קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ג2019, א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 פעיל בסמסטרים: ג2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ג2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 פעיל בסמסטרים: ג2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 פעיל בסמסטרים: ג2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ג2019, ג2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020, ג2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ג2019, א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ג2019, א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ג2019, ג2019, ג2019, א2020, ב2020, ג2020, ג2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ג2019, א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: אנגלית כשפה זרה