שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2025, ג2025, א2026, ג2026

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2026

 נושא: פילוסופיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2025, ג2025, א2026, ג2026

 נושא: פילוסופיה, היסטוריה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2025, ג2025, ב2026, ג2026

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2025, ב2026

 נושא: פילוסופיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, כלכלה

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת