צבא מחנך עם - ספר חדש

יחסי הצבא עם מערכת החינוך האזרחית ונקודת הממשק המתעצמת בין המערכת הצבאית לבין מערכת החינוך האזרחית העלתה בשיח הישראלי טענות וחששות בנוגע לתהליכי מיליטריזציה של מערכת החינוך. הקובץ שלפנינו מברר את התהליכים האלה, ומאמריו חושפים את הדרכים שהצבא מבקש להשפיע באמצעותן על מערכת החינוך, במישרין ובעקיפין, מראשית ימי המדינה ועד ימינו. בעריכת ד"ר ניר גזית ופרופ' יגיל לוי, יצא לאור במסגרת המכון לניתוחי מדיניות באו"פ.

צבא מחנך עם

אל תקחו דוגמא מפולקסווגן - דוח מחקר

המחקר עוסק באחריות תאגידית בעידן הגלובלי - על חשיבותה של קיימות. השאלות מי צריך לקחת אחריות בתאגיד ולְמה צריך התאגיד להיות אחראי הן שאלות יסוד במשילות התאגידית . בתשובות לשאלות אלה חל מפנה דרמטי בחמישים השנים האחרונות. בנושאים אלה עוסק מחקרם של פרופ' אביעד בר חיים וד"ר אור קרסין.

אל תקחו דוגמא מפולקסווגן

שירות חובה או חובה לשרת - ספר חדש

סוגיית השירות האזרחי זוכה לתשומת לב גוברת בשיח הציבורי בישראל. השירות האזרחי מוצג כמנגנון שבאמצעותו אפשר לרפא את מה שמצטייר כאי־שוויון בחלוקת הנטל של השירות הצבאי לאור הקושי לשלב בשירות צבאי רגיל את אזרחי ישראל הערבים, את החרדים וחלק מן הנשים. לפיכך מועלות הצעות שונות להעמיק את השירות האזרחי, ואף נידונה האפשרות כי הוא יוטל כחובה על כל מי שלא יגויס לצבא. את הספר כתב פרופ' יגיל לוי והוא יצא במסגרת המכון לחקר מדיניות באו"פ.

שירות חובה או חובה לשרת

חוקרים בתחום מדיניות ציבורית

ד"ר אור קרסין
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

karassin@openu.ac.il  |  09-7780698

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Public Policy

מילות מפתח: אחריות תאגידית,משפט סביבתי, רגולציה, מדיניות ופוליטיקה סביבתית

פרופ' יגיל לוי
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

yagille@openu.ac.il  |  09-7781731

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Sociology

מילות מפתח: סוציולוגיה של הצבא