סטודנטים הלומדים בתכנית ה-MBA נדרשים להשתתף באופן פעיל ב-2 קורסים סמינריוניים לפי בחירתם, בכפוף לרישום מוקדם בטבלת הסמינרים המוצעים.

הליך ההרשמה אינו זהה להליך הרגיל של הרשמה לקורסים. לקראת ההרשמה לסמסטר שבו אתם מבקשים ללמוד את הקורסים הסמינריוניים, עליכם לעקוב אחר פרסום טבלת ההרשמה לסמינרים, המבשרת על ההרשמה המוקדמת ומציגה את היצע הסמינרים באותו הסמסטר.

עליכם להירשם דרך הטבלה לסמינר בו אתם מעוניינים ולהמתין לקבלת אישור לבקשתכם דרך מערכת השאילתא. עם קבלת האישור יש לבצע רישום לסמינר, בדומה לרישום לקורס, דרך מערכת השאילתא/טופס הרשמה. שימו לב כי האישור האקדמי, התקף לסמסטר המבוקש בלבד, אינו מהווה אישור הרשמה בפועל, אותו עליכם לבצע באופן נפרד.

לתשומת לבכם: על הסטודנטים להשתתף באופן פעיל בכל ששת מפגשי הקורסים הסמינריוניים, משמע הנוכחות חובה! ההשתתפות בסמינרים הנלמדים בזום מחייבת הפעלה רציפה של מצלמה פתוחה לאורך כל המפגש.

 

טבלת הרשמה מוקדמת לסמינרים 2023ג

טבלת הרשמה מוקדמת לסמינרים 2024א​

לימוד הסמינר בחו"ל מותנה בקבלת אישור פרטני  בהרשמה המוקדמת בטבלה לעיל.

סטודנט חו"ל  שנרשם לסמינר בזום מחוייב בנוכחות חובה בהתאם להפרשי השעות בין המדינות.
 
שימו לב:

ישנה הגבלה למספר הסטודנטים בכל קבוצה. לפיכך, קיימת אפשרות שלא תוכלו ללמוד בקבוצת הלימוד שבה הנכם מעוניינים, על כן הקדימו להירשם בטבלת ההרשמה המוקדמת  ולאחר קבלת האישור האקדמי יש לבצע הרשמה בפועל בשאילתא.

היצע הסמינרים משתנה בהנחיה מקוונת מסמסטר לסמסטר.

במסגרת לימודי סמינר מוצע שירות ייעוץ סטטיסטי אישי לכותבי עבודות אמפיריות. הייעוץ אינו כרוך בתשלום  ואינו מוגבל במספר פגישות.

המעוניינים יפנו לד"ר שאול ציונית במייל: shaultz@openu.ac.l בציון טלפון זמין לחזרה .

למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות למייל: mba_seminar@openu.ac.il.