רשימת החוקרים

 

המחקר המתבצע על-ידי אנשי הסגל האקדמי במתמטיקה, מתבצע בתחומים המגוונים של תחום זה. מחקריהם מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, והם מוצגים בכנסים בינלאומיים.

ד"ר גיל אלון
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

gilal@openu.ac.il  |  09-7780776

תחום: Exact Sciences
        תת-תחום: Mathematics

מילות מפתח: Algebra, Representation theory, Buildings, Rigid geometry, Random walks

ד"ר ודים גרינשטיין
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

vadimg@openu.ac.il  |  09-7781424

תחום: Exact Sciences
        תת-תחום: Mathematics

מילות מפתח: תורת האופרטורים, משוואות אליפטיות, בחירת מודל לרגרסיה, דלילות

ד"ר טלי לפן
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

taliale@openu.ac.il  |  09-7781275

תחום: Exact Sciences
        תת-תחום: Mathematics

מילות מפתח: לוגיקה, פילוסופיה של המתמטיקה, יסודות המתמטיקה, אנליזה לא סטנדרטית, פנומנולוגיה, אינטואיציה

פרופ' יוני סטאנצ'סקו
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

ionut@openu.ac.il  |  09-7781430

תחום: Exact Sciences
        תת-תחום: Mathematics , Additive number theory

מילות מפתח: קומבינטוריקה אדיטיבית