התכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך מציעה שני מסלולי לימוד: מסלול מחקרי, בו תידרשו לכתוב עבודת תזה ומסלול יישומי, ללא תזה, שבו ניגשים לבחינת גמר. מרבית הסטודנטים בוחרים ללמוד במסלול ללא תזה וזוהי גם ברירת המחדל עם תחילת הלימודים בתכנית.

מסלול מחקרי עם תזה

תחום מינהל החינוך הוא תחום יחסית חדש כמסגרת מחקרית אקדמית. המסלול המחקרי מיועד לסטודנטים מצטיינים שמתעניינים במחקר ולאלה שמתעניינים בלימודי דוקטורט בהמשך.

כל המידע על המסלול המחקרי של מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

מסלול יישומי ללא תזה

במסלול העיוני הסטודנטים נדרשים להשלים חובות אקדמיות על פי הפירוט הבא:

  • 35 נקודות זכות בתשעה קורסי חובה.
  • לפחות 6 נקודות זכות בשני קורסי בחירה, שלפחות אחד מהם ברמת תואר שני.
  • הגשת שתי עבודות סמינריוניות.
  • ציון עובר בבחינת גמר בסיום הלימודים.

הקורסים בתכנית

התכנית הינה בין-תחומית ומשלבת קורסים מתחומי החינוך, ניהול וכלכלה וסוציולוגיה.

במסגרת הלימודים תידרשו ללמוד קורסי חובה וקורסי בחירה. קורסי הבחירה מרוכזים בשני מקבצים: הוראה, למידה ומדיניות חינוך; וניהול.

לרשימת קורסי החובה

כיום מרבית הקורסים מוצעים באופן מקוון. קורסי בחירה מסוימים מוצעים לעיתים גם במתכונת של פנים אל פנים, אך היצע זה מצומצם ומוגבל.

 

פתח הכל

תכנית הלימודים

באוניברסיטה הפתוחה ניתן לבנות את תכנית הלימודים כך שתתאים לאורח חייכם. חשוב לציין שכדי לבנות תכנית לימודים, אנו ממליצים לפנות ליועץ האקדמי לפני הרשמה לכל סמסטר.

קורסי החובה שמומלץ להתחיל בהם את הלימודים (למי שאינו זקוק ללימודי השלמה) הם שיטות מחקר בחינוך (14009), סוגיות בניהול בית ספר (14026) ומחקר איכותני בחינוך (14031). לאחר מכן מומלץ ללמוד את הקורס תיאוריות למידה והוראה (14003). קורסים אלה מקנים בסיס תיאורטי ומשמשים תנאים מקדימים לחלק גדול מקורסי החובה המתקדמים יותר וקורסי הבחירה.

החל מהסמסטר השני ללימודים ולאחר סיום כל חובות ההשלמה, תוכלו ללמוד שלושה קורסים בסמסטר, אם הדבר מתאים מבחינת פינוי זמן ומשאבים. אפשר, כמובן, ללמוד מספר קטן יותר של קורסים בכל סמסטר.

 

פתח הכל

זכאות לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

לסטודנטים שיעמדו בדרישות התכנית יוענק תואר מ"א (M.A.) במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך.

סטודנט יהיה זכאי לתואר לאחר שיתקיימו כל התנאים הבאים:

  • הסטודנט מילא בהצלחה (בציון מעל 70) את כל ההשלמות (‏אם נדרש‎)‏;
  • הסטודנט סיים בהצלחה את כל הקורסים הנדרשים כמפורט בתוכנית הלימודים;
  • הסטודנט כתב עבודת תזה או נבחן בבחינת גמר ועמד בכך בהצלחה.

 

פתח הכל