שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2024, ג2024, א2025, ג2025

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2024

 נושא: פילוסופיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: פילוסופיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: א2024, ג2024, א2025, ג2025

 נושא: פילוסופיה, היסטוריה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, ב2025, ג2025

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ב2025

 נושא: כלכלה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, פילוסופיה

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת