שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: אנגלית כשפה זרה