שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2024, א2025

 נושא: חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

 פעיל בסמסטרים: א2024, א2025

 נושא: חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

 פעיל בסמסטרים: א2024, ג2024, א2025, ג2025

 נושא: חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ב2025

 נושא: חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, ב2025

 נושא: חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

מבוא לקורס טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה‏

טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה‏

מרכז הוראה: הדר דותן