קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019, ג2019

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019, ג2019

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, ג2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019, ג2019, ג2019

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, ג2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019, ג2019, ג2019

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: אנגלית כשפה זרה