שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, א2022, ג2022

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2022

 נושא: פילוסופיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: פילוסופיה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ג2021, א2022, ג2022

 נושא: פילוסופיה, היסטוריה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ג2021, ב2022, ג2022

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: פילוסופיה

 קורס מרחיב דעת