המחקר הנערך על-ידי אנשי סגל מדעי החיים, מתבצע בנושאים רבים ומגוונים של תחום זה. מחקריהם מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, והם מוצגים בכנסים בינלאומיים.

ד"ר אריאל סטנהיל
המחלקה למדעי הטבע והחיים

stanhill@openu.ac.il  |  09-7782166

תחום: Life Sciences
        תת-תחום: Cellular Biology

מילות מפתח: פרוטאוזום, בקרות איכות חלבונים, יוביקביטין

ד"ר יאיר בן חיים
המחלקה למדעי הטבע והחיים

yairbc@openu.ac.il  |  09-7781756

תחום: Life Sciences
        תת-תחום: Neurobiology , Biochemistry

מילות מפתח: Signal transduction, G-protein couples receptors, Voltage sensing

ד"ר עינת חזקני-קובו
המחלקה למדעי הטבע והחיים

einatco@openu.ac.il  |  09-7780981

תחום: Life Sciences
        תת-תחום: Computational Biology

מילות מפתח: אבולוציה מולקולרית, גנומיקה השוואתית, ביואינפורמטיקה, אי יציבות גנומית, אבולוציה של המיטוכונדריה

פרופ' ענת ברנע
המחלקה למדעי הטבע והחיים

anatba@openu.ac.il  |  09-7781753

תחום: Life Sciences
        תת-תחום: Neurobiology , Zoology

מילות מפתח: נוירוביולוגיה התנהגותית, אקולוגיה אורבנית, זיהום אור