תואר ראשון במדע המדינה וביחסים בינלאומיים

מדע המדינה

מדע המדינה חוקר את דפוסי ההתנהגות הפוליטית של פרטים, קבוצות, חברות ומדינות. הוא עוסק הן בטיבם של משטרים פוליטיים שונים והן בתפיסות שונות של המדינה והחברה הרצויה

תכניות לימוד

יחסים בין לאומיים

היחסים הבינלאומיים מתמקדים במערכת הבינלאומית ובשחקנים הנוטלים בה חלק והמעצבים אותה: המדינות, המוסדות הבינלאומיים והארגונים הלא ממשלתיים; באמצעים העומדים לרשותם לקידום האינטרסים שלהם: דיפלומטיה, מלחמה ומו"מ

תוכניות לימוד