוע, מוסיקה, תולדות האמנות ותיאטרון. בנוסף, התכנית כוללת כמה קורסים רב-תחומיים בתרבות ובאמנויות, בהם אף קורסים ש"הושאלו" ממחלקות אחרות.
 
אפשרות נוספת לגיוון ולהרחבת היריעה היא לקחת את החוג הרב-תחומי באמנויות לצד חוג מתחום אחר, או להרחיב באחד התחומים לכדי חוג שלם.