שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם