רשימת החוקרים

 

המחקר המתבצע על-ידי אנשי הסגל האקדמי במתמטיקה, מתבצע בתחומים המגוונים של תחום זה. מחקריהם מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, והם מוצגים בכנסים בינלאומיים.

ד"ר בועז סלומקה
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

[email protected]  |  09-7781422

תחום: Exact Sciences
        תת-תחום: Computer Science , Mathematics

מילות מפתח: אנליזה גיאומטרית אסימפטוטית, גיאומטריה קמורה, קמירות, פונקציות לוג-קעורות, אי-שיוויונות נפח, מספרי כיסוי

ד"ר גיל אלון
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

[email protected]  |  09-7780776

תחום: Exact Sciences
        תת-תחום: Mathematics

מילות מפתח: Algebra, Representation theory, Buildings, Rigid geometry, Random walks

ד"ר ודים גרינשטיין
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

[email protected]  |  09-7781424

תחום: Exact Sciences
        תת-תחום: Mathematics

מילות מפתח: תורת האופרטורים, משוואות אליפטיות, בחירת מודל לרגרסיה, דלילות

ד"ר טלי לפן
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

[email protected]  |  09-7781275

תחום: Exact Sciences
        תת-תחום: Mathematics

מילות מפתח: לוגיקה, פילוסופיה של המתמטיקה, יסודות המתמטיקה, אנליזה לא סטנדרטית, פנומנולוגיה, אינטואיציה