שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2020

 נושא: פילוסופיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: פילוסופיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ג2020, א2021, ג2021

 נושא: פילוסופיה, היסטוריה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ג2020, ב2021, ג2021

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת